Logo telstar-online.nl

Edo Haitsma: “Gemeenteraad staat op deze manier vijf jaar lang buitenspel”

  •   keer gelezen   Actueel

Onlangs vond de oordeelvormende vergadering plaats over de Regiovisie Jeugdzorg Haaglanden 2021-2026. Het feit dat er wordt genoemd om de jaarplannen ter informatie aan de raad voor te stellen, stelt de raadsleden niet gerust. 

Edo Haitsma (VVD) vindt namelijk dat de raad op deze manier vijf jaar buitenspel wordt gezet. Tijdens de vergadering gaven diverse raadsleden aan het hiermee eens te zijn. Haitsma heeft het voornemen om een amendement in te dienen om de rol van de gemeenteraad te versterken. 

Regiovisie Jeugdzorg Haaglanden
Vanaf maart 2020 is op initiatief van de wethouders Jeugd van de H10-gemeenten met diverse direct en indirect betrokkenen, en ondersteunt door de afspraken uit de Norm voor Opdrachtgeverschap, intensief gewerkt aan de ontwikkeling van de Regiovisie Jeugdzorg Haaglanden 2021-2026. Het college vraagt de raad om in te stemmen met het feit dat de H10-samenwerking op het gebied van jeugdzorg wordt geconcretiseerd en geborgd, de RegioVisie Jeugdhulp Haaglanden 2021-2016 vast te stellen en daarmee in te stemmen met de leidende principes en ambitie, de bovenregionale verantwoordelijkheden en de samenwerking met de jeugdhulpaanbieders en gecertificeerde instellingen. Feit blijft wel dat het onderwerp jeugdhulp een complex onderwerp is dat de nodige aandacht verdient. De jaarplannen zullen ter informatie aan de raad worden aangeboden.

Rol van de raad
De complexiteit vraagt om meer samenwerking, dat is volgens Edo Haitsma (VVD) begrijpelijk. Toch vindt hij dat de regiovisie niet op deze manier vast gesteld moet worden, omdat de raad op deze manier vijf jaar buitenspel zal staan, zoals hij het zelf noemt. Dit terwijl de raad al jaren bezig is om meer grip te krijgen op onder andere het sociaal domein. Daarom heeft Haitsma het voornemen om een amendement in te dienen om ervoor te zorgen dat de raad ook bij de besluitvorming over de jaarplannen kan besluiten in plaats van dat deze alleen ter informatie worden aangeboden. “We denken dat het verstandig is om daar als raad ook ons zegje over te kunnen doen”, zegt Haitsma.

De overige raadsleden steunen dit uitgangspunt. Wethouder Marieke van Bijnen, verantwoordelijk voor het sociaal domein, vindt niet dat de raad buitenspel zal staan. “U krijgt informatie om vanuit de kader stellende rol daarin bij te sturen u kunt deze rol pakken en de regie nemen.” 

Mocht de gemeenteraad een rol in de besluitvorming rondom het jaarplan en jaarbegroting van de H10 willen, dan stelt de wethouder voor om het regionale plan in z’n totaliteit aan te bieden ter bespreking. Wethouder Van Bijnen stelt voor om expliciet te maken wat de inbreng precies is, wat de lokale doelstellingen zijn, de lokale prioritering en de lokale inbreng in geld en capaciteit. 

Onderwerp wordt vervolgd...

Meer berichten