Logo telstar-online.nl
<p>Het plan ziet er mooi uit, maar dat is het niet volgens tientallen buurtbewoners.</p>

Het plan ziet er mooi uit, maar dat is het niet volgens tientallen buurtbewoners.

Bewoners zeer ontevreden over betrokkenheid plannen Hart van Nootdorp

  •   keer gelezen   Actueel

Op het bestemmingsplan Hart van Nootdorp zijn verschillende zienswijzen ingediend. Afgelopen week vond de hoorzitting plaats, waarbij vier bewoners een toelichting gaven op de zienswijze. 

De bewoners vinden dat ze niet betrokken zijn geweest bij het tot stand komen van het plan, terwijl de gemeente wel spreekt over participatie. Volgens de inwoners heeft de participatie zich beperkt tot het informeren van bewoners en een enkele enquête. Informeren is volgens hen wat anders dan inhoudelijk betrekken. Ook zijn bewoners verbaasd over het feit dat de groenbestemming over de kadastergrens gaat, zonder enige informatie vooraf. De bewoners voelen zich op zijn zachts gezegd gepasseerd. 

Parkeergarage
In het bestemmingsplan is terug te lezen dat de gemeente het voornemen heeft om de in,- en uitrit van het appartementengebouw Mercato te gebruiken als ontsluiting van parkeerplaatsen op het terrein van de nieuwbouw. Volgens inspreker Frans van der Mast zal dit voor gevaarlijke situaties leiden, omdat er in plaats van éénrichtingsverkeer, nu tweerichtingsverkeer ontstaat. Het gebied is nu een 30 km zone, waar er meestal harder wordt gereden. Wanneer een auto bij de paal van de parkeergarage komt staat deze dwars op de weg, waardoor de toegang zal worden geblokkeerd. Ben Glaser (EA) zal de opmerkingen van Van der Mast meenemen in de volgende overleggen om tot een veilige oplossing te komen. Een andere bewoner liet door middel van een zienswijze weten, dat de extra parkeerplaatsen voor overlast voor de bewoners gaan zorgen, waardoor het woongenot en de nachtrust zal afnemen.

Eigen terrein
Bewoner Rob Veldhoven was geschrokken bij het zien van de laatste plannen. Volgens hem wijken deze sterk af van de plannen, die eerder aan de bewoners zijn voorgelegd. Er is een groenbestemming, die over de kadastergrens heen gaat. Op de vraag van Bernard Minderhoud (Gemeentebelangen) hoe vaak de gemeente de bewoners actief heeft benaderd voor inspraak, antwoordt Veldhoven dat dit niet is gebeurd. Jim de Bruijn (VVD) draait de vraag om en vraagt Veldhoven hoe vaak hij zelf actief contact heeft gezocht met de gemeente. Dit heeft hij tot twee keer toe zelf gedaan. Ook bewoner Desmond Du Parand voelt zich niet serieus genomen. Hij vindt dat de bewoners niet goed genoeg betrokken worden bij het proces, terwijl de gemeente wel burgerparticipatie nastreeft. Hij is teleurgesteld in de wijze waarop de gemeente het proces heeft doorlopen. Om een voorbeeld te noemen: tijdens zijn verbouwing mocht hij zelf niet hoger dan een bepaalde hoogte bouwen, om het dorpse karakter te behouden, maar zelf wilde gemeente wel hoger gaan bouwen. Du Parand vindt de hoge bebouwing een aantasting van de privacy en vrije uitzicht en daarmee van het woongenot. Ook zullen deze veranderingen ervoor zorgen dat zijn huis in waarde daalt. Hij hoopt daarom dat er niet wordt ingestemd met het huidige plan.

Meer berichten