Raadsleden, vaklieden en omwonenden verkennen wandelend verbeterpunten in Keijzershof Centrum.
Raadsleden, vaklieden en omwonenden verkennen wandelend verbeterpunten in Keijzershof Centrum.

Politici en senioren op zoek naar verbeterpunten

Actueel 2.051 keer gelezen

Pijnacker-Nootdorp - In de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp is recent een motie aangenomen om 15.000 euro beschikbaar te stellen voor verbeterpunten en nieuwe initiatieven nabij voorzieningen waar veel ouderen wonen en leven.

Een van die punten is Woonzorgcentrum De Weidevogelhof in Keijzershof in Pijnacker-Zuid. In een aantal woongebouwen daar met vogelnamen als Wulp en Patrijs vertoeven zowel senioren die nog zelfstandig wonen als mensen die via bijvoorbeeld Pieter van Foreest begeleid wonen.

De winkelvoorzieningen aan het Hoefbladplein en ook het openbaar vervoer via de metro zijn nabij, maar wellicht zijn er dingen te verbeteren, zoals de bestrating, verschillende oversteeklocaties, enzovoort. En dus was donderdag 10 november onder leiding van het jonge D66-raadslid Nils ter Braake een rondwandeling georganiseerd vanuit het Welzijncentrum Keijzershof.
Meer precies: vanuit De Huiskamer, de gezellige samenkomstkamer op de begane grond, die door de Stichting Welzijn en Ondersteuning Pijnacker-Nootdorp (SWOP) samen met de Bewonersvereniging Pijnacker-Zuid vorig jaar opnieuw is ingericht en waar regelmatig samenkomsten zijn.

Van daaruit gingen wethouder Hanneke van de Gevel en een aantal gemeenteraadsleden op pad met bewoners/omwonenden, al dan niet achter een rollator of in een rolstoel cq scootmobiel. Onderweg bekeken en bespraken de wandelaars wat er op bepaalde plekken te verbeteren valt. De senioren merkten op dat op sommige plaatsen de bestrating een opknapbeurtje behoeft.

Ook enkele oversteekplaatsen werden bekeken en ook plekken waar winkels en zorgvoorzieningen met vrachtwagens worden bevoorraad. Op sommige plekken kunnen ook plantenbakken hinderlijk zijn voor de doorgang en ook zal worden bekeken of er niet een betere afscheiding zou kunnen komen tussen de fietsers van en naar het metrostation en de wandelaars.

Heel erg nijpende zaken die morgen al om een oplossing vragen bleken er niet te zijn, zo werd duidelijk tijdens ‘de evaluatie’ van de wandeling na terugkeer in De Huiskamer. De meelopende wethouder heeft vanuit de bewoners en de raadsleden de nodige informatie vergaard en zelf ook tijdens de wandeling dingen gezien en ervaren.

Hoe het nu precies verder gaat, dat is de vraag. Vorig jaar was er bij Veenhage in Nootdorp een soortgelijke rondwandeling – in de regen maar toch heel gezellig – maar of daar een vervolg op is gekomen, geen idee. Destijds speelde bij Veenhage ook mee of het mogelijk was bijvoorbeeld voor licht dementerenden een route met herkenningspunten te maken tussen Veenhage en Winkelcentrum Parade, zodat mensen toch nog zelfstandig de weg weten te vinden. Een andere vraag is: hoe koppel je het vervolg van zo’n wandeling terug naar de deelnemers en betrokkenen die er toevallig niet bij waren of konden zijn, maar die misschien wel verbeterpunten of ideeën daarvoor hebben?

Hoe dan ook: het was een mooi staaltje directe democratie om vooral ook heel jonge raadsleden – we hebben diverse dertigers in de raad en de steunfracties – enthousiast op weg en in gesprek te zien met mensen die hun grootvader of grootmoeder hadden kunnen zijn!


Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie

Uit de krant