Afbeelding

Omstreden snelweg komt er toch

do 3 aug 2017, 12:00 Regio

Pijnacker-Nootdorp - Niets staat de komst van de nieuwe verbindingssnelweg A16 meer in de weg. Woensdag 2 augustus besliste de Raad van State dat het tracébesluit van de minister van Infrastructuur en Milieu ongewijzigd uitgevoerd kan worden.

Tegen de komst van de nieuwe weg wordt al jaren geprotesteerd, en dan met name tegen het tracé ervan, dat dwars door of vlak langs belangrijke groengebieden loopt. Een grote groep bezwaarmakers heeft samen bezwaar ingediend tegen het besluit. Daarbij hadden zich onder meer de Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland, Natuurmonumenten en bewonersorganisatie Saldo010 aangesloten.

De bezwaarmakers vinden dat het niet nodig is om een nieuw stuk snelweg aan te leggen. De aanleg van de nieuwe weg zou alleen maar meer luchtverontreiniging en geluidhinder veroorzaken, terwijl de filedruk er hooguit door zou verschuiven naar een andere plek.

Nog veel meer tegenstand ondervond het tracé van de weg, en dan vooral het deel dat door het Lage Bergse Bos loopt. Weliswaar wordt de nieuwe weg verdiept aangelegd, maar de werkzaamheden aan die tunnelbak zullen enorm veel schade aan het groengebied toebrengen, vrezen de tegenstanders.

Maar de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft de bezwaren ongegrond verklaard. En daarmee is het tracébesluit A16 Rotterdam onherroepelijk geworden.

Teleurgesteld
De bezwaarmakers reageren teleurgesteld op de uitspraak van de Raad van State. De Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland (NMZH) vond dat het besluit om de weg aan te leggen op een onzorgvuldige wijze tot stand is gekomen. Ook zijn er volgens de NMZH te weinig maatregelen genomen om negatieve effecten op de natuur te voorkomen.

Nu al deze beroepsgronden in juridisch opzicht ongegrond blijken te zijn, hoopt de NMZH dat bij de aanleg van de weg toch zo veel mogelijk rekening gehouden zal worden met natuur en omwonenden en de effecten van het gebruik van de weg mee zullen vallen.

Volgens de tegenstanders van de weg staat de kwaliteit van de leefomgeving nu al fors onder druk. Niet alleen door de drukke snelwegen A13 en A20, maar ook door de herriemakende HSL, Randstadrail en luchthaven Rotterdam The Hague Airport. De omwonenden zeggen te maken te hebben met een optelsom van negatieve factoren.

Elf kilometer
De nieuwe rijksweg wordt elf kilometer lang. De 'A16 Rotterdam' moet ervoor zorgen dat het verkeer op de A13, A20 en omliggende lokale wegen vlotter door kan rijden. De aanleg start naar verwachting in 2019. Als alles volgens planning verloopt, gaat de weg in 2024 open voor verkeer. Kosten: net geen 1 miljard euro.

Uit de krant