Logo telstar-online.nl
De burgemeester en de zeven gedecoreerden. Van links naar rechts: René Hofman, Wil Bubbert, Joop van den Berg, Hendrik-Jan van der Waal, Joke van Hagen, Jaap Mensink en Connie Slob. (foto Cok van den Berg)
De burgemeester en de zeven gedecoreerden. Van links naar rechts: René Hofman, Wil Bubbert, Joop van den Berg, Hendrik-Jan van der Waal, Joke van Hagen, Jaap Mensink en Connie Slob. (foto Cok van den Berg)

Alsnog een leuke Lintjesregen!

  •   835 keer gelezen   Actueel

De Lintjesregen druppelde dit jaar anders dan anders. Vanwege de coronacrisis kon de traditionele uitreikingsbijeenkomst eind april niet doorgaan. In plaats daarvan belde burgemeester Francisca Ravestein de zeven ‘decorandi’ allemaal persoonlijk op. Vrijdag 3 juli was er alsnog een feestelijke bijeenkomst in de ruime raadzaal van het gemeentehuis.

Dat de aal heel groot is, kwam weer eens goed van pas. Vanwege de nog steeds geldende anderhalve meter afstand tussen mensen, was de opstelling in de raadzaal vrijdag heel ruim.

Voor het opspelden van de versierselen had de burgemeester een goed plan bedacht. Ze liet dat over aan een van de directe familieleden. In de meeste gevallen kwam de partner van de persoon in kwestie naar voren om de klus te klaren. Bij de een ging dat soepeler dan bij de ander, maar in alle gevallen kwam het voor de bakker.

Aan het begin van de bijeenkomst blikte de burgemeester nog even terug op de belronde van eind april. Sommige mensen konden het niet geloven en vroegen zich af of mevrouw Ravestein wel de goede persoon voor zich had. “Dan noemde ik alle voornamen op en de geboortedatum en dan zei de persoon aan de andere kant van de lijn: ja, dat ben ik toch echt.”

Het was leuk dat van de concrete uitreiking van de onderscheiding toch nog even werk werd gemaakt. De burgemeester somde per persoon alle verdiensten en alle vrijwillige werkzaamheden op die hij of zij gedurende een lange reeks van jaren had cq heeft vervuld. Uit de uitgebreide verhalen viel op te maken dat ze hun onderscheiding allemaal dubbel en dwars hebben verdiend.

Wil Bubbert
In de eerste krant van mei is daar al melding van gemaakt, maar we doen het nog even dunnetjes over. Wil Bubbert uit Nootdorp heeft bij diverse organisaties al met al tientallen jaren trouw haar werk gedaan: de Bartholomeuskerk, de Nierstichting waar ze heel lang de collecte organiseerde (doet ze deels nog) en bij nog enkele instellingen. Wil was en is iemand die altijd haar verantwoordelijkheid nam en van alles oppakte, vaak jaren en jaren achtereen.

Joop van den Berg
Joop van den Berg uit Pijnacker is ook zo’n man. Heeft heel lang bij korfbalclub Avanti van alles gedaan. Is daarna bij de Willem Alexanderschool actief geweest, onder meer als lid van de medezeggenschapsraad. Vervolgens was Joop heel lang betrokken bij de Wijkvereniging Noord. Van begin tot eind – al met al zo’n 12,5 jaar – was hij betrokken bij de grote renovatie van Pijnacker-Noord. Vorige week donderdag is de renovatie officieel afgerond en ook daar was Joop bij betrokken. Het was voor hem dus twee dagen achtereen feest.

Joke van Hagen
Joke van Hagen-Uphus uit Nootdorp is iemand die van alles doet gedurende een lange reeks van jaren. De Milieugroep Nootdorp, Kringloopwinkel De Wisselbeker, De Kindertuinen aan de Laakweg. Joke doet het allemaal fluitend: het ene moment is ze voorzitter, dan secretaris en vervolgens weer voorzitter. Ze hoeft niet zonodig op de voorgrond, als het werk maar doorgaat en de organisatie in kwestie maar blijft draaien. Joke kreeg de onderscheiding opgespeld door echtgenoot Ben. Een paar eerdere partners bezegelden hun officiële handeling met een stevige kus, maar die ging aan Joke even voorbij. Ben dacht er waarschijnlijk niet aan en was alweer op weg naar zijn plek. “Dan geen kus”, zei Joke zonder daar verder een punt van te maken.

