Afbeelding

(Deel 1) Wat de nieuwe burgemeester weten moet

Actueel 11 keer gelezen

Pijnacker-Nootdorp - De komende weken besteedt Telstar Online aandacht aan een beknopt overzicht van politieke gebeurtenissen van de afgelopen 12,5 jaar. Onze fusiegemeente Pijnacker-Nootdorp bestaat sinds 1-1-2002. Hoe krijgt onze nieuwe burgemeester Francisca Ravestein in het kort een beeld van onze plaatselijke politiek? Telstar Online helpt een handje.

Deel 1: Toename aantal partijen, wat valt het meeste op en landelijke media

Op 7 november 2001 vonden er verkiezingen plaats om een nieuwe gemeenteraad te kunnen samenstellen voor de fusiegemeente Pijnacker-Nootdorp, die per 1-1-2002 van start ging. Met het groter worden van de gemeente is het aantal te verdelen raadszetels gestegen van 23 in 2002, 27 in 2006, 29 in 2010 tot 31 sinds maart 2014.

In november 2001 deden 6 partijen mee aan de verkiezingen en in maart 2014 11. Inmiddels kent de gemeenteraad 12 partijen sinds de afsplitsing van de VVD door de Groep Noordzij in april jl.
De zetelverdeling met ingang van de fusie was als volgt:

CDA 10
VVD 4
PvdA 4
LPN 3
D66 1
ChristenUnie 1

Wat valt het meeste op? De grootste verschillen tussen 2002 en heden:
-Het CDA is ten opzichte van 2001 gehalveerd. Toch is de partij nog steeds (of opnieuw) de grootste. Door de afsplitsing van de VVD door raadslid Vivian Noordzij werd de VVD niet langer de grootste partij in onze gemeente en ging in 2014 van 5 naar 4 zetels.
-De LPN (nu 1 zetel) was -begonnen als Democraten Pijnacker- jarenlang de enige lokale partij. Met Eerlijk Alternatief (3) en Gemeentebelangen (4) erbij kent de gemeenteraad nu dus 8 vertegenwoordigers van de lokalen.
-D66 is gestegen van 1 naar 5 na gedurende de periode 2006-2010 zelfs geen deel uitgemaakt te hebben van de gemeenteraad.

In de loop der jaren zijn er meer keuzemogelijkheden voor de kiezer gekomen.
In 2006 deed GroenLinks mee, in 2010 Trots (onder de naam Trots op Nederland) en Eerlijk Alternatief en in 2014 Gemeentebelangen en de Partij van de Dieren. Vergeleken met de volksvertegenwoordiging in de Tweede Kamer ontbreken de PVV, SP en 50Plus.
Gemeentebelangen deed in 2014 weliswaar voor het eerst mee aan de verkiezingen, maar bestond echter al 4 jaar. De partij zorgde voor een unicum in de gemeenteraad door zich drie maanden na de verkiezingen in 2010 als gehele partij met drie raadsleden van Trots af te splitsen. Dit kwam herhaaldelijk in de landelijke media.

Dat de gemeente fors gegroeid is de afgelopen 12 jaar is wel duidelijk: met ingang van de fusie telde Pijnacker-Nootdorp op 1 januari 2002 35.123 inwoners, terwijl op 1 januari 2014 er 51.068 mensen woonachtig zijn in onze gemeente. Dat is een stijging van 45,4 (!) procent. Begin 2005 telde de gemeente 40.000 inwoners en in oktober 2011 kon onze gemeente haar 50.000ste inwoners verwelkomen en werd er door Telstar Online melding van gemaakt.

Uit de krant