Logo telstar-online.nl

Vragen over opladen elektrische auto's

  •   keer gelezen   Actueel

Pijnacker-Nootdorp - D66 en VVD willen onderzoeken welke extra mogelijkheden er zijn voor het opladen van elektrische auto’s. Het opladen van elektrische auto’s kan nu nog alleen op eigen terrein of bij openbare laadpalen. 

De fracties zien echter ook mogelijkheden voor het opladen op openbare parkeerplaatsen met elektriciteit vanuit de eigen woning. “Als dit veilig gebeurt, kan men voor de deur goedkoper laden en blijven er elders openbare parkeerplaatsen vrij: een win-win situatie!” aldus Daniël de Wolf, raadslid voor D66.

D66 en VVD stelden onlangs schriftelijke vragen aan het College of zij mogelijkheden ziet om opladen voor de deur, op een openbare parkeerplaats, toe te staan. In de antwoorden geeft het College aan dat zij zorgen heeft over de veiligheid en het mogelijk willen toe-eigenen van openbare parkeerplaatsen. Om deze redenen wil het College vooralsnog het opladen voor de deur niet toestaan.

Veiligheid voorop
Andere gemeenten zoals Velsen en Zaanstad staan opladen voor de deur wel toe. Daarbij zijn er wel strikte voorwaarden opgesteld, zodat voetgangers geen hinder ondervinden van laadkabels die over de stoep lopen. D66 en VVD willen onderzoeken of er binnen de gemeenteraad draagvlak is voor het opladen van elektrische auto’s op een openbare parkeerplaats voor de deur. “Veiligheid staat voor ons voorop”, stelt Bart van Straten (VVD). “Het moet niet zo zijn dat we nu ineens allemaal struikelpartijen krijgen. Gelukkig laten voorbeelden elders in het land zien dat dit prima veilig gerealiseerd kan worden.”

Duurzame toekomst
Naast het gemak is er nog een goed argument om een eigen laadpunt te gebruiken: Opladen aan je eigen laadpaal wordt in de nabije toekomst nog duurzamer: met het zogenaamde bi-directioneel laden kan een elektrische auto ook worden ingezet als thuisbatterij. Daarmee wordt het elektriciteitsnet ontlast, en kan men ook optimaal profiteren van zelf opgewekte stroom. D66 en VVD hebben een verzoek ingediend om het onderwerp volgende maand in de gemeenteraad te bespreken.

Meer berichten