Hoogoplopende emoties vanwege verhuisplannen Keizerskroon
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5227763&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=telstar-online.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=263,264" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo telstar-online.nl
De school is finaal uit zijn jasje gegroeid. Er is ruimte genoeg voor noodgebouwen, maar dat ziet de gemeente niet zitten. Eerst leegstand elders opvullen, luidt de stellingname. (foto's: Denise Quik)
De school is finaal uit zijn jasje gegroeid. Er is ruimte genoeg voor noodgebouwen, maar dat ziet de gemeente niet zitten. Eerst leegstand elders opvullen, luidt de stellingname. (foto's: Denise Quik)

Hoogoplopende emoties vanwege verhuisplannen Keizerskroon

  •   2806 keer gelezen   Actueel

Onlangs heeft de directie van de Keijzerskroon in een nieuwsbrief aan de ouders, het hoge woord eruit gegooid: er moet gezocht worden naar alternatieve huisvesting. De reden? De school in de nieuwbouwwijk van Pijnacker Zuid, is simpelweg uit zijn jasje gegroeid. Op last van de gemeente moet de school eerst leegstand opvullen. Dat houdt in dit geval in dat leerlingen moeten uitwijken naar de Gantellaan in de nabijgelegen wijk Tolhek.

De brief is bij veel ouders ingeslagen als een bom. Ze willen helemaal niet met hun kroost verkassen naar een ander gebouw en al helemaal de wijk niet uit. In sommige gevallen betekent dit namelijk dat het ene kind wordt afgeleverd bij de Keizerskroon en een broertje of een zusje helemaal naar de Gantellaan moet. Ook de verkeersveiligheid wordt door een groot deel van de ouders ter discussie gesteld. Er is al twee weken een heleboel bonje op de school. Ouders nemen het schoolbestuur kwalijk dat ze naar de pijpen van de wethouder dansen. Dit is overigens niet terecht, want de school kan niet anders dan de orders van de gemeente opvolgen. Pijnacker-Nootdorp is geen vrijstaat. De kritiek op het personeel is dan ook onterecht. Begrijpen ze de onrust? Jazeker, zo blijkt uit een gesprek met schooldirecteur Esther Pleij, die zelf ook helemaal niet zit te wachten op een verhuizing. Wij vroegen haar hoe het nu precies zit en of er nog een mogelijkheid is om bijvoorbeeld gewoon noodgebouwen erbij te zetten.

Hoe is deze lokaalbehoefte eigenlijk ontstaan? Wat is de afweging geweest om meer kinderen aan te nemen, dan feitelijk mogelijk is op de huidige locatie?
"Een school in een nieuwbouwwijk zal altijd groeien, dat weet je van tevoren. Een aantal jaren geleden hebben wij nagedacht over een stop. Echter, een leerlingenstop invoeren betekent niet dat je de vrije lokalen die je dan nog hebt, kunt behouden. Ouders die in de wijk komen wonen zullen dan uitwijken naar de andere school en op het moment dat zij dan lokalen nodig hebben, zouden de leegstaande lokalen van de KK gebruikt gaan worden door die andere school. Ondertussen kregen we van de gemeente het bericht dat het bestemmingsplan naast de sporthal met spoed gewijzigd werd en dat er een nieuw gebouw neergezet ging worden. Hiermee reageerde de gemeente op de plotselinge snelle groei van leerlingen in de wijk Keijzershof. Dat maakte dat wij besloten hebben om door te groeien tot 7 kleutergroepen, wetende dat, mocht het nodig zijn, de gemeente al bezig was met nieuwe permanente huisvesting in onze wijk. Op dat moment overigens was de planning zodanig dat het nieuwe gebouw er eerder zou staan. Al sinds anderhalf jaar moeten we aan ouders met schoolgaande kinderen die nu in de wijk komen wonen, geregeld 'nee' verkopen. Sowieso voor de kleutergroepen, maar ook voor een aantal andere groepen."

Wanneer is er voor het eerst gecommuniceerd naar de ouders dat er sprake is van een tekort aan lokalen in het huidige gebouw en er gezocht moet worden naar een alternatief?
"In de MR is het een vast agendapunt en halverwege het vorige schooljaar speelde het voor het eerst echt. Toen hadden we twee lokalen nodig. De Vlinderboom had nog ruimte en moest deze afstaan aan de KK. Daarnaast hebben we toen een groep in de speelzaal van de school geplaatst. Dit hebben we naar de ouders gecommuniceerd. Het feit dat dit ruimtes in de school waren, maakte dat iedereen dit accepteerde. In diezelfde periode is bekend geworden dat het nieuwe gebouw naast de sporthal, volledig naar de Vlinderboom zou gaan en dat wij in de toekomst het hele gebouw voor onszelf zouden krijgen. Ook dit is naar de ouders gecommuniceerd. Ondertussen waren we achter de schermen met de gemeente in gesprek over de overbruggingsperiode."

Welke rol heeft de gemeente in deze gesprekken gehad? En onder welke wethouder zijn deze gesprekken gevoerd?
"De gemeente is verantwoordelijk voor huisvesting van het onderwijs, dus heeft een belangrijke rol hierin. We voeren al een aantal jaren gesprekken met de gemeente over huisvesting, met de afdeling onderwijs. We hebben in het verleden al gesproken met Jose van Egmond en de laatste gesprekken waren op ambtelijk niveau, onder de huidige wethouder."

