Aalscholverkolonie in Ackerdijkse plassen
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5227763&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=telstar-online.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=263,264" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo telstar-online.nl

Aalscholverkolonie in Ackerdijkse plassen

  •   1077 keer gelezen   Actueel

Begin maart wandel ik met enkele leden van de Natuur- en Milieubescherming Pijnacker (NMP) in natuurgebied 'Ackerdijkse plassen'. Onze wandeling gaat langs de aalscholverkolonie die zich in dit gebied bevindt.

Aalscholvers zijn doorgaans zwijgzame vogels, maar in de kolonie maken ze allerlei wonderlijke geluiden. De volwassen vogels slaken prehistorische kreten, terwijl de kuikens hun trillerige, onheilspellende bedelroep ten gehore brengen. We kijken naar de aalscholvernesten die dicht bij elkaar in de bomen zitten. De volwassen vogels zijn getooid in hun broedkleed: overwegend zwart met ijle witte veren aan de kop en witte dijvlekken. De kuikens krijgen we niet te zien. Die zijn nog te klein om boven de nestrand uit te steken.

Broedende aalscholvers in de Ackerdijkse plassen; het lijkt vanzelfsprekend, maar het is niet altijd zo geweest. Vogelpopulaties veranderen voortdurend en dat geldt zeker voor aalscholvers. Van oudsher waren deze grote viseters talrijk in ons waterrijke land. Vijftig jaar geleden dreigden ze echter uit te sterven, onder andere door intensieve vervolging vanwege visserijbelangen. In 1970 waren er in ons land nog maar twee kolonies over, met in totaal circa 1000 broedparen. Onderzoek heeft uitgewezen dat aalscholvers onder natuurlijke omstandigheden geen nadelige invloed hebben op de visstand. Onder druk van vogelbeschermers is de vervolging stopgezet. Nadien nam het aantal snel toe tot circa 22.000 broedparen, om daarna te stabiliseren. Aalscholverkolonies bevinden zich vooral in Noord- en West-Nederland. In de jaren tachtig organiseerde ik voor NMP een excursie naar de aalscholverkolonie in het Naardermeer. Dat was destijds een bezienswaardigheid. Ik verwachtte toen niet dat aalscholvers zich zouden vestigen in de Ackerdijkse plassen, maar de eerste vier broedparen verschenen al in 1990.

Tien jaar later bestond de kolonie in het gebied uit circa 350 broedparen, waarna het aantal niet verder toenam. De locatie en grootte van een aalscholverkolonie hangt sterk samen met het aanbod van vis in de omgeving. De aalscholvers in de Ackerdijkse plassen zijn steeds vroeger gaan broeden. Ze zitten al in december op de nesten. Het was een aantal jaren de vroegste kolonie van het land, maar ondertussen hebben aalscholvers in andere kolonies ook hun broedseizoen vervroegd. In zachte winters gaat dat prima, maar bij strenge vorst vriezen soms alle jongen dood. Ze wagen dan onverschrokken een nieuwe poging. Bij voldoende voedselaanbod loopt het broedseizoen door tot de herfst. Het hele jaar kun je dus activiteit verwachten in een aalscholverkolonie.

Caroline


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5227763&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=telstar-online.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=263,264" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=9767773&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=telstar-online.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=263,264" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5227765&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=telstar-online.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=263,264" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>