Afbeelding

Stichting Gezond Water pleit voor verbod op vislood in Pijnacker-Nootdorp

Actueel 1.007 keer gelezen

Pijnacker-Nootdorp - In een interview met Egbert Lobée van Stichting Gezond Water, hebben we inzicht gekregen in een zorgwekkende kwestie die de wateren van Pijnacker-Nootdorp betreft. Stichting Gezond Water heeft eind oktober de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp gevraagd om een stap te zetten die al door gemeente Amersfoort is gezet. Deze stap houdt in dat het gebruik van vislood in de gemeentelijke wateren wordt verboden. De reden achter deze dringende oproep ligt in de ernstige gevolgen van loodvervuiling voor zowel onze natuurlijke omgeving als de volksgezondheid.

Lood, een giftig zwaar metaal 

Lood is een giftig zwaar metaal dat bekend staat als een “Zeer Zorgwekkende Stof” (ZZS). Het gebruik en de emissie van lood moeten te allen tijde worden voorkomen, omdat lood schadelijk is voor mens en milieu. Gemeenten dragen een belangrijke verantwoordelijkheid om deze emissie te minimaliseren. In het kader van “ZZS decentraal” hebben gemeenten onderzocht hoe groot de loodemissie binnen hun grenzen is en welke maatregelen kunnen worden genomen om deze te verminderen.

Onderschatte schaal van visloodgebruik

Volgens Stichting Gezond Water realiseren gemeenten zich vaak onvoldoende hoe grootschalig het gebruik van vislood in de sportvisserij is. Bijvoorbeeld, bij het vissen op karper is het gebruikelijk dat vissers meerdere loodgewichten per vissessie verliezen, met gewichten variërend van 50 tot 150 gram per stuk. Dit lood kan bewust of onbewust in het water achterblijven en draagt bij aan een groeiend probleem van waterverontreiniging.

Tal van alternatieven beschikbaar

Wat deze kwestie des te frustrerender maakt, is dat er meer dan 1000 alternatieven voor vislood beschikbaar zijn, met talloze leveranciers die deze producten aanbieden. Desondanks blijven vissers vasthouden aan lood, wat resulteert in een gebrek aan vraag voor de milieuvriendelijke alternatieven. Dit is een vicieuze cirkel waar alleen de overheid effectieve stappen kan nemen.

Tekortschieten van de Green Deal Sportvisserij Loodvrij

Ondanks de inspanningen van de Green Deal Sportvisserij Loodvrij (2018-2021), die sinds 2013 in overleg was, is er weinig vooruitgang geboekt. Na drie jaar van de Green Deal is het loodverlies in plaats van met 30% te verminderen, met circa 20% toegenomen. Dit benadrukt de noodzaak voor actie, en Stichting Gezond Water roept gemeenten op om de visloodproblematiek aan te pakken via het visrecht, zoals gemeente Amersfoort heeft gedaan.

Risico’s van thuiscasting van lood

Het gebruik van loodgewichten voor vissen is niet beperkt tot het water, aangezien veel vissers hun loodgewichten thuis gieten. Dit brengt ernstige risico’s met zich mee voor de personen die dit lood gieten, hun huisgenoten en de omwonenden. Tijdens het gietproces komt loodrook vrij, die in de omgeving neerslaat en een gevaar vormt voor met name jonge kinderen en zwangere vrouwen, die bijzonder gevoelig zijn voor lood. Blootstelling aan lood kan leiden tot een blijvende verlaging van het IQ, wat een levenslange impact heeft. Het afval dat tijdens het gieten van lood ontstaat, wordt vaak niet op de juiste wijze afgevoerd, wat resulteert in gevaarlijk afval.

Een verbod op vislood is de oplossing

Een verbod op het gebruik van vislood is de meest effectieve manier om onnodige waterverontreiniging te voorkomen en inwoners te beschermen tegen de risico’s van loodrook. Daarom doet Stichting Gezond Water een dringende oproep aan alle gemeenten in het land om de visloodproblematiek serieus te nemen en soortgelijke stappen te zetten als gemeente Amersfoort.

Het is duidelijk dat het tijd is voor actie, niet alleen om onze wateren schoon te houden, maar ook om de gezondheid en veiligheid van Pijnacker-Nootdorp te waarborgen. Het is nu aan de gemeenten om deze oproep serieus te nemen en de noodzakelijke maatregelen te treffen om vislood uit onze wateren te verbannen.

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie

Uit de krant