De Partij voor de Dieren is bang dat starters met de lening een te dure woning kopen.
De Partij voor de Dieren is bang dat starters met de lening een te dure woning kopen.

Starterslening zorgt voor verdeeldheid in gemeenteraad

vr 18 dec 2020, 08:46 Actueel

De raad wordt volgende week gevraagd om een beslissing te nemen over het verhogen van de maximale koopgrens voor de startersleningen en deze te koppelen aan een percentage NHG grens en de verordening starterslening vast te stellen. Afgelopen donderdag vond het debat plaats in de oordeelvormende vergadering.

De fractie van D66 vindt de startersleningen een dilemma. Enerzijds vindt de fractie het belangrijk om starters een kans te geven om een eigen woning te kopen, anderzijds blijft de vraag of de starterslening het juiste instrument is om in te zetten. De fractie heeft ook haar bedenkingen bij de verhoging van het maximale leenbedrag, omdat hiermee de kansen voor andere doelgroepen op de woningmarkt worden verkleind.

Voorstanders
“Met de startersleningen heeft de gemeente een gat in de bereikbaarheid naar de woningmarkt gedicht”, zegt Harald van Zielst. Trots wil wel een klein punt ter discussie stellen, namelijk het feit dat wanneer een van de partners onder de 35 jaar is, er geen aanspraak kan worden gemaakt op de starterslening. Trots vindt dat degene onder de 35 jaar hiermee een gemiste kans hebben. De fractie ziet ook graag dat deze groep aanspraak kan maken op de startersleningen en wil hier volgende week een amendement voor indienen.

De fracties van het CDA, SGP/CU en Eerlijk Alternatief staan positief tegenover de starterslening. Manuele Bijl (Eerlijk Alternatief) blij met de evaluatie startersleningen. Alleen heeft ze het idee dat het woord ´starter´ verkeerd wordt gezien. Starters voor koopwoning zijn niet starters die net het huis uit gaan. Volgens Bijl is de starterslening een goed middel. Starters krijgen een lening en er wordt gezorgd voor meer doorstroming op de markt. Eerlijk Alternatief vindt het koppelen aan de NHG grens een goed punt. Gezien de dure woningen in dit gedeelte van het land, pleit de fractie eerder voor de maximale grens. Wethouder Frank van Kuppeveld denkt dat een percentage van 100% waarschijnlijk te optimistisch is.

Tegenstanders
De fracties van VVD, PvdD en Gemeentebelangen zijn tegen de starterslening. De VVD vindt dat de gemeente niet de taken moet overnemen, die primair bij de banken liggen. “De oplossing is bouwen, bouwen en nog eens bouwen”, zegt Haitsma. De starterslening zorgt er volgens Haitsma ook voor dat starters een duurdere woning gaan kopen. “Als de starterslening blijft is de koppeling aan de NHG garantie een verstandige zet”, zegt hij. Ook de Partij voor de Dieren is geen voorstander van de starterslening, omdat starters op deze manier eerder zullen kiezen voor een duurdere woning. “We willen niet nog een grotere schuldenmaatschappij”, zegt Carla van Viegen. Volgens de PvdD zijn goedkopere, betaalbare en duurzame woningen de oplossing. “Oplossingen voor starters, kunnen de landelijke maatregelen zijn of het bouwen van extra huizen.”

Uit de krant