Werken in de natuur in Pijnacker-Nootdorp
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5227763&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=telstar-online.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=263,264" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo telstar-online.nl
In de winter worden de 150 knotwilgen die in Ackerdijk staan geknot.
In de winter worden de 150 knotwilgen die in Ackerdijk staan geknot.

Werken in de natuur in Pijnacker-Nootdorp

  •   819 keer gelezen   Actueel

Pijnacker-Nootdorp - NMP, de vereniging voor Natuur- en Milieubescherming Pijnacker, neemt je maandelijks mee naar de bijzondere gebieden in en rondom Pijnacker-Nootdorp. De komende periode bieden we je de mogelijkheid om kennis te maken met het natuurbeheer dat we uitvoeren in de natuurgebieden, te beginnen op zaterdag 15 december in Ackerdijk.

NMP draagt bij in het beheer door elke zaterdagmiddag met vrijwilligers onderhoud te plegen in het gebied. Het onderhoud volgt de seizoenen. Na de zomer worden vooral de nieuwe boompjes in het rietveld weggehaald en worden de bramen gesnoeid. Daarna worden de over de sloten hangende bomen en struiken gesnoeid of weggehaald, zodat de sloten open blijven. Waar nodig wordt een houten brug over een sloot vervangen.

Wilgen knotten en andere werkzaamheden
In de winter worden de 150 knotwilgen die in Ackerdijk staan geknot. In het voorjaar wordt in het weidegebied aan de oostkant een vossenraster geplaatst. Dit raster moet de vossen weg houden bij de weidevogels als de vogels aan het nestelen en broeden zijn. Tot half juni wordt het raster wekelijks nagelopen en het gras ernaast kort gehouden, zodat het raster zijn optimale werking behoudt. En in het voorjaar en de zomer worden alle paden een aantal keer gemaaid, zodat ze begaanbaar blijven. Naast deze vaste werkzaamheden zijn er altijd wel bijzonderheden die de aandacht vragen. Ook buiten de Ackerdijkse plassen is NMP actief met beheerwerkzaamheden. In januari worden de wilgen bij enkele boerderijen in de omgeving geknot, de oeverzwaluwwand in Pijnacker-zuid wordt jaarlijks klaargemaakt voor het nieuwe broedseizoen, in de bebouwde kom worden nestkasten voor vogels opgehangen en jaarlijks gecontroleerd en schoongemaakt, en in natuurgebied De Groene Keijzer worden jonge boompjes verwijderd, zodat het open blijft voor de weidevogels.

Natuurmonumenten
Het natuurgebied de Ackerdijkse Plassen is sinds 2003 in eigendom en beheer bij Natuurmonumenten. Het gebied bestaat uit meerdere plassen in een weidegebied, en daarnaast uit diverse stukken met bomen en rietmoeras. Hierdoor is het gebied geschikt voor een groot aantal verschillende soorten vogels: weidevogels zoals kievit, grutto en tureluur, watervogels zoals eenden en ganzen, vogels in het riet zoals rietzanger, rietgors en blauwborst, en ook een kolonie aalscholvers. Er worden jaarlijks zo'n 80 soorten broedende vogels geteld. De Ackerdijkse Plassen zijn al in de jaren 60 tot 90 van de vorige eeuw aangekocht door Vogelbescherming. Zij wilde dit leefgebied behouden voor de weidevogels, die in aantal afnamen.

NMP Natuurwerkdagen
De beste beleving krijg je natuurlijk door zelf te doen. Samen werken op eigen tempo naar eigen vermogen in een groep is nog gezellig ook! Wil je ook eens werken op bijzondere plekken in de natuur? Dat kan! De komende periode organiseren we enkele natuurwerkdagen waarop je kunt meedoen. Op zaterdag 15 december vanaf 13 uur kan je meewerken in de Ackerdijkse plassen. We gaan daar wilgen knotten. Op woensdag 19 december gaan we vanaf 9 uur wilgen knotten bij de voormalige boerderijlocatie van Sonneveld bij de N470. En ook op zaterdag 16 februari gaan we vanaf 9 uur wilgen knotten, dan bij boerderij Rodenburg aan de Zuideindseweg in Delfgauw.

Er is een ervaren wilgenknotter aanwezig die met een kettingzaag de takken van de boom haalt. De rest van de groep verzamelt de takken, maakt hier takkenrillen van of sorteert deze en versnippert de takken met een versnipperaar. In de Ackerdijkse plassen worden er ook takkenbossen mee gemaakt, die elders in de terreinen van Natuurmonumenten worden gebruikt als oeverbeschoeiing. Voor de werkzaamheden worden werkhandschoenen en gehoorbescherming ter beschikking gesteld, evenals koffie en thee en voor de lunch een kopje soep. Neem wel brood mee en trek stevige kleding en schoenen of laarzen aan. Alle mensen gaan naar eigen vermogen aan de slag. Het is dus voor iedereen mogelijk om mee te doen.

Uit ervaringen van deelnemers van voorgaande jaren weten wij dat het voor jezelf heerlijk is om bijvoorbeeld na een week op kantoor en met het hoofd bezig zijn de 'knop om te zetten' en lekker buiten met je handen te werken. En door deze beheerwerkzaamheden uit te voeren, blijft de natuur in goede staat zodat we ervan kunnen blijven genieten.

Aanmelden nodig
Omdat we geen grote aantallen nieuwe mensen tegelijk kunnen begeleiden, hebben wij de werkzaamheden gespreid over de drie genoemde dagen. Je kunt vrijblijvend mee komen werken om te kijken of het je aanspreekt. Meld je aan via activiteit@nmpijnacker.nl o.v.v. welke datum en aantal personen, zodat we vooraf zicht hebben op hoeveel mensen we wanneer kunnen verwachten. Graag tot ziens!


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5227763&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=telstar-online.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=263,264" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=9767773&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=telstar-online.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=263,264" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5227765&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=telstar-online.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=263,264" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>