Logo telstar-online.nl
Verkiezingen

CDA: Nu doorpakken!

  •   keer gelezen

In de huidige tijd staat er veel op zijn kop. We moeten ons nog op allerlei manieren aanpassen aan het coronavirus en kunnen veel dingen niet doen die we graag zouden willen. Maar samen kunnen we het tij keren. Tot nu toe zijn er meer dan 1,5 miljoen inentingen gegeven en zijn de medische experts optimistisch over de komende maanden. Niet voor niets zegt het CDA bij de verkiezingen ‘Nu Doorpakken!’. Marjan Schellingerhoudt en Jaco van Dijk vertellen wat hen aan het hart gaat en waar we wat hen betreft nu moeten doorpakken. 

Marjan is naast raadslid voor het CDA ook leerkracht voor groep 7 van de basisschool, zij is vooral heel trots op de flexibiliteit die het onderwijs heeft laten zien. “Online lesgeven was eigenlijk nog nooit eerder gedaan, maar in korte tijd werd alles op alles gezet om het te organiseren. Het is mooi te zien hoe de leerkrachten hun schouders er onder zetten om het best mogelijke te doen voor de kinderen.” Voor Marjan staan de kinderen altijd centraal, ook als je elkaar niet in het lokaal kunt ontmoeten. In het verkiezingsprogramma van het CDA staat dat omzien naar elkaar een heel belangrijk thema is. 

“We hebben elkaar altijd nodig, maar dat geldt niet alleen voor leerlingen! Ik maak me veel zorgen om eenzaamheid. Dat was voor de coronacrisis al een belangrijk onderwerp voor onze partij, maar nu met de lockdown en alle maatregelen wordt het niet beter”, aldus Marjan. Daarbij is het belangrijk te zien dat het gaat om eenzaamheid onder ouderen, maar ook onder jongeren. De CDA-fractie diende een motie in om onderzoek te doen naar een lokale aanpak tegen eenzaamheid, bijvoorbeeld door aan te sluiten bij het landelijke actieprogramma ‘Eén tegen eenzaamheid’, deze motie werd unaniem aangenomen. Wat Marjan betreft moeten we hier de komende tijd op doorpakken.

Jaco van Dijk is sinds kort bestuurslid bij de lokale CDA-afdeling en heeft een tuinbouwbedrijf. Voor hem was het met name in het begin van de coronacrisis een spannende periode toen de grenzen sloten en de verkopen vrijwel helemaal stil kwamen te liggen. Voor veel bedrijven is het nog altijd niet gemakkelijk. Desondanks is er volgens Jaco genoeg om trots op te zijn. “Je ziet dat de tuinbouwsector haar verantwoordelijkheid neemt om steeds verder te verduurzamen. Op het gebied van energiebesparing en duurzame opwekking vindt er veel innovatie plaats, waardoor de bloemen, planten, groenten en fruit steeds beter en schoner worden gekweekt.” De bloemen en planten vinden hun weg nog altijd niet naar restaurants, hotels, evenementen en feesten. Maar veel mensen kopen ze juist nu voor zichzelf om het huis een stukje gezelliger te maken. Of om de mensen die we niet kunnen ontmoeten te verrassen met een bloemetje of een plantje. Dat biedt voor een aantal bedrijven ook weer hoop. Een groot probleem vindt Jaco op dit moment het woningtekort. 

“Vooral de ouderen en starters kunnen vrijwel niet aan een woning komen, in onze gemeente is dat niet anders. Dat is extra problematisch als je ver weg moet verhuizen om een passende woning te vinden. Ik vind het goed dat de fractie hier ook veel aandacht voor vraagt.” De tuinbouw is goed op weg om te verduurzamen, maar zijn we er dan al? Volgens Jaco moeten we juist nu doorpakken. “De overheid moet een betrouwbare partner zijn voor de verduurzaming van onze mooie innovatieve sector, op dit moment zie je dat de overheid stimuleert maar ook ontwikkelingen frustreert door bijvoorbeeld een hoge energiebelasting te vragen aan kwekers die hun kassen aardgasvrij willen maken. Dat moet echt anders, hier ligt een grote kans om door te pakken.”


- advertentie -

Meer berichten