Afbeelding
VIDEO

Warmterotonde en innovatie primaire aandachtspunten Zuid-Holland

Regio 409 keer gelezen

Regio - De provincie Zuid-Holland en het programmabureau Warmte Koude Zuid-Holland hebben laten onderzoeken hoe Zuid-Holland tegen de laagst mogelijke maatschappelijke kosten de CO2-uitstoot met meer dan 80% kan reduceren in 2050.

Adviesbureau Kamangir bracht met een brede groep experts in beeld wat nodig is om CO2-neutraal te worden in 2050 en welke impact deze transitie ruimtelijk en economisch kan hebben.

Duurzaam energielandschap
In het klimaatakkoord van Parijs spraken 195 landen af om de CO2-uitstoot in 2050 met 80-95% te verminderen. In dichtbevolkt Zuid-Holland met 3,6 miljoen inwoners en een wereldhaven met bijbehorende industrie is dat geen eenvoudige opgave. Het rapport 'Van volume naar waarde' schetst mogelijke routes naar een duurzaam en CO2-arm Zuid-Hollands energielandschap en de impact van de opgave. Een aantal extreme scenario's zijn hiervoor naast elkaar gezet. Daaruit zijn conclusies getrokken voor een realistische weg naar de afgesproken CO2 reductie. 

Scenario's
De ontwikkelde scenario's richten zich op het totale energiesysteem, van huishouden tot raffinaderij en inclusief technische, economische en sociaal-politieke facetten. De maatschappelijke kosten zijn niet alleen financieel bekeken. Ook een onbetrouwbare energievoorziening, een aangetast landschap, een verslechterde concurrentiepositie van de industrie of weerstand van burgers tegen de energietransitie worden beschouwd als maatschappelijke kosten. Arash Aazami van Aviesbureau Kamangir: "Door een generatie vooruit te kijken, uit te gaan van punten waar geen discussie over is en de vraag centraal te stellen in plaats van de oplossing wordt het mogelijk flexibel in te spelen op verandering. Als we geen keuzes maken, kan één van de drie extreme scenario's werkelijkheid worden."
Aanbevelingen

Dit leidt tot een aantal aanbevelingen voor Zuid-Holland:
1. Richt de pijlen op de grootste opgaven: industrie en warmte. 
2. Besparen is een randvoorwaarde. 
3. Draag zorg voor de nalatenschap van de fossiele industrie en de transformatie naar een duurzamer industrie. 
4. Flexibiliteit en verbinding van energienetwerken worden belangrijker dan energieproductie. 
5. Beschouw energie ook als een datavraagstuk.
6. Wacht niet te lang met een warmterotonde. 
7. Lokale oplossingen zijn belangrijk. 
8. Organiseer lokale consultatieprocessen.
 

Slim energienetwerk
Gedeputeerde Han Weber: "Het scenario-onderzoek zorgt voor bewustwording van de impact van de transitie. Kamangir brengt de kansen van de van de energietransitie voor de industrie en de economie duidelijk naar voren. Met onze energieagenda 'Watt anders' hebben we strategieën uitgestippeld, die sluiten goed aan op de aanbevelingen die uit de scenariostudie volgen. We moeten starten met de de grootste opgaven: industrie en warmte. Zonder besparing en innovatie gaan we de opgave niet halen. Het bevestigt dat er er heel veel moet gebeuren en we niet kunnen wachten. Met warmte zijn we heel hard aan de slag, onze ambitie is om in 2030 20 PJ voor verwarming van woningen en kassen te leveren via de warmterotonde. De warmterotonde is een slim energienetwerk dat de mogelijkheid biedt via water of stoom energie te transporteren en opslag mogelijk te maken. Ook innoveren staat boven aan onze lijst, voorstel is een revolverend fonds van € 100 miljoen in te stellen voor warmteinfrastructuur en innovatie. Daar heeft de industrie in Zuid-Holland ook baat bij. "

Inzetten op alle maatregelen
Directeur Programmabureau Warmtekoude Zuid-Holland Maya van der Steenhoven:  "Deze studie laat zien dat we bestaande dogma's moeten loslaten van "alleen lokaal" of "alleen elektrisch" omdat de implicaties op de ruimte te groot zijn en tot te grote weerstand zullen leiden. We kunnen het ons niet langer permitteren om 12,5% van onze energie ongebruikt weg te gooien. Ook in de nieuwe energiehuishouding, die CO2 vrij is, moet slim gebruik gemaakt worden van alle energiestromen, op alle temperaturen. Uitwisseling tussen elektriciteit, duurzame warmte, waterstof en biogassen is essentieel. Hoe slim we omgaan met die uitwisseling zal bepalen hoe snel we kunnen bewegen. Het moment is nu, we hebben geen tijd te verliezen en we zullen op elke maatregel in moeten zetten: besparing, duurzame warmte en all-electric, lokaal én centraal."

Het rapport 'Van volume naar waarde' is hier te vinden.
 

Uit de krant