Afbeelding

Ingezonden: Een dikke onvoldoende!

vr 3 dec 2021, 20:10 Actueel 4.572 keer gelezen

Het College van B&W vindt het Hart van Nootdorp-plan veilig, maar een vier (dikke onvoldoende) lijkt meer van toepassing. De gemeente schrijft letterlijk “Ter voorbereiding op het ontwerpbestemmingsplan is de gebiedsvisie Hart van Nootdorp opgesteld. Na het doorlopen van een intensief participatietraject met belanghebbenden uit de omgeving is de gebiedsvisie april 2021 door de gemeenteraad vastgesteld. De gebiedsvisie vormt de basis voor het onderhavige bestemmingsplan”.

Participatie betekent active deelname! Het is afgeleid van de Latijnse woorden pars (deel) en cipere (nemen) dus deelnemen en niet mededelen zoals de gemeente heeft gedaan. Vele malen hebben belanghebbenden gemeld dat er er totaal géén sprake is geweest van participatie. Naast de diverse verzoeken aan de gemeente zijn er ook berichten in De Telstar/Eendracht geplaatst met kopteksten als: “Bewoners zeer ontevreden over betrokkenheid plannen Hart van Nootdorp”, “Verkeer(d) voorstel vlekkenplan Hart van Nootdorp”, “Hart van Nootdorp plan ziet er goed uit, maar is het niet” en “Bewoners helemaal niet happy met proces Hart van Nootdorp”. Met het ontwerp bestemmingsplan Hart van Nootdorp zijn heel veel belanghebbenden niet blij. 

In de gebiedsvisie stond letterlijk hoe belangrijk het groen achter appartementengebouw Mercato is. In het ontwerp bestemmingsplan heeft deze groenstrook de bestemming Verkeer - Wegverkeer gekregen! Om te bewijzen dat de inrit en uitrit van appartementengebouw Mercato ook veilig door de toekomstige buren kan worden gebruikt, is door de gemeente ergens in Kampen? een bedrijf gevonden dat wilde schrijven dat een haakse bocht voor tweerichtinsverkeer veilig is. Om op de nieuwe parkeerplaats te komen of terug te rijden naar de Koningin Julianastraat moeten de nieuwe buren een haakse bocht nemen, waardoor zij niet kunnen zien of er iemand aankomt met de auto, lopend of fietsend. 

Alle fietsenbergingen van de 140 Mercato appartementen hebben de in- en uitgang aan De Omloop. Deze bocht is nu al voor wandelaars en fietsers héél gevaarlijk. Deze weg is voor de ambulances, brandweer, vrachtwagens en busjes die de restaurants en winkels bevoorraden en voor vrachtwagens die afvalcontainers legen. Aangezien het nieuwe trottoir en fietspad op het voormalige tramtracé stopt bij de inrit en uitrit naar de parkeerplaats voor de buren en niet doorloopt tot aan de Koningin Julianastraat, wordt het lopen en fietsen in de bocht nog levensgevaarlijker! Daarbij is vlak bij de bocht de hoofdingang van een groot aantal Mercato appartementen. 

Dit is ook de hoofdingang van de Ipse de Bruggen Mercato locatie waar volwassenen met een verstandelijke beperking, waarvan sommige gebruik maken van een scootmobiel, redelijk zelfstandig wonen in een groepswoning. Om bovenstaande levensgevaarlijke en daardoor ongewenste situatie te voorkomen, is het véél veiliger om de Hagelaan door te laten lopen tot aan de nieuwe parkeerplaats. Het nieuwe trottoir en het nieuwe fietspad op het voormalige tramtracé en de huidige aanwezige bomen groenstrook kunnen dan veilig aansluiten op de Koningin Julianastraat. 

Martin Remmerswaal

Uit de krant