De contractondertekening met van links naar rechts: Kees van Velzen, Kees van der Kraan, Jan Vincenten en Bob van der Deijl.
De contractondertekening met van links naar rechts: Kees van Velzen, Kees van der Kraan, Jan Vincenten en Bob van der Deijl.

De Laatste Eer leent drie ton aan Koningshove

Actueel 1.798 keer gelezen

De coöperatieve uitvaartvereniging De Laatste Eer verschaft een lening van 300.000 euro aan de Stichting Hospice Koningshove.

Vrijdag werd het contract daarvoor ondertekend door voorzitter Kees van der Kraan van De Laatste Eer en zijn evenknie Jan Vincenten van Koningshove. Ook financiële man Kees van Velzen van De Laatste Eer en penningmeester Bob van der Deijl van Koningshove waren daarbij van de partij.

Het eerste gesprek over een mogelijke lening werd gevoerd op een warme zomerdag onder een perenboom in de achtertuin van de voormalige Delftse huisarts Ferdinand Schreuder, die samen met zijn collega Wim Wierema het initiatief nam om Pijnacker-Nootdorp te interesseren voor een eigen hospice binnen de gemeentegrenzen.

Dat initiatief dateert alweer van zo’n vier jaar geleden. Vanuit de Lionsclub is er vervolgens concreet werk gemaakt van een eigen hospice in Pijnacker-Nootdorp.

Vorige maand heeft het bestuur van Koningshove het licht definitief op groen gezet en de verwachting is dat binnen enkele maanden de bouw van de voorziening van start kan gaan op een braakliggend stuk grond aan het Koningshof. Daar waar vroeger de Gereformeerde Lagere School stond die later dienst deed als peuterspeelzaal van Klavertje Drie.

Een tegenhouder was lange tijd de eis van de gemeente dat het hospice twintig procent van de stichtingskosten als eigen vermogen moest hebben alsmede een dekking voor de verwachte aanloopverliezen. Eerder wilde de gemeente geen gemeentegarantie geven.

Gemeentegarantie houdt in dat de gemeente garant staat als Koningshove zelf niet in staat zou zijn de lening terug te betalen aan de bank. De bank op haar beurt wilde pas een lening verstrekken zodra de gemeente de garantie zou afgeven.

Kortom: een vicieuze kip ei cirkel! Nu is het mooie van de lening van De Laatste Eer dat die ‘achtergesteld’ is. De lening wordt dus pas terugbetaald zodra alle andere schuldeisers zijn betaald. Daardoor mag deze lening als eigen vermogen worden aangemerkt.

Het bestuur en de Raad van Afgevaardigden van De Laatste Eer hebben er alle vertrouwen in dat Hospice Koningshove een succes gaat worden en dat het met het terugbetalen van die lening wel goed komt.

Het is ook geen gratis geld: Koningshove betaalt drie procent rente en dat is ook de gangbare rente die De Laatste Eer hanteert als er geld heen en weer gaat binnen de eigen organisaties. Het is ook niet zo men meteen drie ton overmaakt naar de penningmeester. Het geld wordt beschikbaar gesteld voor zo ver nodig met een maximum van drie ton.

Koningshove is namelijk druk doende om bedrijven te interesseren voor een partnerplandonatie waarbij fiscaal aftrekbaar in vijf jaar minimaal 2.500 euro beschikbaar wordt gesteld.

Voor dit partnerplan is heel veel interesse in Pijnacker-Nootdorp. Zowel bij particulieren als bij het bedrijfsleven. Kees van der Kraan legde vrijdag bij de ondertekening uit dat De Laatste Eer een coöperatieve vereniging is met rond de 15.000 leden die geld inleggen voor hun eigen uitvaart en die van hun naasten.

De Laatste Eer beheert dat geld op een verantwoorde manier en heeft daar een zeker rendement van dat ook ten goede komt aan de leden. Overigens zonder dat de leden verplicht zijn om hun uitvaart door De Laatste Eer te laten verzorgen. Dat hoeft helemaal niet.

Al met al heeft De Laatste Eer dus het nodige vermogen om te waarderen maatschappelijke initiatieven zoals de bouw van een hospice in het ‘werkgebied’ financieel te ondersteunen. Ofschoon het dus zeker geen sponsoring is.

Het bestuur van Hospice Koningshove is zeer content met de lening en met de prettige samenwerking met De Laatste Eer, zo betoogde voorzitter Jan Vincenten die met plezier zijn handtekening plaatste onder het leningcontract. (SO)

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie

Uit de krant