Afbeelding

Verdere afschaling reguliere zorg

Regio 2.357 keer gelezen

Regio - In de regio’s Haaglanden en Hollands Midden neemt het aantal Covid-patiënten dat wordt verpleegd of op de IC ligt nog steeds toe. Daarom heeft het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) regio West besloten om de reguliere zorg in de regio nog verder af te schalen.

Dat betekent dat straks 60% van de planbare, reguliere zorg niet meer geleverd kan worden. De behandelend arts maakt per patiënt de inschatting welke zorg door moet gaan. Met name oncologische behandelingen gaan door. In de meeste ziekenhuizen in de regio zijn de poliklinieken ook open. Per ziekenhuis kan het echter verschillen welke zorg nog geleverd kan worden. Patiënten worden persoonlijk geïnformeerd als hun behandeling uitgesteld wordt. 

Door deze verdere afschaling kan de acute zorg door blijven gaan. Bovendien komt er meer capaciteit beschikbaar voor opvang van COVID-patiënten in de eigen regio. We proberen daarmee de uitplaatsing naar andere regio’s of mogelijk zelfs Duitsland waar mogelijk te voorkomen.

Uit de krant