René Hofman
René Hofman uit Delfgauw is al meer dan dertig jaar actief bij het zogenoemde Kidzskamp, de opvolger van het Zondagschoolkamp. De letters zs zijn nog te herkennen in de naam Kidzskamp, een kampweek waar iedereen met mee mag, ook als je niet kerkelijk gebonden bent. René Hofman heeft bij het kamp door de jaren heen ontzettend veel verschillende functies vervuld. Tegenwoordig is hij de Hoofd Manus. Dat is degene die heel veel regelt op het gebied van organisatie en logistiek. Intussen is René de vrijwilliger die het langst meegaat met het kamp. Behalve voor het kamp is hij ook actief bij de wijkgemeente Delfgauw van de PKN-kerk Pijnacker/Delfgauw. René is een van de grondleggers van de zogenoemde Delfg’houseband, die heel regelmatig de vieringen opluistert.

Jaap Mensink
Jaap Mensink is niet weg te denken uit het sociale en sportieve leven van Pijnacker. Jaap is tientallen jaren in allerlei functies actief bij de volleybalvereniging Netwerk, waar hij echt van alles heeft gedaan en nog doet, tot en met zelf zitvolleyballen aan toe. Verder is hij bij de jaarlijkse speelweek Jeugdland een van de drijvende en gezichtsbepalende krachten. Jaap is al heel lang de spreekstalmeester. Ook is hij actief bij enkele overkoepelende sportorganisaties binnen de gemeente, zoals de Klankbordgroep Sportontwikkeling en het Sportplatform. Verder was hij betrokken bij de jaarlijkse Sportprijsverkiezing Pijnacker-Nootdorp die op dit moment even tot stilstand is gekomen. Hoogste tijd dat Jaap dat weer vlot trekt.

Connie Slob
Connie Slob-De Bruin uit Pijnacker is heel lang vrijwilliger geweest bij de landelijke patiëntenvereniging voor mensen met vruchtbaarheidsproblemen. De naam van deze club is Freya. Ze was contactpersoon en persvoorlichter. Deze activiteiten sloten goed aan bij het dagelijks werk van mevrouw Slob. Ze was nauw betrokken bij het opzetten van huisartsenposten in de regio. Ook was/is ze actief bij het Apostolisch Genootschap Delft. Daar is ze onder meer bezig als geestelijk verzorger. Ze organiseert de erediensten op zondag en ook een ouderenkring. Mevrouw Slob is ook een van die mensen bij wie het ene vrijwilligerswerk uit het andere lijkt voort te komen. Op dit soort mensen wordt nooit vergeefs een beroep gedaan. Geen moeite is ze te veel.

Hendrik-Jan van der Waal
Zes personen ontvingen de onderscheiding Lid in de Orde van Oranje Nassau. De enige Ridder van Oranje Nassau was Herman van der Waal uit Nootdorp. Hij was in 1998 de initiatiefnemer van de website www.ftdlotgenoten.nl. Dat was en is een site die bedoeld is voor familieleden en mantelzorgers van personen die heel jong worden getroffen door dementie. Het gaat hierbij om de zogenoemde Fronto Temporale Dementie. Broer Mark is ook door deze ziekte getroffen.

Hendrik-Jan van der Waal heeft door de jaren van alles georganiseerd om de aandacht te vestigen op deze nare ziekte. Huiskamerbijeenkomsten, landelijke lotgenotendagen en op een zeker moment ook internationale activiteiten. Hij heeft ook de Stichting FTD Lotgenoten opgericht. Hij is lid van een medische expertgroep en heeft ook brochures en dergelijke gemaakt om de ziekte meer bekendheid te geven.

De Nootdorper stond ook aan de wieg van de World FTD United, een internationale organisatie omtrent FTD. Hij organiseert internationale congressen over de ziekte. De internationalisering van de aandacht voor deze ziekte is een prima ontwikkeling waar Hendrik-Jan onvermoeibaar mee bezig is. Als geen ander ter wereld heeft hij de Fronto Temporale Dementie, FTD, op de kaart gezet zodat er meer aandacht is voor onderzoek en verbetering van de begeleiding van patiënten die vaak op jonge leeftijd al door deze ziekte worden getroffen. Hendrik-Jan van der Waal gaat vanaf nu dus als ridder de strijd aan met alles wat met deze ziekte te maken heeft.

Na de uitreiking was er nog een poosje tijd voor een hapje en een drankje, dit alles met inachtneming van de coronaregels. Iedereen hield zich er keurig aan. Felicitaties werden op gepaste afstand overgebracht maar waren daarom niet minder waardevol. Al met al een mooie Lintjesregenbijeenkomst, ruim twee maanden na de bekendmaking!

Meer berichten