Logo telstar-online.nl
<p>De vrijwilligers zagen bij het afgeven van deze presentjes veel blijde gezichten, zelfs door de mondkap heen!</p>

De vrijwilligers zagen bij het afgeven van deze presentjes veel blijde gezichten, zelfs door de mondkap heen!

Zonnebloem Pijnacker verrast gasten

  •   keer gelezen   Actueel

Op 30 maart verrasten de vrijwilligers van de Zonnebloem hun gasten met een paas- en een voorjaarstraktatie. In deze tijd van corona werd voor de vijfde keer een actie gehouden om de deelnemers een riem onder het hart te steken.

Nog steeds geen sociale ontmoeting of uitstapje. Het bezorgen van een attentie in deze tijd komt tegemoet aan het verbonden blijven met de doelgroep, zij die door een lichamelijke handicap de deur niet of nauwelijks uitkomen.

Veel handen
De lokale organisatie bracht 34 vrijwilligers op de been om volgens een ingenieus samengesteld distributieschema in korte tijd 112 gasten in Pijnacker en Delfgauw te verblijden. Onder het motto “veel handen maken licht werk” werd er tevens rekening mee gehouden dat de vrijwilligers die een vaste relatie onderhouden met een of meer gasten, zelf de attentie konden overhandigen.

Gezellige uitstapjes
Op 30 maart was het heerlijk voorjaarsweer, een passende gelegenheid om met een mandje narcissen voor de dag te komen. Met het oog op de paasdagen werd hieraan een tasje met een paasstol, paaskoekjes, chocolade eitjes en een wenskaart toegevoegd. De vrijwilligers zagen bij het afgeven van deze presentjes veel blijde gezichten. Veel gasten brachten naar voren dat ze uitzien naar een tijd waarin weer gezellige uitstapjes kunnen worden gemaakt. Dat zij snakken naar het einde van deze tijd van eenzaamheid is zó voorstelbaar. Dat de telefoon hierin tegemoet kan komen voorziet enigszins in deze lacune. Een praatje wordt erg gewaardeerd.

Zorgeloos
De Zonnebloem streeft naar een samenleving waaraan mensen met een lichamelijke beperking zorgeloos en vanzelfsprekend kunnen deelnemen. ‘Zorgeloos’ betekent hier dat iemand met een lichamelijke beperking niet gehinderd zou mogen worden door meer praktische zorgen dan ieder ander. De organisatie wil bevorderen dat gasten andere mensen kunnen ontmoeten en samen leuke dingen doen. De Zonnebloem is niet bedoeld voor mensen met een verstandelijke beperking.

Aanmelden of helpen
De afdeling Pijnacker maakt deel uit van een landelijke organisatie die ca. 1200 afdelingen telt. Nootdorp heeft een eigen afdeling. Wilt u zich als vrijwilliger inzetten voor de afdeling of wilt u als deelnemer (gast) in aanmerking komen? Neem dan contact op met Coky Scholte (015-3611123).

Steun
Doneren aan de afdeling kan op rekening NL12RABO0354453068 t.n.v. de Zonnebloem Pijnacker, gaarne o.v.v. uw postcode en huisnummer.

Meer berichten