Logo telstar-online.nl

Ingezonden: Hoogheemraadschap Delfland hardleers?

  •   keer gelezen   Actueel

Er is al een aantal jaren door de Telstar Online melding gemaakt van het herhaalde vissterfte door de rondgang van de maaiboot. Er wordt op zo’n moment overleg en beterschap beloofd, maar er gebeurt ogenschijnlijk niets dat dit schadelijke maaibeleid wijzigt. 

Wat er zo schadelijk is
Om de doorstroming van de watergangen te waarborgen worden zij twee maal per jaar vrijgemaakt van waterplanten (veelal Waterlelie). Logisch en belangrijk! Probleem met vooral de voorjaarsronde (juni/juli) is tweeledig:

1e. Vissen bevinden zich met dit warme weer op de bodem of net onder de waterlelies vooral aan de zijkanten van een watergang. De maaiboot beschadigd de vissen met als gevolg dat enkele dagen later de kadavers ronddrijven. Ook een tijdelijk zuurstoftekort door het omwoelen van de bodem zou deze uitwerking kunnen hebben. Gezien het grote formaat van deze vissen en het aantal jaren dat zij nodig hebben om deze afmeting en leeftijd te bereiken is deze jaarlijkse sterfte een enorme aanslag op de visstand en de ecologie van de waterwegen. 

2e. Het lostrekken van wortelstronken en omwoelen van de bodem juist aan de zijkanten maakt dat de Botulisme bacterie Clostridium Botulinum uit de bodem loskomt en het de laatste jaren sterk toenemende verschijnsel van Botulisme triggert. Deze bacterie gedijt helaas uitstekend in warme (>15gr C) water en op dierlijke eiwitten zoals kadavers van vissen en watervogels. In enkele dagen kan er dan een explosie van Botulisme zijn met veel watervogels als slachtoffer. 

Als voorbeeld van watervogelsterfte: vorig jaar (2020) augustus/ september hebben we aan de Platanendreef, Molenweg/ Oudeweg, Kooikerlaan - bovensloot (langs terrein IPSE) bij elkaar ruim 40 kadavers van watervogels geborgen en nog een flink aantal naar de wildopvang in Delft gebracht. Duidelijk is dat de stand van de wilde eend een aanzienlijke teruggang heeft beleeft. Langs de Molenweg/ Oudeweg trad tot twee keer toe Botulisme op na een rondgang van de maaiboot.

Het -ondanks de protesten de afgelopen jaren- hardnekkige gedrag van Hoogheemraadschap Delfland is des te opmerkelijker wanneer we zien dat andere waterschappen om die reden kennelijk een wat ander maaibeleid hebben. Bijvoorbeeld: https://www.hhnk.nl/maaien-van-waterlopen-sloten-en-vaarten (lees de hele pagina en bekijk de video). Het Hoogheemraadschap Noorderkwartier in Noord-Holland lijkt hier dus wel oog te hebben voor dergelijke problematiek. 

Ons advies: maai in het voorjaar alleen het midden van de watergangen waar dit echt nodig is en doe dit ouderwets handmatig, laat juist de kanten ongemoeid. Doe de najaarsronde wel volledig met in achtneming van de 10% regel (10% van de waterbreedte wordt ook dan aan de zijkanten niet gemaaid) en maai zo laat als mogelijk is. Dit zal de ecologie, vis en watervogelstand zeer ten goede komen. Prettig bijverschijnsel is dat we nog wat langer van de prachtige lelies kunnen genieten! 

We hebben uiteraard een melding gedaan en onze zorgen geuit bij het Hoogheemraadschap. Zie de bijlagen.

Tenslotte over Botulisme
Botulisme is een voedselvergiftiging. Wanneer een vis of watervogel de bacterie binnen krijgt dan scheidt deze een neurotoxoine (vooral type C en E) af die achtereenvolgens verlamming van poten, vleugels, nek en ademhalingsspieren veroorzaakt. Vogels overlijden dan of aan een verdrinkingsdood doordat de verlamde nek de kop niet boven water kan houden, of ze stikken doordat de ademhaling steeds moeilijker wordt. Snel ingrijpen kan ze redden! Vooral bij grote vogels als Zwanen gaat de achteruitgang extreem snel. Een paar uur ‘even aanzien’ is vaak al fataal.

Wat kun je zelf doen?
Let vooral in de zomermaanden op dode vogels en vissen in het water. Meld deze direct bij de gemeente zodat ze snel weggehaald kunnen worden. Gooi ook geen etensresten in het water. Zeker voedsel met bijvoorbeeld kip (= dierlijk eiwit) kan grote problemen veroorzaken.

Zie je verlamde watervogels (vreemd draaien of schudden met de kop, hangende vleugels of erger) neem dan snel contact op met de Dienambulance (070-328 28 28) of bel of WhatsApp Nootdorp-Ducks (06-4214 3332). Twijfel je? Bel ons dan in ieder geval even! 

Een mooie zomer toegewenst!

Ruud - Nootdorp-Ducks.nl
T+ WA: 06-4214 3332
info@nootdorp-ducks.nl 

Meer berichten