Wethouder ziet enorme flexibiliteit en saamhorigheid ontstaan
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5227763&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=telstar-online.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=263,264" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo telstar-online.nl
Hennevanger is onder de indruk van hoe kinderopvangcentra, maar ook scholen met de coronacrisis omgaan. (foto: archief)
Hennevanger is onder de indruk van hoe kinderopvangcentra, maar ook scholen met de coronacrisis omgaan. (foto: archief)

Wethouder ziet enorme flexibiliteit en saamhorigheid ontstaan

  •   491 keer gelezen   Actueel

Pijnacker-Nootdorp - Peter Hennevanger is in Pijnacker-Nootdorp de wethouder die onder meer over onderwijs, kinderopvang en sport gaat. Ook voor hem zijn het bijzondere bestuurlijke tijden. De D66-politicus is onder de indruk van hoe kinderopvangcentra, maar ook scholen met de coronacrisis omgaan. 

“Op de zondagavond dat de restaurants en cafés werden gesloten en ook de scholen en de kinderdagverblijven te horen kregen dat ze dicht gingen, zag je meteen dat er overal actie werd ondernomen om ouders te informeren en allerlei zaken te regelen. En zo gaat het er nog steeds aan toe. Je ziet als het ware bestaande zuilen wegvallen en iedereen met iedereen samenwerken vanuit het gezamenlijke doel dat we het virus onder controle krijgen en toch alles en iedereen zo goed mogelijk te laten door functioneren”, aldus de wethouder.

Hij vervolgt: “De situatie is onwerkelijk, maar realiteit. Scholen en kinderopvangaanbieders bieden alleen noodopvang. Alle sportactiviteiten zoals competities en trainingen zijn stilgelegd. Sport en bewegen gebeurt alleen nog op kleine schaal. Thuis in het gezin of in de openbare ruimte. Onze gemeente is gelukkig omringd door prachtige groene recreatiegebieden waar voldoende ruimte is om even een frisse neus te halen. En je ziet heel veel mensen daar gebruik van maken. Natuurlijk niet allemaal tegelijk en met inachtneming van de bekende maatregelen.”

De vraag is: heeft de gemeente een bepaalde rol in de begeleiding van de scholen bij onderwijs op afstand? “Omdat er in feite sprake is van een crisissituatie, ligt de centrale coördinatie bij de Veiligheidsregio Haaglanden. Als gemeente ondersteunen wij de scholen als daar vanuit het onderwijs behoefte aan is. Er is met regelmaat contact met de schoolbesturen en kinderopvangorganisaties. De scholen en kinderopvang hebben zich goed voorbereid op deze situatie en de opvang goed georganiseerd.”

Stelt de gemeente of de onderwijsinspectie bepaalde eisen aan het aantal uren dat kinderen thuis met onderwijs bezig zijn? “Nee, voor zover bekend niet. Hier ligt sowieso geen rol voor de gemeente. De scholen zijn als eerste aan zet om onderwijs op afstand te organiseren. Veiligheid en gezondheid van leerlingen, leraren, schoolleiders en andere onderwijsprofessionals staan hierbij voorop. Scholen is gevraagd pragmatisch om te gaan met het bieden van onderwijs op afstand. Van hen wordt niet het onmogelijke verwacht. Mijn indruk is dat de ouders, leerlingen, leerkrachten, hun directies en alle andere betrokken hun schouders eronder zetten en zich enorm inzetten om er het beste van te maken in deze bijzondere tijd.”

Sportclubs hebben minder inkomsten vanuit baromzet en dergelijke maar hun kosten gaat grotendeels door? Hoe gaat de gemeente daar mee om? “Het college van B&W heeft vrijwel meteen besloten om de huur van de sportvoorzieningen vanaf 13 maart niet in rekening te brengen tot en met 6 april, of zoveel langer als noodzakelijk is. Dit schept duidelijkheid bij de gebruikers. Op landelijk niveau vindt overleg plaats tussen verschillende partijen over mogelijke compensatieregelingen. Eind vorige week is bekend geworden dat er een Noodloket komt voor sportverenigingen en -sportstichtingen. Zij kunnen aanspraak maken op een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000. Sportorganisaties in onze gemeente zijn hierover geïnformeerd. Wat de gevolgen op de langere termijn ook financieel zijn, is nu nog niet te zeggen.”

De wethouder zegt dat voorgenomen bouw- en veranderplannen zo veel mogelijk doorgaan. “Voor zover dat mogelijk is, werken we gestaag verder aan de plannen die we hebben. We maken veel gebruik van participatietrajecten om inwoners en andere belanghebbenden te betrekken bij de uitwerking van plannen. Het organiseren van inloopavonden en andere bewonersbijeenkomsten kan nu echter geen doorgang vinden. We denken na over alternatieven.”

Net als iedereen werken ook wethouders en ambtenaren zo veel mogelijk vanuit huis. Hoe is dat? “De hoeveelheid werk is niet meer of minder. Het is vooral anders. Vergaderingen gaan niet door of worden uitgesteld. Waar dat lukt maken we gebruik van skype, whatsapp en andere middelen. Dat is weer een hele andere benadering van overleg voeren. Gelukkig heeft de gemeente tijdig geïnvesteerd in digitale middelen, opleidingen en alles wat daarbij komt kijken. Dit zorgt ervoor dat heel veel medewerkers prima vanuit huis kunnen werken. Maar dat neemt niet weg dat dit een hele bijzondere periode is waar veel van mensen wordt gevraagd.”

Tot slot zegt de wethouder: “Het is een onwerkelijke en lastige periode die we met elkaar doormaken en die veel van mensen vraagt. Ik heb veel waardering voor iedereen die zich, op welke manier dan ook, inzet voor de samenleving. Laten we er met zijn allen voor elkaar zijn en begrip voor elkaar hebben. En laten we ons vooral houden aan de richtlijnen die het kabinet ons meegeeft.”


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5227763&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=telstar-online.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=263,264" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=9767773&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=telstar-online.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=263,264" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5227765&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=telstar-online.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=263,264" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>