Logo telstar-online.nl

Nieuwe noodverordening Haaglanden

  •   keer gelezen   Regio

Pijnacker-Nootdorp - Op 21 augustus 2020 is een nieuwe noodverordening in werking getreden in de Veiligheidsregio Haaglanden. De nieuwe Noodverordening is opgesteld op basis van de laatste aanwijzingsbrief (d.d. 20 augustus 2020) van de Ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Justitie en Veiligheid. 

In deze aanwijzingsbrief is een aanvullende maatregel met betrekking tot introductie-activiteiten voor studenten opgenomen. In de nieuwe noodverordening is opgenomen dat alle fysieke samenkomsten die worden georganiseerd in het kader van de werving en introductie van studenten van mbo, hbo en wo zijn verboden.

De plaatsvervangend voorzitter van de veiligheidsregio kan een ontheffing verlenen van dit verbod voor fysieke samenkomsten die worden georganiseerd door onderwijsinstellingen, studentensportverenigingen, studieverenigingen en studentenverenigingen, mits die samenkomsten geaccordeerd zijn door een onderwijsinstelling of de veiligheidsregio, gericht zijn op studie, sport of kennismaking, kleinschalig zijn, er geen alcohol gedronken wordt en de bijeenkomsten niet plaatsvinden tussen 22.00 uur en 06.00 uur.

- Lees hier de volledige nieuwe noodverordening


Meer berichten