Logo telstar-online.nl
Louk Teunissen en Mirco Rossi hebben een Avanti-achtergrond maar zetten zich in voor de hele lokale sportwereld.
Louk Teunissen en Mirco Rossi hebben een Avanti-achtergrond maar zetten zich in voor de hele lokale sportwereld.

De sport gaat weer los, maar wel coronaverantwoord graag

  •   keer gelezen   Sport

De Sportraad Pijnacker-Nootdorp ziet met vreugde dat vanaf 1 september het sportleven in de gemeente weer los gaat. Vanuit de protocollen en de richtlijnen van het RIVM en de landelijke overheid mag iedereen weer sporten, maar uiteraard wel met inachtneming van de geldende regels. Er gelden maxima voor de aantallen mensen in kantines en op tribunes en daar houden we zonder meer anderhalve meter afstand aan.

Louk Teunissen en Mirco Rossi van de Sportraad Pijnacker-Nootdorp adviseren de clubs, de bestuurders en de sporters zelf voorzichtig en verstandig te zijn en te blijven. Ze zijn blij dat alle sportverenigingen van Pijnacker-Nootdorp goed door de eerste coronacrisis heen zijn gekomen. Vijf verenigingen hadden het niet gemakkelijk of zelfs echt lastig, maar die zijn er met goede raad en daad – ook vanuit de gemeente – doorheen gekomen.

“Her en der in het land zijn er verenigingen omgevallen. Hier is dat gelukkig niet het geval geweest en met de huidige stand van zaken en de bijbehorende niet al te grote beperkingen moeten alle verenigingen goed kunnen blijven functioneren”, zo verwacht Louk Teunissen.

Louk en Mirco vertellen dat er 34 sportverenigingen in Pijnacker-Nootdorp zijn aangesloten bij de Sportraad Pijnacker-Nootdorp. Het doel van de Sportraad is belangenbehartiging richting gemeente en andere overheden en organisaties, maar zeker ook het uitwisselen van kennis en ervaring tussen verenigingen onderling en tussen sportbestuurders en politici, zoals wethouders en raadsleden. Sommige sportbestuurders ontdekten tijdens Sportcafés dat je gewoon kunt praten met een wethouder en een raadslid. Dat het dus ook gewoon mensen zijn. Staat blijkbaar niet iedereen bij stil! “Elkaar kennen en dingen van elkaar leren blijkt in de praktijk voor veel mensen heel waardevol”, zegt Mirco die doorgaans tijdens Sportcafés de moderator is, de man die de gesprekken leidt. Die kunnen gaan over allerlei thema’s: sport voor de jeugd, sport voor senioren of sport voor mensen met een beperking, maar het kan ook gaan over accommodaties en alles daaromheen.

Sinds corona heeft de Sportraad Pijnacker-Nootdorp zelf op afstand vergaderd en zijn er ook geen Sportcafés meer geweest. De heren twijfelen of ze er weer een gaan organiseren – uiteraard coronaproof – maar hebben daar zeker nog geen besluit over genomen. Ook de andere leden hebben daar op afstand een stem in: Joop van Eijk van de Tafeltennisvereniging Pijnacker, Walter van den Bogaerdt van Oliveo Voetbal, Gert-Jan Jense van de HCP en Dennis de Roode. Verder zijn Peter van Leeuwen van DSVP en Fabian Sonsma als adviseur bij de club betrokken. Beetje veel witte mannen in deze club, die niettemin toch gemêleerd genoemd kan worden! Het zijn sportieve mensen met bestuurlijke ervaring. Vrouwen hebben zich nog niet gemeld maar zijn welkom!

Mirco en Louk vinden het heerlijk om met de gemeente te sparren en ze daar scherp te houden met een kritische benadering. Ze zijn overigens vol lof over de snelle actie van de gemeente om meteen na het stilvallen van de sport en de clubs de huur van de velden en de hallen stop te zetten.

Een probleem was het zwemwater van De Viergang. Daar is Sportfondsen Nederland de exploitant. Een vereniging als De Pijnackerse Watervrienden betaalt heel veel ‘zwemwaterhuur’ maar kon dat al snel niet meer opbrengen omdat alles stillag. Na tussenkomst van de Sportraad Pijnacker-Nootdorp heeft de gemeente ook daar toen een goede regeling voor getroffen. Overigens krijgt de gemeente de gedorven huur van velden en hallen weer terug van de Rijksoverheid. Met de zwemwaterhuur is dat niet het geval!

De mensen van de Sportraad zijn blij als alles en iedereen weer in beweging is: ook de sportscholen en ook de biljartclubs en de denksportverenigingen. Zelf zijn Louk en Mirco in beweging en conditie gebleven met hardlopen, wandelen en ‘met gewichtjes op zolder’. Ze weten als geen ander hoe belangrijk sport is voor een goede lichamelijk en mentale conditie maar het allerbelangrijkste van sport is het sociale en het verbindende aspect. Daar zat tijdens de coronastilstand ook het grootste leed. Dat mensen elkaar niet meer konden ontmoeten zoals ze gewend waren. Het geeft meteen ook het enorme belang van sport en het sportleven aan, of dat nu binnen een officiële of informele vereniging is of via een informeel fiets-, wandel- en hardloopclubje. Ze zijn allemaal even belangrijk en ze tellen allemaal mee!

Alle grotere verenigingen hebben een coronaprotocol, het een wat meer en het ander wat minder gedetailleerd uitgewerkt. “We hopen dat alle clubs en hun leden corona serieus blijven nemen en er alles aan doen om geen besmettingen te laten ontstaan, want als een club een besmettingshaard blijkt dan gaat de tent onherroepelijk dicht. Blijf dus voorzichtig”, aldus Louk Teunissen tot slot.

Meer berichten