Er zijn in Pijnacker-Nootdorp veel sportmogelijkheden, maar de vraag rijst of iedereen een sportclub kan betalen. (foto: archief)
Er zijn in Pijnacker-Nootdorp veel sportmogelijkheden, maar de vraag rijst of iedereen een sportclub kan betalen. (foto: archief)

Burgerpanel buigt zich over lokale sportkwesties: “Niet iedereen kan een sportclub betalen”

Sport 1.141 keer gelezen

Pijnacker-Nootdorp - De redactie van Telstar/Eendracht heeft samen met onderzoeksbureau Top Onderzoek uit Horst een raadpleging gehouden naar sport in Pijnacker-Nootdorp. Hoe sportief zijn onze inwoners en zijn er voldoende sportfaciliteiten in de gemeente? Dit en nog veel meer is voorgelegd bij het lokale Burgerpanel van Pijnacker-Nootdorp. Ondanks de vakantieperiode namen maar liefst 627 inwoners de moeite om de enquête in te vullen. Het volledige rapport is vanaf vandaag hieronder te lezen, maar in dit artikel zetten wij alvast de meest opmerkelijke bevindingen op een rijtje. 

Pijnacker-Nootdorp blijkt een zeer sportieve gemeente. Zesenveertig procent van de ondervraagden is lid van een sportvereniging of sportschool, zo blijkt uit het onderzoek. Maar ook niet-leden blijken uiterst sportief, want zesendertig procent van de respondenten vindt het heerlijk om te wandelen. 

Meer dan negentig procent sport om gezond en fit te blijven. Ook is een aantal inwoners bezig om ‘fitter te worden’. En dan de frequentie van het sporten: hoe vaak sporten de leden van het Burgerpanel? Tweeënzestig procent van de leden geeft aan meermaals per week te sporten. Het moet Sport-wethouder Peter Hennevanger in Pijnacker-Nootdorp gelukkig maken!
Maar is het echt allemaal Hosanna? Achtenvijftig procent van de respondenten is tevreden over alle sportvoorzieningen in de buurt. Toch geeft acht procent aan zeer ontevreden te zijn. Wat kan de gemeente volgens u doen om inwoners te stimuleren (meer) te sporten, zo luidde een vraag. Daarop kwam vooral “Sporten meer promoten onder kinderen” terug als antwoord. En dan een ander punt van aandacht voor de lokale autoriteiten, want eenenvijftig procent van de respondenten stelt dat het aanbod van sportvoorzieningen voor mensen met een beperking ondermaats is.

Er zijn natuurlijk ook mensen die bewust of onbewust niet bewegen. Daar zijn enkele respondenten ook eerlijk in. Zo schrijft iemand: “Ik korfbalde vroeger, maar nadat de kinderen geboren zijn, ben ik daarmee gestopt.” Een ander schrijft: “Jammer dat in de gemeente vooral duurdere sportscholen zijn.” Een zorgelijke reactie, want sport moet natuurlijk voor iedereen toegankelijk zijn. Ook voor mensen met een laag inkomen.

Het is te duur
Financiële motieven om niet meer te sporten blijken geen uitzondering: “Lidmaatschap voor de badmintonvereniging is redelijk duur in tegenstelling tot een vereniging in Delft.” Een ander schrijft: “De sportaccommodaties financieel meer ondersteuning geven zodat sporten voor iedereen betaalbaar blijft” Sterker nog: vierentwintig procent van de respondenten sport niet omdat het te duur is!

Ook wordt er nog een andere discussie aangekaart: “Volgens mij moet sport een onderdeel zijn van school. Zie bijvoorbeeld in Amerika en Australië. Niet alleen sport maar ook muziek.”

Complimenten
Maar het regent ook complimenten. “Sportschool de Viergang is prima!”, zo klinkt het en “Voor mensen met een verstandelijke beperking zijn sportvoorzieningen binnen IPSE de Bruggen, goed geregeld”, stelt een ander. Een opvallende reactie is die van een Burgerpanellid die graag van de term ‘sport’ af wil. “Noem het geen sporten, maar recreëren. Het is nu teveel gericht op competitie.”

Gemeenteraad
Onze redactie heeft afgelopen vrijdag het complete rapport ter kennisgeving aangeboden aan de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp. “Het rapport geeft duidelijk aan waar het goed gaat in onze gemeente, maar ook waar puntjes van zorg zijn”, zegt hoofdredacteur Martijn Mastenbroek. “Met deze raadpleging hebben we dit goed in kaart kunnen brengen. Ik roep inwoners dan ook op om lid te worden van het Burgerpanel. Zo kunnen we belangrijke kwesties goed inzichtelijk krijgen.”

Lid worden van het Burgerpanel is gratis en anoniem: enquete.toponderzoek.com/aanmelden/tippijnackernootdorp

Uit de krant