Logo telstar-online.nl

Grote meerderheid raad tegen onderzoek kleine windmolens

  •   946 keer gelezen   Actueel

Een grote meerderheid van de raadsleden van Pijnacker-Nootdorp heeft zich donderdagavond uitgesproken tegen het starten van een onderzoek naar windmolens tot 100 meter hoog. Wethouder Jaap van Staalduine stelt dit voor. Nu was het nog een meningsvormende vergadering, 22 juni wordt het besluit genomen.

"Behalve Groenlinks, de PvdA en de Partij voor de Dieren hebben alle partijen grote bezwaren tegen het plan. De VVD spreekt zich nog niet uit. Het verst gaat het CDA. De Lanoy wil een voorstel indienen om de gemeente 'windmolen vrij' te verklaren. Erkende tegenstanders van windmolens, zoals Mantjes van Gemeentebelangen en Van Leeuwen van Eerlijk Alternatief brachten overtuigend hun bezwaren naar voren. Maar ook D'66, CU/SGP en Trots zijn tegen het plan. Vooral het ophogen van 60m naar 100m zet kwaad bloed bij de raadsleden. Onacceptabel om deze stap te zetten", vindt Aris Jan Hofker van Balij Windmolen Vrij.

"De PvdA laat een heel ander geluid horen. De partij wil met windmolens de ijsberen redden. Voerknecht is zelfs groot voorstander van veel hogere windmolens. Hij wil graag de discussie over de molens langs de N470 en De Balij overdoen. Groenlinkser Nederveen steunt de PvdA. Hij wil zelfs de vluchtelingenstroom tegen gaan met windmolens bij ons. Deze vluchtelingenstroom wordt immers veroorzaakt door klimaatverandering, zo stelt hij", zegt Aris Jan Hofker van Balij Windmolen Vrij.

Drie burgers van onder andere 'Duurzaam kan zoveel Beter' en 'Balij Windmolen Vrij' kregen in de Raad de kans hun mening te geven. Zij kwamen met grote bezwaren die gehoor vonden bij de raadsleden. Een van de sprekers maakt zich zorgen over de betrouwbaarheid van het bestuur. De windmolendiscussie is in de gemeente al uitgebreid gevoerd en besluiten zijn genomen. Grote molens via de achterdeur terug laten komen kan gewoonweg niet stelt zij.

Meer berichten