Logo telstar-online.nl
<p>Dan komt er een ambulance aan, zodat de slagboom handmatig moet worden verwijderd.</p>

Dan komt er een ambulance aan, zodat de slagboom handmatig moet worden verwijderd.

Loeiende sirenes tijdens heropening Vlielandseweg

  •   keer gelezen   Actueel

Autorijdend Pijnacker en omgeving kan een zucht van verlichting slaken: de Vlielandseweg is weer open na een grootscheepse reconstructie waarbij meteen ook het riool en de aansluitingen naar de aanliggende woningen zijn vernieuwd.

Dat was een grotere klus dan eerst bedacht en berekend, zodat het werk wat langer heeft geduurd dan verwacht, maar het resultaat mag er zijn: een schitterende weg en een prachtig breed asfaltfietspad waar het ook voor skaters goed toeven zal zijn.

De heropening was vrijdag 16 juli en werd verricht door wethouder Frank van Kuppeveld die het project overnam van zijn collega Ilona Jense die ‘aanwonende’ is sinds vorig jaar en dus liever afstand nam om geen belangenverstrengeling te krijgen. Haar echtgenoot Gert-Jan hield wel toezicht maar onthield zich van commentaar! Althans, naar buiten toe.

Onder ideale weersomstandigheden vond vrijdag dus de heropening plaats. Dat werd onbedoeld nog een klein spektakel. De wethouder zou de slagboom omhoog laten gaan, maar men zat nog een beetje te pielen met de techniek toen er vanuit de richting Zoetermeer een ambulance kwam aanzetten met zwaailicht en sirene. Die wilde cq moest vanaf de Katwijkerlaan de Vlielandseweg op en dus werd de slagboom even handmatig beetgepakt, zodat de ziekenwagen zonder een seconde tijd te verliezen zijn weg kon vervolgen. “Zo, dat is ook weer gebeurd”, aldus wethouder Frank van Kuppeveld die terugliep naar de feestlocatie, ruim honderd meter verderop.

Het duurde echter nog even voordat de wethouder en ambtenaar Henk Hulswit daar terug waren en een pintje konden vatten. Ze werden namelijk aangesproken door een buurtbewoonster van het laatste stukje Vlielandseweg dat nog niet is gerenoveerd, althans nog niet volledig.

Deze aanwonende is zeer ontevreden over het feit dat ‘haar deel van de weg’ nog niet van een nieuwe laag asfalt is voorzien en dat ook het fietspad nog uit tegels bestaat. Het laatste stukje tot de Vlielandseweg is pas aan de beurt als de splitsing Nieuwkoopseweg/Katwijkerlaan/Vlielandseweg helemaal is aangepast en ook de Katwijkerlaan is verbreed. De aanwonende vreest dat dit nog heel lang gaat duren en vroeg zich meerdere malen af waarom de gemeente niet gewoon alvast even ook haar deel van de weg van een nieuwe laag asfalt kan voorzien.

De bewoonster was ook zeer ontevreden over het feit dat ze pas in een later stadium had vernomen dat het laatste deel van de Vlielandseweg pas later aan bod gaat komen. Ambtenaren zeiden later dat ze regelmatig met de bewoonster in gesprek zijn geweest en dat ze weldegelijk hebben gemeld dat het laatste stuk pas naderhand aan bod komt.

Ook zeiden de ambtenaren dat het technisch lastig of onmogelijk is om ‘zomaar alvast een laagje asfalt aan te brengen’. De bewoonster vreest bij hevige regenval wateroverlast omdat de oude weg afwatert richting de woningen. Aangezien de wethouder geen verdere toezeggingen wilde doen, hield het gesprek maar aan en aan en bleef de bewoonster uiteindelijk teleurgesteld achter.

De meeste bewoners van de Vlielandseweg en ook de ondernemers van De Boezem zijn blij dat de weg weer in functie is. Overigens mag het vrachtverkeer niet meer via de Vlielandseweg naar De Boezem. Dat moet via de Zijdeweg, de verbindingsweg tussen de Katwijkerlaan en de N470 die precies tussen de oude Boezem en de nieuwe Boezem doorloopt.

Meer berichten