Team Avalex is altijd in de buurt en wordt gewaardeerd, maar de raad wil dat wel graag zo houden.
Team Avalex is altijd in de buurt en wordt gewaardeerd, maar de raad wil dat wel graag zo houden.

Meer duidelijkheid nodig over sluiting milieustraat Nootdorp

Actueel 1.640 keer gelezen

Afgelopen week werd met een meerderheid van de stemmen de aangepaste zienswijze op de ontwerpbegroting 2024 en de ontwerpbegroting 2023 van de gemeenschappelijke regeling regionaal reinigingsbedrijf Avalex vastgesteld. De fracties van D66, Progressief Pijnacker-Nootdorp en de CU-SGP stemden tegen de begroting. Er werden twee amendementen ingediend die beiden werden aangenomen. Ook een motie van PPN om alsnog in gesprek te gaan met Avalex werd unaniem aangenomen.

Duidelijkheid De fracties van de VVD, Eerlijk Alternatief, Trots, Fractie Graafland, PvdD, Gemeentebelangen en het CDA vinden dat de milieustraat in Nootdorp open moet blijven, omdat deze van essentieel belang is. Ze dienen gezamenlijk een amendement in. Ze hebben namelijk vraagtekens bij de wijze waarop tot de bedrijfseconomische redenen achter het voorgenomen besluit is gekomen. De sluiting kan ongunstig uitpakken voor de resultaten op het gebied van afvalscheiding. Middels het amendement verzoeken de fracties Avalex om in gesprek te gaan met het college over aanvullende maatregelen en gerichter te communiceren richting de inwoners over de sluiting van de milieustraat, mocht dit gebeuren. 

De fracties gaan ervan uit dat de kosten voor implementatie en communicatie, die rechtstreeks samenhangen met de sluiting van de milieustraat, voor rekening komen van de GR Avalex. Voordat de ontwerpbegroting Avalex 2024 kan worden vastgesteld, willen de genoemde fracties eerst een doorrekening van scenario’s ontvangen en alternatieven zoals variatie in openingstijden en capaciteit van nabijgelegen milieustraten van Delft en Ypenburg, waarbij de milieustraat in Nootdorp open blijft en de financiële consequenties hiervan worden afgewogen voor de ontwerpbegroting. Het amendement werd aangenomen, met uitzondering van de stemmen van D66, Progressief Pijnacker-Nootdorp en CU-SGP. De fracties van Progressief Pijnacker-Nootdorp, SGP-CU, Gemeentebelangen en het CDA dienden een amendement in waarmee ze duidelijk willen maken dat de gemeenteraad van deelnemende gemeenten aan een gemeenschappelijke regeling geïnformeerd dient te worden over de reactie op het bestuur van een gemeenschappelijke regeling op haar zienswijze, vóórdat de begroting definitief wordt vastgesteld. Ook dit amendement werd aangenomen. Alleen Eerlijk Alternatief stemde tegen het amendement.

Tegemoetkoming
De fracties van Progressief Pijnacker-Nootdorp, het CDA en D66 verzoeken het college middels een motie om alsnog in gesprek te gaan met het bestuur van Avalex over een tegemoetkoming voor de inwoners van de gemeente, die door sluiting van het afvalbrengstation het serviceniveau voor de gemeente zien verminderen, terwijl alle deelnemende gemeenten juist alleen profijt hebben. Ze kunnen namelijk klein chemisch afval en huishoudelijke apparaten dichterbij inzamelen. De afvalbrengstations in Delft en Rijswijk hebben verruimde openingstijden of een (tijdelijke) verlaging van de bijdrage voor het ophalen van grofvuil. De motie werd unaniem aangenomen.

Uit de krant