Afbeelding

Drinkwatertarieven Dunea blijven gelijk in 2020

Actueel 327 keer gelezen

Pijnacker-Nootdorp - Drinkwaterbedrijf en natuurbeheerder Dunea heeft haar tarieven voor 2020 bekendgemaakt. De prijs voor drinkwater blijft € 0,98 per duizend liter. Ook het vastrechttarief verandert voor de meeste huishoudens niet.

Water is een eerste levensbehoefte. Dunea probeert de prijs daarvan zo laag mogelijk te houden, door zo efficiënt mogelijk te werken. De afgelopen jaren zijn de tarieven voor het drinkwater daardoor steeds gedaald. Het aantal inwoners in de regio neemt de komende jaren toe. Mede daarom moet de productie van drinkwater worden uitgebreid. Dat betekent dat de prijs van drinkwater op dit moment niet verder daalt, maar gelijk blijft. De komende jaren streeft Dunea ernaar de prijs zo constant mogelijk te houden.

Hoewel de kosten van drinkwater in Nederland relatief laag zijn, roept Dunea consumenten op om bewust met water om te gaan. Directeur Wim Drossaert legt uit: “Gemiddeld gebruiken we in Nederland zo’n 120 liter drinkwater per dag. Dat verbruik kan omlaag door in badkamer, keuken en toilet de kraan niet onnodig te laten lopen en huishoudelijke apparaten als vaatwassers en wasmachines alleen te gebruiken als ze vol zijn.” Dunea heeft op haar website verschillende tips verzameld om bewust met water om te gaan.Naast het waterverbruik berekent Dunea haar klanten ook een tarief voor vastrecht. Daarin zijn onder andere de kosten voor onderhoud van het leidingnet en de zuiveringsinstallaties verwerkt. Het vastrechttarief blijft in 2020 voor de basisaansluiting (Qn1,5) gelijk. De tarieven voor grotere leveringscapaciteiten gaan omhoog.

Consumenten betalen via hun waterrekening ook een aantal heffingen voor de overheid: precario, belasting op leidingwater (BoL) en btw. De toeslagen voor precario verschillen per gemeente. De hoogte van de BoL is voor 2020 nog niet bekend. De complete tarievenregeling is gepubliceerd op de website van Dunea. Daar staat ook een uitgebreide toelichting en rekenvoorbeelden die inzicht geven in de opbouw van de waterrekening.

Dunea levert betrouwbaar en lekker drinkwater aan circa 1,3 miljoen klanten in het westelijk deel van Zuid-Holland. Jaarlijks ontvangen wij ruim 1 miljoen recreanten in de duinen tussen Monster en Katwijk. We beheren en beschermen de prachtige natuur als locatie voor onze drinkwaterwinning, al 145 jaar.

Uit de krant