Afbeelding

Gemeente niet voor windmolens in De Balij

Gemeente 222 keer gelezen

Pijnacker-Nootdorp - De Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland is met het initiatief gekomen voor een windmolenlocatie in De Balij, langs de A12. Gemeente Pijnacker-Nootdorp is niet op de hoogte van dit initiatief en is tegen windmolens op deze locatie. Wel onderzoekt de provincie Zuid-Holland op dit moment mogelijke locaties voor windenergie, waaronder De Balij.

De gemeenteraad heeft in 2014 al nadrukkelijk besloten dat er geen plaats is voor windturbines van 1 MW of meer in Pijnacker-Nootdorp. In 2017 volgt in de gemeente nader onderzoek naar de wenselijkheid, haalbaarheid en mogelijkheid voor windmolens kleiner dan zestig meter.

Besluitvorming provincie Zuid-Holland over windmolenlocaties
Op dit moment heeft de provincie Zuid-Holland besluitvorming in voorbereiding voor mogelijk geschikte locaties voor windmolenparken. De Balij is een van de locaties die worden bekeken. Pas als een locatie geschikt wordt bevonden, wordt deze verder ontwikkeld. De gemeente heeft tegen deze locatie een zienswijze ingediend.

Hoe verloopt het proces verder?
De Gedeputeerde Staten van de provincie wil nog dit jaar een principebesluit nemen over een voorkeursalternatief. In januari 2017 stelt Gedeputeerde Staten het ontwerp van de partiële wijziging van de Visie Ruimte en Mobiliteit vast, waar windenergie onderdeel van is. Vervolgens wordt dit 8 februari besproken in de statencommissie Ruimte en Leefomgeving. Daarna volgt de ter inzage legging.

Uit de krant