Logo telstar-online.nl

Gemeente wil meer grip op kosten sociaal domein

  •   keer gelezen   Actueel

Pijnacker-Nootdorp - Onlangs vond de beeldvormende vergadering plaats, waar het interventieplan ‘Grip op het sociaal domein 2020-2022’ werd voorgelegd. Met de decentralisaties in 2015 is de gemeente verantwoordelijk geworden voor de uitvoering van de Jeugdwet, de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Participatiewet. Sindsdien kampen bijna alle gemeenten met oplopende tekorten in het sociaal domein.

De grootste stijgingen zitten binnen de Jeugdwet en de Wmo. Belangrijkste oorzaken daarvan de tekortschietende financiering van de rijksoverheid, het gewijzigd beleid t.a.v. de eigen bijdragen voor gebruik van Wmo voorzieningen en de fors stijgende kosten van de jeugdhulp. Vergeleken met de omliggende gemeenten zijn de tekorten in Pijnacker-Nootdorp nog te overzien. Het interventieplan moet er mede voor zorgen dat er meer grip wordt verkregen op de kosten in het sociaal domein. Met de maatregelen uit het interventieplan wordt getracht de uitgaven in het sociaal domein in evenwicht brengen met de beschikbare middelen. Dit moet resulteren in betere beheersbaarheid en lagere kosten. Het college verwacht in 2021 een kostenbesparing van €750.000 te realiseren en in 2022 en verder, een kostenbesparing van €1.250.000. Aangezien de kosten voor de Jeugdzorg lager liggen dan in de omringende gemeenten vraagt Marvin Hendrikse (EA) zich af of het maximum aan besparingen niet al is bereikt. 

Volgens wethouder Marieke van Bijnen kan er in de kosten voor de jeugd GGZ bespaard worden, hier heeft de gemeente namelijk veel kosten in. In vergelijking met omliggende gemeenten zijn er in Pijnacker-Nootdorp minder kinderen in instellingen, waardoor de zorgkosten ook lager uitvallen. Hier verwacht de wethouder geen besparingen in. De gemeente wil de zorg en toegang tot de zorg aanscherpen. Daarnaast moet er kritisch worden gekeken of de zorg door de juiste overheidsinstantie wordt geleverd. Soms is het beter om zorgbehoevenden over te hevelen van de Wmo naar de WLZ. De gemeente wil inzetten op meer zelfredzaamheid en preventieve zorg. De kernteams spelen een belangrijke rol hierin op het gebied van schulden, dementie en mantelzorgondersteuning. Zorg ombuigen naar zelfredzaamheid vraagt veel van de burgers en gedegen kennis bij de kernteams. 

Hendrikse en Marjan schellingerhoudt - Soeterman (CDA) uitten hun zorgen over de expertise van de kernteams binnen de gemeente. Wethouder van Bijnen stelt ze echter gerust. De expertise van de medewerkers is voldoende in orde. “De gemeente heeft geïnvesteerd in aanvullende opleidingen en trainingen”, legt ze uit. Annemieke Hulsbergen (PvdD) vraagt zich af of de kwetsbare kinderen niet de dupe zullen worden van de maatregelen, die genomen zullen worden. Volgens de wethouder zal de gemeente met de maatregelen juist ook inzetten op kwaliteitsverbetering. “We gaan zorgvuldig aan de slag met het veranderen van beleid en houden het effect per maatregel voor de kinderen goed in de gaten. Naast de financiële besparingen kijken we ook naar het verbeteren van de kwaliteit van de zorg”, legt de wethouder uit.

Meer berichten