VVD en Trots boos over verhoging Avalex, wethouder Hanneke van de Gevel reageert
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5227763&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=telstar-online.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=263,264" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo telstar-online.nl

VVD en Trots boos over verhoging Avalex, wethouder Hanneke van de Gevel reageert

  •   2507 keer gelezen   Actueel

In 2015 is er besloten om het afval in onze gemeente op een andere manier op te halen. Met het gescheiden ophalen van het afval wil de gemeente minder restafval over houden. Eerst zou er een proef worden gedaan met een aantal wijken om het vervolgens per wijk uit te rollen. 

Een doorslaggevend argument destijds was dat het nieuwe inzamelen onze inwoners geld zou opleveren. 40 euro om precies te zijn. "Dit ging erin als zoete koek en iedereen, behalve Trots, was destijds voor", zo laat Harald van Zielst van Trots weten.

"Nu 5 jaar later, zijn er al meerdere verhogingen geweest in het tarief van Avalex. In de laatste begroting heeft de raad nog wel de voorgestelde verhoging eenmalig iets verlaagd, maar nu is er alweer een nieuwe verhoging aangekondigd. In de begroting is te lezen dat de kosten in 4 jaar tijd met 45 procent gaan stijgen. Voor Trots onacceptabel. Het plan om per wijk uit te rollen is inmiddels ook van tafel. Er wordt nu versneld uitgerold zonder dat het duidelijk is of deze manier van inzamelen ook echt gaat werken. In Delfgauw is er nog veel verzet geweest naar aanleiding van de eerste uitrol en heeft gezorgd voor een beter plan. De rest van de gemeente krijgt hier geen kans voor", vertelt Van Zielst.

"Een ander punt is dat het afval scheiden zeer lastig is geworden. Welk plastic mag nou wel in het plastic afval en welk niet. Het wordt ook constant aangepast. En als het te moeilijk wordt gaat men het ook niet meer doen. Inmiddels heeft Avalex geïnvesteerd in campagnes en communicatiemedewerkers om het begrijpelijk te maken. Ook weer extra kosten", stelt hij.

Trots is en blijft van mening dat het inzamelen op een andere manier moet worden gedaan dan is voorgesteld in 2015. Het nascheiden van afval wordt steeds efficiënter, waardoor ook de opbrengsten hoger zullen worden. Dit geeft tegelijkertijd ook minder bewegingen van grote vuilniswagens door ons dorp. "Kortom, tijd om anders naar onze afvalinzameling te kijken."

VVD ook kritisch
We gaan nog meer betalen ons afval, dat stelt de VVD. "Avalex heeft haar begroting voor de komende jaren ingediend bij de gemeenten waar ze voor werken. De kosten voor het ophalen van huisvuil gaan in vier jaar tijd met eenentwintig procent omhoog. Van zes miljoen naar zeven komma drie miljoen euro. Onze gemeente berekent deze kosten door aan de burgers. Dit betekent dat als we niets doen inwoners van Pijnacker-Nootdorp ook eenentwintig procent meer moeten gaan betalen voor het ophalen van het huisvuil. Dit kan oplopen tot zeventig euro per jaar, per huishouden, aan extra belasting. Dit terwijl we ook jaarlijks tien procent beter afval moeten gaan scheiden. Dus geen 200 kilo restafval, maar nog maar 180 kg restafval. Samengevat komt dat neer op: Minder restafval en hogere kosten. Als we niet nog beter scheiden gaan dreigen we meer extra belasting te gaan betalen!", zegt Paul Turion van de lokale VVD.

"De gemeenteraad is kritisch over de begroting van Avalex en vanuit de grootste partij, de VVD, is aangegeven dat dit ongewenst is. Temeer omdat bij de vaststelling van de begroting 2020 van de gemeente op initiatief van de VVD voorkomen is dat de gehele kosten stijging van Avalex werd doorberekend aan burgers. Goed scheiden moet beloond worden. Dit was het uitgangspunt van het vastgesteld beleid. Behalve kritisch zijn dat Avalex op de kosten let kunnen we ook als gemeente zorgen dat kosten lager worden. Belangrijk is dan dat we in tempo moeten zorgen dat burgers goed afval kunnen scheiden. De extra kosten van de Corona crisis zijn nog niet eens meegenomen in deze begroting. De rekening kan nog wel eens hoger worden dan nu al geschetst. Veel redenen om met de verantwoordelijke wethouder te overleggen of we het afvalbeleid moeten wijzigen", aldus Turion.

