Afbeelding

Bestuur Ondernemersfonds blij met besluit gemeenteraad

Actueel 1.486 keer gelezen

Nooit eerder was er zo veel telefoon- en mailverkeer tussen de bestuursleden van het Ondernemersfonds Pijnacker-Nootdorp en diverse leden van de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp die vorige week donderdag een positief besluit nam over het voortzetten met nog eens vijf jaar van het fonds. Er was wat nadere uitleg en zendingswerk nodig om de diverse partijen in de raad te overtuigen van het nut en de zin van een positief besluit.

Het bestuur van het fonds schroomde ook niet om ‘gemaakte fouten’ te erkennen maar wist tegelijkertijd de raad ervan te overtuigen dat stopzetten of maar met twee jaar verlengen heel jammer zou zijn en ook tegen de wens van de meerderheid van de talloze ondernemers in Pijnacker-Nootdorp.

Wat is het?
Nog een keer even uitleggen wat het Ondernemersfonds inhoudt. Iedere bezitter van bedrijfsonroerendgoed betaalt een kleine opslag boven de standaard Onroerend Zaak Belasting (OZB) en met dat geld worden per bedrijvenpark, winkelcentrum, tuinbouwgebied of buitengebied investeringen gedaan die ten goede komen aan het algemeen belang. Een winkelcentrum siert de boel op met bloembakken of kerstverlichting. Trekt een centrummanager aan of men zet een gezamenlijke campagne op. Het kan van alles zijn.

Een bedrijventerrein koopt gezamenlijk beveiliging in of parkbeheer om het totaal netjes te houden, de bewegwijzering te verbeteren, enzovoort.

Zo zijn er in totaal dertien zogenoemde ‘trekkingsgebieden’ met een eigen bestuur dat samen met de eigen leden in dat gebied beslist over hoe het geld wordt ingezet.

Vijf jaar verlengd
Het Ondernemersfonds Pijnacker-Nootdorp wordt per vijf jaar verlengd waarbij de gemeenteraad ja of nee zegt. Vijf jaar geleden is bij het verlengen van de termijn de afspraak gemaakt dat ruim voor het eind van de tweede termijn van vijf jaar een evaluatie gedaan zou worden door ‘een onafhankelijke derde partij’, bijvoorbeeld door een bureau dat daar thuis in is.

Dat was het bestuur van het Ondernemersfonds straal vergeten. Dat bleek bij een digitale vergadering met raadsleden in 2020. Een raadslid wees het bestuur daarop.

Voorzitter Ben van der Ploeg: “We waren toen al heel ver met onze eigen evaluatie, waarbij we rond de tien scherpe vragen stelden aan de besturen van de trekkingsgebieden. De antwoorden hebben we onverkort en dus heel transparant in een rapport opgenomen zodat iedereen er kennis van kon nemen, maar natuurlijk was het een grote fout van onze kant dat we die evaluatie niet door een onafhankelijke derde partij hebben laten uitvoeren. Verder vond de gemeenteraad dat er gedurende de termijn van vijf jaar niet voldoende informatie kwam van onze kant en dat bij sommige gebieden de reserves veel te hoog zijn opgelopen. Sommige zaken zijn best verklaarbaar maar toch had de raad terechte kritiekpunten.”

Brieven
Het bestuur van het fonds stuurde vorige week twee dagen voor de vergadering nog een brief met tekst en uitleg en diverse toezeggingen, maar uiteindelijk werd die brief weer ingetrokken ten faveure van een nieuwe brief waarbij ook diverse ‘trekkingsgebieden’ van zich lieten horen. Nicolette Bakker, die voor alle bedrijvenparken in de gemeente het parkmanagement doet, heeft bij het opstellen van de definitieve brief een belangrijke inbreng gehad. Daarbij opgeteld diverse persoonlijke contacten met tekst en uitleg, bleek de raad in grote meerderheid overtuigd dat voortzetten van het Ondernemersfonds met nog eens vijf jaar een goede zaak is.

Daarbij zijn wel diverse ‘bindende afspraken’ gemaakt. Het bestuur wordt gefaseerd vernieuwd en verjongd. Het huidige bestuur was daar al langer mee bezig maar nieuwe mensen stonden niet in rijen van vier op de stoep. Daar gaat nu echt werk van gemaakt worden en de hoop is gericht op jonge betrokken ondernemers, zeker ook vrouwen, vanuit de ondernemersgebieden zelf. Daarbij wordt ook gekeken naar de vergoedingen voor de bestuursleden. Voorzitter Ben van der Ploeg heeft nooit een cent willen ontvangen voor zijn vele uren Ondernemersfondswerk, wat verder niets zegt over zijn inzet, tijdsbesteding en professionaliteit van handelen. Volgens zijn collega’s was en is zijn inbreng buitengewoon.

