Logo telstar-online.nl
<p>Bord dat tijdens het broedseizoen bij de entrees van de Bergboezem staat.</p>

Bord dat tijdens het broedseizoen bij de entrees van de Bergboezem staat.

Bergboezem gesloten tijdens broedseizoen

  •   keer gelezen   Actueel

Langzamerhand keren steeds meer broedvogels terug vanuit hun overwinteringsgebieden naar ons land. De grutto bijvoorbeeld overwintert in de wetlandgebieden van westelijk Afrika (Senegal, Mali). Via een tussenstop in Spanje en Portugal komen ze uiteindelijk ons land binnen. 

Op dit moment zijn de eerste grutto’s al in de Bergboezem gearriveerd. Na een lange, uitputtende reis van enkele duizenden kilometers moeten ze eerst flink opvetten om op krachten te komen. Daarna breekt een drukke tijd aan van hofmakerij, paring, eieren leggen en kuikens grootbrengen. Rust is in deze periode van cruciaal belang. 

Sluiting Bergboezem
Van 15 maart tot en met 15 juni is de Bergboezem volledig afgesloten in verband met het weidevogelbroedseizoen. Zo willen wij niet alleen de grutto, maar ook andere weidevogels zoals onder meer kievit, tureluur, scholekster, gele kwikstaart en veldleeuwerik de noodzakelijk rust bieden om succesvol voor nageslacht te kunnen zorgen. Ook hazen zijn bij het verzorgen van hun jongen gebaat bij rust. Tijdens de sluitingsperiode is de Bergboezem alleen toegankelijk voor de beheerder en een weidevogelonderzoeker. Maaiwerkzaamheden vinden na het broedseizoen plaats, op zijn vroegst vanaf 16 juni. Niet alle percelen worden tegelijk gemaaid, zodat oudervogels met hun kuikens op de niet gemaaide percelen voldoende voedsel en dekking kunnen vinden tegen vliegende predatoren.

Mocht u over de sluiting van de Bergboezem nog vragen hebben, neem dan contact op met de beheerder Cor Noorman: beheer@degroenzoom.nl.

Meer berichten