Logo telstar-online.nl

Tientallen boetes in Veiligheidsregio Haaglanden

  •   keer gelezen   Regio

Regio - Het overgrote deel van de inwoners van de Veiligheidsregio Haaglanden (VRH) houdt zich aan de landelijke richtlijnen. Mensen blijven thuis, werken daar en ouders begeleiden er hun kinderen die niet naar school kunnen. 

Als men even naar buiten gaat dan is dat alleen of met zijn 2-en. In winkels, op straat en parken leren we steeds beter voldoende afstand van anderen te bewaren. Veilig gedrag is de nieuwe norm. Overtredingen, en zeker de excessen, worden streng bestraft met de boetes en dwangsommen die onder de nieuwe noodverordening kunnen worden opgelegd.

Johan Remkes, de plv. voorzitter van de Veiligheidsregio Haaglanden, ziet een duidelijke verbetering. ‘Van de chaos en daarmee gevaar voor de volksgezondheid die vorig weekend ontstond omdat veel mensen dezelfde plannen hadden om ‘een frisse neus te halen’ was dit weekend in onze regio al geen sprake meer. Dit blijft de komende tijd overigens wel een belangrijk aandachtspunt voor de handhaving. Allerhande initiatieven ontstaan van mensen die anderen helpen, bijvoorbeeld met boodschappen doen, en veel horeca ondernemers die hun gewone werk hebben moeten staken zijn creatief in het aanbieden van nieuwe concepten. Dat is mooi om te zien. Het geeft ons de ruimte om ons nog meer te richten op de hardnekkige overtreders die we het steeds moeilijker gaan maken.’

Er is nog steeds een aantal groepen dat zich onverantwoord gedraagt door met teveel mensen te dicht op elkaar te gaan staan of die oproepen doen via social media die er toe leiden dat de mensen die er gehoor aan geven in een gevaarlijke situatie belanden. Het blijft nodig mensen te wijzen op de onaanvaardbare gevolgen van hun gedrag en, als dat niet helpt, hen daarvoor te bestraffen. De afgelopen dagen zijn er in de VRH enkele tientallen mensen beboet, en dit zijn boetes tot 400 euro. Meerdere ondernemers zijn op basis van een noodbevel gedwongen hun activiteiten met onmiddellijke ingang te staken. Handhavers, zowel van politie als van gemeenten, delen kennis zodat een steeds duidelijker beeld ontstaat van de specifieke groepen die zich niet aan de regels wensen te houden en zichzelf en anderen in gevaar brengen en de plaatsen binnen de VRH waar zij zich met name verzamelen.

M.i.v. 26 maart gelden er in Nederland aangescherpte richtlijnen voor de beheersing van het corona virus waarvoor de handhaving belegd is bij de voorzitters van de 25 veiligheidsregio’s. Voor de regio Haaglanden is dit de waarnemend burgemeester van Den Haag de heer Johan Remkes. Hij neemt zijn besluiten zoveel mogelijk na overleg met de burgemeester van de overige 8 gemeenten binnen de veiligheidsregio, alsmede de leiding van de hulpdiensten (Politie, Brandweer, GGD) en de hoofdofficier van Justitie van het OM. Dit overleg vindt plaats in de vorm van een Regionaal Beleidsteam (RBT).

Meer berichten