De VVD heeft aangedrongen op een aparte raadavond om te praten over (nieuw) beleid en richting te geven aan het college om de kosten van afvalverwerking terug te brengen. "Ook andere partijen vonden dat een goed idee en daarmee is die afspraak een feit", besluit hij. 

Reactie wethouder Hanneke van de Gevel
"Het Nieuwe Inzamelen is besloten in 2015. Met het Nieuwe inzamelen gaat Pijnacker-Nootdorp voor een duurzaam afvalbeleid. Doel is minder kilo’s restafval en meer afval scheiden. Dat is duurzaam en tegelijk kunnen we daarmee de kosten voor afval beperken. Om afval scheiden voor iedereen makkelijker te maken, voeren we nu in één keer een nieuw systeem in", legt wethouder Hanneke van de Gevel uit.

"De raad wilde in 2015 eerst proefdraaien in twee wijken. Klapwijk kreeg ondergrondse restafvalbakken en de grijze kliko werd ingezet voor PMD-afval (verpakkingen van plastic, metaal en drinkkartons). In Emerald is het Nieuwe inzamelen met bestaande ondergrondse inzamelcontainers uitgevoerd. Uit de resultaten van de proefwijken, blijkt dat er meer afval gescheiden wordt met het Nieuwe Inzamelen. Genoeg reden om het in de hele gemeente in te voeren. Dit doen we versneld, omdat we de kosten voor afval juist willen beperken. Emerald en Klapwijk tellen zo’n 4000 woningen. In heel de gemeente zijn er nog 11.000 woningen die via een kliko inzamelen en 7.000 woningen die nu ondergronds inzamelen. Omdat het omzetten van een andere manier van inzamelen per wijk heel tijdrovend is en kostbaar, willen we dit in één keer doen in heel de gemeente", vervolgt Van de Gevel. 

Voor de hele gemeente is er een plan gemaakt met plekken voor ondergrondse containers. Inwoners konden hier tot 28 mei op reageren. Op basis van alle reacties worden de plannen opnieuw bekeken en al of niet aangepast. "Uiteraard communiceren we hierover met de mensen die een reactie hebben ingediend. De huidige ondergrondse wijken zoals De Venen, Tolhek en Nieuwveen blijven ondergronds, net zoals in proefwijk Emerald", zegt ze.

"Het uitgangspunt is dat we kosten kunnen besparen door betere afvalscheiding. Door meer grondstoffen in te zamelen, zijn er minder kosten voor de verwerking van restafval. Op dit moment  wordt er per jaar nog zo’n 190 kilo restafval per inwoner ingezameld. De resultaten in de HNI-startwijken zijn stukken beter met 124 tot 145 kilo per jaar. Het doel van het Nieuwe Inzamelen is om de hoeveelheid restafval per inwoner te beperken tot 100 kg restafval per inwoner."

"Het verwerken (verbranden) van restafval kost heel veel geld. Dit geld hoef je niet uit te geven bij gescheiden afval en bovendien levert dit ook nog eens wat op. Gescheiden afval levert dus een financieel en een milieuvoordeel op ten opzichte van restafval. Deze geringere uitgaven dekken de kosten voor de invoering van het Nieuwe Inzamelen. Kortom niets doen is een dubbele verhoging van de kosten, door het Nieuwe Inzamelen snel in te voeren kunnen we de kosten juist beheersen wanneer we allemaal ons afval scheiden."

Over ‘nascheiding’ en ‘bronscheiding’ doen veel verhalen de ronde. Op dit moment is nascheiding alleen mogelijk is voor PMD uit restafval. Andere grondstoffen - zoals GFT, oud papier, glas en textiel kunnen niet worden nagescheiden en worden verbrand. Dat is niet duurzaam en bovendien een stuk duurder. "Met Avalex bereiden we ons voor op een nieuw contract voor het verwerken van restafval in 2022. Daarbij onderzoeken we de mogelijkheden van nascheiding als aanvulling op bronscheiding", weet Van de Gevel.

"In hoogbouwwijken van vooral grote steden lukt het niet om bronscheiden te realiseren, omdat er te weinig ruimte in en om appartementen is. Ondanks dat het minder oplevert dan bronscheiden is hier nascheiding de beste optie. Dit geldt niet voor Pijnacker-Nootdorp", aldus de wethouder. 


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5227763&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=telstar-online.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=263,264" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=9767773&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=telstar-online.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=263,264" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5227765&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=telstar-online.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=263,264" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>