Afbeelding

Ontwikkel je optimaal op het CLD

vr 8 jan 2021, 13:38 Algemeen

De kernwoorden voor het Christelijk Lyceum Delft (CLD) zijn betekenisvol onderwijs, kansen bij het ontwikkelen van je talenten en goede resultaten. Dit alles in een goede sfeer en met een prettig pedagogisch klimaat.

Individuele vrijheid en goede samenwerking gaan hand in hand. Het coronajaar 2020 was daar een goed bewijs van. Er was steeds consensus over de te nemen maatregelen, de te volgen lijn en de alternatieve inrichting van het onderwijs.

Aldus Simon Belder, de directeur mavo/havo/vwo bij het CLD dat onderdeel is van SCO Delft e.o. waar behalve het CLD ook zeven basisscholen toe behoren. Door deze constructie sluiten basisonderwijs en vervolgonderwijs goed op elkaar aan. Er zijn regelmatig ontmoetingen tussen ‘beide partijen’.

Praktisch gezien bestaat het CLD uit drie onderdelen op drie locaties. Aan het Molenhuispad zit de afdeling havo/vwo met rond de 1.700 leerlingen. Aan de Obrechtstraat zit de mavo/havo-afdeling met rond de 500 leerlingen en de derde locatie is voor de beroepsgerichte leerlingen. Daarvoor werkt CLD samen met het Grotius, onder de naam Scholencombinatie Delfland. CLD heeft daar 250 leerlingen die gevestigd zijn in een prachtig nieuw schoolgebouw in de Spoorzone.

Gekend worden
Het CLD is dus een grote school, maar is wel zo georganiseerd dat iedere leerling gekend wordt. Simon Belder: “We vinden het heel belangrijk dat het individu van de leerling qua karakter, talentontwikkeling, zorg en begeleiding optimaal tot zijn recht komt. Persoonlijke begeleiding vinden we heel belangrijk. Leerlingen weten dat ze altijd bij een mentor terecht kunnen. Om zo te kunnen werken, hebben we de school in overzichtelijke afdelingen verdeeld.”

Onderwijs centraal
Ontwikkelen en leren staan centraal. Speerpunten bij het CLD zijn: technologie en buitenwereld. Dat is begonnen met het technasium op de havo en het vwo met het vak Onderzoek en Ontwerpen, en dat heeft zich uitgebreid naar de mavo met het vak Technologie en Toepassing.

“We oriënteren ons op wat de buitenwereld verlangt aan competenties en kwaliteiten en we geven onze leerlingen de mogelijkheden om kennis te maken met die buitenwereld. Door op bezoek te gaan op de werkvloer, door er stage te lopen, maar ook door aan te slag te gaan met concrete onderzoeksvragen. Zo krijg je betekenisvol onderwijs dat aansluit bij wat bedrijfsleven en buitenwereld vragen en belangrijk vinden.”

Het technologisch onderwijs is competentiegericht. Het gaat om kennis, maar ook om vaardigheden als leren plannen, structureren, samenwerken en presenteren.

Ruime keuze
Op alle fronten biedt het CLD een ruime vakkenkeuze. Afgemeten aan de resultaten is dit de juiste weg. De gemiddelde leer- en examenresultaten van de leerlingen op het CLD zijn uitstekend, zegt Simon Belder. Dat blijkt ook uit het succes in de vervolgopleidingen. Het CLD biedt dus een uitstekende basis. Belangrijk bij het CLD is ook het leren omgaan met feedback en positieve kritiek.

Goede sfeer
De 2400 leerlingen en de kleine 200 medewerkers van de school werken en leven met elkaar in een goede prettige sfeer. Als de sfeer goed is, werk en leer je prettiger. En als je lekker werkt en leert, zit je beter in je vel en zul je sneller een goede bijdrage leveren aan de onderlinge sfeer.

Ook in dit coronajaar gaat het er ontspannen aan toe. Simon Belder bevestigt dat. “Er zijn scholen waar ze hevige discussies hadden over wel of geen mondkapjes en wanneer wel en wanneer niet. Dat was hier geen punt. Er wordt een besluit genomen en iedereen houdt zich er aan. Onderlinge omgang met wederzijds respect is bij het CLD van oudsher erg belangrijk. En dat werkt altijd door. Zaken worden niet onnodig op de spits gedreven en als er een probleem is, wordt dat meteen aangepakt.

Simon Belder wijst op de christelijke identiteit van de school. “Iedereen die de christelijke normen en waarden onderschrijft, is welkom hier. Je hoeft niet gelovig te zijn of lid van een kerk. Levensbeschouwing binnen het onderwijs vinden we belangrijk, maar we beperken dat niet tot het christendom. We besteden aandacht aan alle vormen van levensbeschouwing en filosofie. We vinden het belangrijk om onze leerlingen de principes van goed burgerschap mee te geven, zodat ze zich ontwikkelen tot evenwichtige, zelfstandige, vrije, verantwoordelijke mensen.”

Nog één keer de vier kernwoorden: goed pedagogisch klimaat, betekenisvol onderwijs, optimale kansen, goede leerresultaten in een prettige sfeer. En dat alles in goede en minder goede tijden; op school en zonodig op afstand met adequate technische middelen!

Live Events voor ouders/leerlingen
Helaas zijn de inloopmiddagen afgelast maar we organiseren wel online evenementen.
Voor u en voor jou, in de week van 1-5 februari. Het programma wordt op de website gepubliceerd. Check onze website voor video’s, vr-tours en de geplande activiteiten.

HAVO/VWO, locatie Molenhuispad
Molenhuispad 1
2614 GE Delft
Telefoon: 015 – 268 4330

MAVO/HAVO, locatie Hof van Delft
Obrechtstraat 48
2625 XN Delft
Telefoon: 015 – 268 4370

Scholencombinatie Delfland
Van Bleyswijckstraat 72
2613 RT Delft
Telefoon: 015 – 2000014

www.chrlyceumdelft.nl 


Uit de krant