Afbeelding

Regio Haaglanden bundelt krachten bij aanpak corona

Regio 1.252 keer gelezen

Pijnacker-Nootdorp - Vanochtend is het Regionaal Beleidsteam (RBT) Haaglanden bijeen geweest. De komende tijd komt het RBT tenminste eens per week bijeen om collectief de besluiten te nemen die noodzakelijk zijn om de uitdagingen van het coronavirus in goede banen te leiden. Vanzelfsprekend worden hierbij de voorzorgsmaatregelen, zoals niet teveel aanwezigen en voldoende onderlinge afstand aan de vergadertafel, in acht genomen.

De 9 burgemeesters zijn geïnformeerd over de laatste stand van zaken van de capaciteit van de acute zorg in zowel de regio Haaglanden als Hollands Midden. Voor de aanpak van de beheersing van het coronavirus werken deze 2 regio’s nauw samen. Op dit moment bereidt men zich voor op uitbreiding van de capaciteit in aanloop naar een mogelijke toename van het aantal opnames i.v.m. corona.

Op operationeel niveau is er in onze regio op dit moment voldoende capaciteit bij zowel de politie als de brandweer en is de solidariteit vanuit die diensten richting de zorg groot. Men helpt elkaar waar men kan.

In de gemeenten in de Veiligheidsregio Haaglanden zullen de markten zo veel mogelijk doorgaan. Het aanbod van vaak relatief goedkope en verse etenswaar in de buitenlucht is een belangrijk onderdeel van het winkelaanbod in deze periode. Daarbij moet voortdurend gewaakt worden dat niet teveel mensen tegelijkertijd de markt bezoeken en dat het winkelend publiek voldoende afstand van elkaar houdt. De marktkooplieden kunnen hier zelf ook bij helpen door niet meer dan enkele klanten tegelijkertijd bij de kraam toe te staat. De gemeenten zullen bij de ingang van hun markt op borden en soms meertalige posters de bezoekers van de markt oproepen de gezondheid van zichzelf en anderen te bewaken. Zo kunnen we hopelijk de markten openhouden maar als men zich niet aan de richtlijnen houdt zal dit besluit worden herzien.

De Veiligheidsregio Haaglanden bestaat uit de gemeenten Delft, Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar, Westland en Zoetermeer. Zie www.vrh.nl VRH richt zich op het vergroten van de veiligheid van de bevolking en de bezoekers van de regio Haaglanden.

Uit de krant