Buitengebieden
Verder gaat het bestuur aan de slag met enkele trekkingsgebieden zoals Pijnacker-Oost en Pijnacker-West die of niet goed functioneren of te grote reserves in kas hebben omdat ze niet komen tot gezamenlijke investeringen en uitgaven. Het opdelen van deze gebieden in kleinere eenheden is een optie. Bij West praat je dan over Oude Leede, de Overgauw, Delfgauw, winkelcentrum Delfgauw en buitengebied Klein Delfgauw aan de Noordeindseweg en in Oost zou je van de Katwijkerbuurt en Monnikenweg/Strikkade/Molenlaan zelfstandige gebiedjes kunnen maken. In samenspraak met die gebieden zelf gaat daar volop aan gewerkt worden.

Het is overigens niet zo dat er in die buitengebieden niks gebeurd is. Met financiële steun vanuit het Ondernemersfonds en met dank aan ambassadeurs die in de diverse gebieden als pleitbezorger actief zijn geweest, is het totale buitengebied met glasvezel bekabeld. Een ander concreet succes is het verlengen van de Hoogseweg naar de Kleihoogt, zodat er een directe verbinding ontstond met de Zijdeweg die weer aansluit op de N470. Ook hier heeft het Ondernemersfonds een zet in de goede richting kunnen geven. Bij dit soort ontwikkelingen heeft Arthur Venselaar vanuit het bestuur het nodige verbindende (zendings)werk verricht!

Verbindend
Ben van der Ploeg tot slot: “We weten gewoon vanuit tien jaar werken met het Ondernemersfonds dat het ontzettend verbindend en stimulerend werkt. Waar vroeger goede initiatieven bleven steken omdat een groot deel wel enthousiast was maar een klein deel de knip niet wilden trekken, komen er nu op allerlei plekken mooie dingen tot stand, omdat er een gezamenlijk potje is om dingen te betalen. In een tijd dat veel mensen en ook ondernemers handelen vanuit individueel eigenbelang, zie je dat een Ondernemersfonds heel erg verbindend werkt. Alleen al dat ze elkaar leren kennen en samen nadenken over het verbeteren van het geheel, werkt gewoon heel goed. Het alternatief is een Bedrijven Investerings Zone maar de praktijk wijst uit dat dit vaak niet werkt, omdat de ondernemers het vanaf de grond af allemaal zelf moeten uitvinden en uitvoeren. Winkelcentrum Ackershof in Pijnacker heeft het geprobeerd maar toen bleek dat een te grote groep er geen geld voor over had. Nu betalen ze automatisch mee – soms zonder het te weten – maar zijn ze uiteindelijk toch blij dat het totaal van een winkelcentrum of bedrijvenpark er mooier uitziet en beter functioneert”, aldus een bevlogen Ben van der Ploeg die net als Piet Bok al tien jaar de kar trekt bij het Ondernemersfonds Pijnacker-Nootdorp.

Gezamenlijk belang
Deze heren zijn statutair binnenkort aftredend maar lopen niet zomaar weg. Ze willen de boel netjes overdragen aan de volgende generatie bestuursleden. En kijken dan met vreugde terug. Piet Bok, voorheen schoenenwinkelier in Pijnacker zegt: “Ik zit al met al 35 jaar in besturen van winkeliersverenigingen en nu dus ook al tien jaar in het Ondernemersfonds. Uit ervaring weet ik dat heel veel winkeliers cq ondernemers eerst kijken naar hun eigen belang en hun eigen portemonnee, terwijl er ook altijd een gezamenlijk belang is waar het individu voordeel van heeft als dat algemene belang goed georganiseerd is. Mede dankzij het Ondernemersfonds hebben we het nu voor elkaar dat in Pijnacker en ook in Nootdorp de winkeliers gezamenlijk een geheel vormen en dat er geen scheiding is tussen het pure centrum en de aanloopstraten. Het kost tijd en het gaat niet van de ene op de andere dag maar uiteindelijk lukt het toch en is iedereen er blij mee.”

Kort en goed: het Ondernemersfonds is met vijf jaar verlengd en in het derde jaar gaat een onafhankelijke partij een tussenevaluatie uitvoeren, zodat er genoeg tijd is voor een afgewogen besluit over een eventuele volgende verlenging met nog eens vijf jaar.

Oproep
Ondernemers die na het lezen van dit verhaal enthousiast zijn geworden om mee te denken over het verder uitwerken van plannen voor het vernieuwen en verbeteren van het Ondernemersfonds, zijn van harte welkom. Ook om bestuurlijk werk te gaan doen. Zie voor nadere informatie en contactgegevens: www.ofpn.nl.


Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie

Uit de krant