Nootdorps boerderijenboek verschijnt half september
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5227763&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=telstar-online.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=263,264" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo telstar-online.nl
Een van de 92 boerderijen die in het boek worden beschreven: Boerderij De Olyphant van de familie Steeneveld aan de Nieuwkoopseweg.
Een van de 92 boerderijen die in het boek worden beschreven: Boerderij De Olyphant van de familie Steeneveld aan de Nieuwkoopseweg.

Nootdorps boerderijenboek verschijnt half september

  •   826 keer gelezen   Actueel

Auteur Willem Janssen had gehoopt het boek 'Nootdorpse boerderijen en hun bewoners' voor de zomervakantie te laten verschijnen maar het wordt toch net na de zomer. De geplande datum is zaterdag 14 september. Nog even geduld dus voor de vele liefhebbers die er naar uit kijken. Eerder dit jaar stond er al een artikel over het aanstaande boek in deze krant en toen kwamen al mensen het boek kopen bij BRUNA Nootdorp én Van Atten Pijnacker. Boerderijenboek? Geen idee? Artikeltje in Telstar/Eendracht even over het hoofd gezien!

We hebben recent al een 'drukproefje' van het omslag en de eerst acht pagina's ontvangen van de schrijver en de uitgever, met het verzoek of 'we' nog iets kunnen bijdrage qua sponsoring. Dat is ook een beetje de insteek van dit verhaal: bedrijven en instellingen informeren dat er een heel mooi, dik en qua fabricage best wel prijzig boek zit aan te komen dat zeer de moeite van het lezen én het ondersteunen waard is! Bedrijven, organisaties of gewoon mensen die een bijdrage willen leveren – buiten de aankoop van een of meer exemplaren van het boek – kunnen zich wenden tot Henk Rolvink van Noitdorpsche Historiën: henk@rolvink.info of info@noitdorpsche-historien.nl De actieve historische vereniging van Nootdorp is nauw betrokken bij de uitgave van het boek van Willem Janssen, zoon van de enkele jaren geleden overleden veehouder Kees Janssen van het Oosteinde. Al een fiks aantal jaren is Willem Janssen naast zijn werk bij de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) bezig om het vervlogen boerderijenlandschap van Nootdorp in kaart te brengen. Een half jaartje geleden zat hij op een totaal van 92 boerderijen binnen en net buiten de Nootdorpse grenzen. Ook als het kadastraal net geen Nootdorp was maar voor het gevoel wel, dan schoof Willem die boerderijen er even bij. Te denken valt aan de Polderweg en de Roeleveen. De boeren daar waren helemaal op Nootdorp gericht en dus horen die boerderijen er helemaal bij.

Uit de voorpublicatie van de eerste acht pagina's blijkt dat Willem Janssen de onderste steen bovenhaalt bij het vergaren van zo veel mogelijk kloppende feitelijke informatie. Hij is zeer grondig te werk gegaan met het onderzoeken van archieven en het spitten naar foto's en 'nabestaanden'. Bij de allereerste boerderij die hij beschrijft, de boerderij 'Dorp- en Veldzicht' van de familie Van der Sman en later de familie De Vreede aan de Brasserskade – waar nu ongeveer de entree van Ipse Craeyenburch is – komt hij met heel feitelijke informatie over de verschillende bewoners, de data waarop het eigendom van eigenaar verwisselde, enzovoorts. Het valt meteen op dat het in de eerste helft van de twintigste eeuw bijzonder lastig was om economisch overeind te blijven. Als een boerderij van eigenaar wisselde, dan was dat vaak het gevolg van een onontkoombaar faillissement.

Behalve uit archieven en kadastrale documenten citeert Willem Janssen ook uit getuigenissen van mensen die op hoge leeftijd nog over een goed geheugen blijken te beschikken. Harry de Vreede, zoon van Jan de Vreede en Neel Ruijgrok, vertelt op 92-jarige leeftijd in zijn huidige woonplaats Wolfheze over wat het grote gezin allemaal meemaakte na het faillissement in 1932. Ze konden een huisje betrekken dat in bezit was van de katholieke kerk en dat schuin tegenover de kerk aan de Veenweg stond. De huur was acht gulden per week terwijl de bijstandsuitkering tien gulden was. De Vreede moest twee keer per dag stempelen op het gemeentehuis. Uiteindelijk kon hij de huur niet meer betalen. De bisschop was coulant maar de pastoor onverbiddelijk. De verhouding met de betreffende pastoor was door diverse gebeurtenissen al even niet goed meer. Dat wordt allemaal beschreven in een groot kader met een afwijkend kleurtje. Het volledige verhaal staat straks in het boek. Dat boek begint overigens met een beschrijving van de droogmaking van Nootdorp. Voor 1840 was heel Nootdorp één grote plassengebied. Hier en daar waren wat weggetjes die wat hoger lagen. Het land stond bijna altijd onder water. Veel te telen was er niet en de armoede was groot. De droogmaking maakte de veehouderij mogelijk, maar de vissers zagen hun werk verdwijnen en hebben ook een keer een dijk doorgestoken. Uiteindelijk werd Nootdorp drooggelegd en ontstond de veehouderij die 150 jaar later bijna weer geheel verdwenen is. Reden te meer om dit stuk dorpshistorie vast te leggen.

Voorinschrijven
Het boek 'Nootdorpse boerderijen en hun bewoners' biedt een gedetailleerd inzicht in het boerenleven in Nootdorp vanaf 1850 tot op heden. Het is een blader-, kijk- en leesboek, dat de herinnering aan agrarisch Nootdorp levend houdt. Het wordt een groot formaat boek (34 * 24 cm. – formaat Bosatlas) met zo'n 350 pagina's, een kloek boek kun je wel zeggen. De prijs bij voor-intekenen bedraagt € 32,50, hetgeen een aanzienlijke korting betekent. De winkelprijs van het boek zal € 37,50 bedragen. U kunt het boek in de voorverkoop bestellen door € 32,50 (of een veelvoud daarvan) over te maken op rekening NL 94 RABO 0137 3596 75 ten name van Noitdorpsche Historiën onder vermelding van "Boerderijen" en uw postcode en huisnummer. Ter bevestiging als dat kan graag nog een e-mail naar info@noitdorpsche-historien.nl met uw gegevens. De voorinschrijving eindigt op 31 augustus.


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5227763&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=telstar-online.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=263,264" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=9767773&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=telstar-online.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=263,264" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5227765&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=telstar-online.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=263,264" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>