Wat is de visie en opdracht van de gemeente (verhuizen) en waarom zijn jullie daar in beginsel mee akkoord gegaan? (Althans, zo lijkt het uit de nieuwsbrief)
"De gemeente heeft de regels m.b.t. huisvesting voor het onderwijs in een verordening beschreven. Deze verordening is in het verleden met besturen besproken en in de gemeenteraad vastgesteld. De lokalen die ons nu aangeboden worden vallen binnen de regels van de verordening. Na de gesprekken die wij hebben gevoerd met de gemeente werd ons duidelijk gemaakt dat zij zich hieraan houden en dat er geen andere optie is. Wij hebben de vraag voor tijdelijke huisvesting direct nabij de Keizerskroon ook ingebracht. Ons werd duidelijk gemaakt dat gezien de regels van de verordening daar geen sprake van kon zijn."

Wat is de wens van de schoolleiding nu: uitbreiden op de huidige locatie of verhuizen naar Tolhek? En wie moet de kosten van deze uitbreiding dan dragen?
"Het liefst zouden wij natuurlijk uitbreiden op onze eigen locatie! Echter, de gemeente heeft aangegeven deze kosten niet te zullen gaan dragen (vanwege die verordening) en dus zou de school het moeten gaan betalen. Dat is veel geld voor twee jaar overbrugging, wat de school in principe niet heeft. In Nederland zijn deze geldstromen gescheiden: De gemeente krijgt van de rijksoverheid geld om voor de plaatselijke onderwijshuisvesting te zorgen. De scholen krijgen geld voor de exploitatie van het gebouw en het verzorgen van het onderwijs. Het gebouw op de Gantellaan is onderwijskundig gezien een goed gebouw. Naast de extra lokalen heeft het nog een aantal nevenruimtes, waar ondersteunend personeel (onderwijsassistentes) kan werken met kinderen en die we bijvoorbeeld ook kunnen gebruiken voor onze IPC activiteiten. Er is een teamkamer en een werkruimte voor IB/MT aanwezig. Ook het buitenspeelterrein ziet er goed uit. Het gebouw zelf is dus voor ons prima, alleen is het jammer dat het niet dicht bij de school ligt. Met het team willen wij er wel voor gaan en willen we graag van dit gebouw een 'kleine Keizerskroon' maken, met dezelfde uitstraling als het hoofdgebouw."

Maandagavond is er een informatie avond gehouden voor ouders. Daar zijn alternatieven gepresenteerd. Kunt u deze alternatieven eens schetsen?
"We zijn met een groep ouders in gesprek en zij hebben twee alternatieven bedacht: Noodlokalen bij het hoofdgebouw, op kosten van de school en als tweede alternatief: alle jongste kleuters zonder broertjes of zusjes naar de Gantellaan. Het derde alternatief is het plan vanuit de school, de groepen 6 en 7 daar naar toe, met mogelijkheden/voorzieningen, waardoor het voor de ouders te organiseren is, bijvoorbeeld rondom vervoer hier naartoe."

Begrijpt u dat ouders erg ongerust zijn?
"Natuurlijk begrijp ik dat heel goed! Wij hadden het ook liever anders gezien. We zijn ons daar allemaal van bewust en willen ook graag met de ouders meedenken. De twee geboden alternatieven gaan we zeker goed onderzoeken, daar zijn we inmiddels ook al mee gestart. Ten aanzien van de huisvesting op de Gantellaan (het derde alternatief) hebben we al aangegeven flexibele schooltijden in te willen voeren en dan willen we graag van de ouders weten wat zij het meest handig vinden hierin. Ook over vervoer naar het gebouw toe willen we graag meedenken. Voor veel ouders is zelfstandig laten fietsen geen optie en we denken dan ook weer graag mee in oplossingen. Zoals gezegd, we gaan alle genoemde opties serieus bekijken. We hebben elkaar daar wel in nodig en ik hoop ook echt van harte dat we met elkaar tot een oplossing komen die voor ons allemaal goed voelt."

Reactie gemeente:
"In 2017 kreeg de gemeente signalen van de schoolbesturen Octant en SKOP dat het aantal leerlingen sneller groeide dan verwacht en dat daardoor en tekort aan klaslokalen zou ontstaan in scholencomplex Het Nest. In mei 2018 besloot de gemeenteraad dat er 19 nieuwe lokalen komen voor de scholen en de kinderopvang. De Vlinderboom verhuist naar het nieuwe gebouw. Daardoor komen permanente lokalen vrij voor De Keizerskroon. Volgens de regels van de gemeentelijke Verordening Onderwijshuisvesting (die in heel Nederland gebruikelijk is) moet een school gebruik maken van andere lege lokalen, als die binnen twee kilometer van de hoofdvestiging liggen. Die leegstaande lokalen zijn beschikbaar in de wijk Tolhek. Tussen beide scholen zijn vrij liggende fietspaden. Natuurlijk begrijpt de gemeente dat het vervelend is om een dislocatie te hebben. Tegelijkertijd moet de gemeente doelmatig en kostenbewust de huisvestingsplicht invullen, ook in afwachting van een definitieve oplossing. Overigens is er goed overleg tussen de gemeente en de school, waarbij elk een eigen verantwoordelijkheid heeft. De gemeente heeft een zorgplicht voor huisvesting en het schoolbestuur is verantwoordelijk voor de organisatie van de school (denk aan lestijden) en de informatievoorziening. Vorige week is er goed overleg geweest tussen de directie, het schoolbestuur en de gemeente. Op verzoek van de school was wethouder Hennevanger maandag aanwezig bij de informatiebijeenkomst op de Keizerskroon. Het uitgangspunt is dat we gezamenlijk willen optrekken. Met bestuur, directie, gemeente en ouders."


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5227763&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=telstar-online.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=263,264" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=9767773&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=telstar-online.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=263,264" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5227765&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=telstar-online.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=263,264" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>