Logo telstar-online.nl
<p>Foto: door Blaque X via Pexels.</p>

Foto: door Blaque X via Pexels.

Schadelijk landbouwgif in sloot Delfgauw

  •   keer gelezen   Actueel

Delfgauw - Een flinke hoeveelheid schadelijk landbouwgif is onlangs in een sloot in Delfgauw aangetroffen. Het landbouwgif, Imidacloprid, is afkomstig van een glastuinbouwbedrijf. Het middel is zeer schadelijk voor het ecosysteem en de biodiversiteit. De Partij voor de Dieren heeft vragen gesteld over de lozingen.

Uit onderzoek van het hoogheemraadschap Delfland is gebleken dat het landbouwgif Imidacloprid afkomstig was van een glastuinbouwbedrijf uit Delfgauw, gemeente Pijnacker-Nootdorp. Het is in een grote hoeveelheid in het oppervlaktewater terecht gekomen. De lozing werd veroorzaakt door een scheur in de afvoerleiding van het bedrijf. De norm was ruimschoots overtreden, aldus het hoogheemraadschap.

De fractie van de Partij voor de Dieren in Pijnacker-Nootdorp heeft schriftelijke vragen gesteld aan het gemeentebestuur. De partij wil weten wat de gevolgen zijn van de lozing voor de natuur en biodiversiteit in de omgeving en welke maatregelen zijn getroffen om de schade te beperken. Ook wil de partij weten welke maatregelen worden getroffen om dergelijke lozingen in de toekomst te voorkomen. Daarnaast heeft de partij gevraagd wat de gevolgen zijn voor weidedieren in de omgeving, die slootwater drinken en hoe de eigenaren van deze dieren worden geïnformeerd over het gif in het oppervlaktewater. Ten slotte wil de partij dat de diverse overheden (gemeente, waterschap, provincie en Rijk) met elkaar in gesprek gaan om te komen tot een algeheel verbod op het gebruik van landbouwgif.

Fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp, Carla van Viegen: “Het gaat nog steeds heel slecht met de waterkwaliteit in de kassengebieden in onze gemeente en de regio. De overheid moet dit middel zo snel mogelijk verbieden en ook geen ontheffingen verlenen voor het gebruik ervan. Het is zeer schadelijk voor de biodiversiteit, zoals insecten en bijen. En het gaat al zo slecht met de bijenstand. We vinden dat tuinders moeten omschakelen naar een duurzame tuinbouw zonder gifgebruik. De biologische glastuinbouw heeft nog een wereld te winnen en daar moet op worden ingezet.”

Meer berichten