Logo telstar-online.nl
BREKEND

Wethouder Hanneke van de Gevel treedt af

  •   8140 keer gelezen   Actueel

Pijnacker-Nootdorp - Op donderdagavond 9 juli is Hanneke van de Gevel afgetreden als wethouder van de gemeente Pijnacker-Nootdorp. Een zware beslissing. Zij gaf in haar verantwoording aan dat zij deze stap neemt om de privacy van twee gezinnen niet in gevaar te brengen. Er was een casus op haar pad gekomen waarin om haar hulp gevraagd werd.

“In een vertrouwelijk gesprek met betrokkenen van de casus heb ik meer mijn hart dan mijn hoofd laten spreken en dat is niet goed als bestuurder. Een van de deelnemers aan het vertrouwelijk gesprek heeft bezwaar gemaakt tegen een besluit van de gemeente. Daarin is gedreigd privacygevoelige informatie uit het vertrouwelijke gesprek naar buiten te brengen als het besluit niet teruggedraaid wordt. Dan kan ik niet anders dan de keus maken het gezin in kwestie te beschermen. Informatie over de zorgelijke situatie waarin deze gezinnen zich bevinden mag nooit in de media terecht komen. Dat zou onnodig schadelijk zijn en nergens toe dienen. Dus rest mij de enige politieke keus die er is, en dat is aftreden als wethouder.” Zij hoopt dat het college haar ingevoerde innovaties op het sociaal domein, participatiewet en afval afmaakt.

Hanneke van de Gevel is ruim twee jaar wethouder geweest en was daarvoor 12 jaar raadslid. Zij heeft zich altijd ingezet voor betere zorg voor inwoners in Pijnacker-Nootdorp, en met succes. Zij heeft veel bereikt, vooral op het gebied van sterkere inzet op preventie, om zo latere grotere problematiek en hogere kosten voor te zijn. Zij staat bekend, ook in de regio, als een inhoudelijk zeer sterke wethouder. Goed op de hoogte van de complexe inhoud van het sociaal domein. Altijd oplossingsgericht, slagvaardig en innovatief. Haar partij, Eerlijk Alternatief, reageerde verslagen: “We begrijpen haar keuze, maar we vinden het ongelooflijk jammer dat de omstandigheden haar noodzaken haar taken neer te leggen. Zij heeft de gemeente goed op de landelijke kaart gezet qua vernieuwingen. Pijnacker-Nootdorp verliest een bevlogen, betrokken wethouder, met het hart op de goede plaats en juist dat is haar opgebroken. Eerlijk Alternatief stapt niet uit het college en hoopt snel een kundige en daadkrachtige wethouder te presenteren.

Meer berichten