Hanneke van de Gevel, Jan Zandijk (links) en Erik Visser blikken vooruit op het GGZ Café. Dat gaat over de gevolgen van de nieuwe GGZ-wet.
Hanneke van de Gevel, Jan Zandijk (links) en Erik Visser blikken vooruit op het GGZ Café. Dat gaat over de gevolgen van de nieuwe GGZ-wet.

Wat zijn de gevolgen van de Wet Verplichte GGZ?

Algemeen 1.796 keer gelezen

Op maandag 14 oktober is in het Bestuurscentrum van Pijnacker-Nootdorp aan de Emmastraat 165 een zogeheten GGZ Café. Iedereen met betrokkenheid bij en belangstelling voor 'geestelijke gezondheidszorg' is dan welkom om te praten over de nieuwe wet Verplichte GGZ die onder meer tot doel heeft om de familie/naasten van iemand met geestelijke gezondheidsproblemen een veel grotere rol te geven.

Bij drama's als de moord op Els Borst, de schietpartij in Alphen a/d Rijn en tal van andere zaken gaven familieleden aan dat hun zoon, broer, enzovoort 'levensgevaarlijk ziek' was en hoognodig opgenomen en behandeld moest worden om te voorkomen dat er 'iets ergs' zou gebeuren. Het was vooral de moord op oud-minister Els Borst die de Tweede Kamer ertoe aanzette om nou toch eindelijk eens concreet werk te maken van een nieuwe wet die de rol van de familie veel meer naar voren haalt. "Zij zien de persoon in kwestie vaker, ze kennen hem beter en kunnen dus ook aan de hand van bepaalde signalen zien en vaststellen hoe het met hem of haar is", aldus Jan Zandijk, een van de organisatoren van het GGZ Café op 14 oktober.

Verder zijn van de partij zorgwethouder Hanneke van de Gevel en Erik Visser die als ambtenaar van de gemeente Pijnacker-Nootdorp nauw betrokken is bij deze materie. Jan Zandijk is landelijk voorzitter van Ypsilon. Dat is een belangenvereniging voor familieleden van mensen die psychosegevoelig zijn. De vereniging telt 5.000 leden. Jan kwam met de materie in aanraking omdat hij de zorg had over een broer met psychoses. Erik is een bedrijfskundige die de switch maakte naar geestelijke gezondheidszorg. Hanneke van de Gevel komt uit de zorg en heeft dus praktische ervaring met deze materie waar ze nu beleidmatig mee bezig is, maar wel zo dat ze zo praktisch en zo veel mogelijk 'aan de voorkant' de problemen te lijf wil gaan. Dat betekent: zo vroeg mogelijk signaleren, zo veel mogelijk preventief werken en de dingen niet moeilijker maken dan ze toch al zijn.

Een voorbeeld zijn de praktijkondersteuners die vanuit de kernteams bij een aantal praktijken de huisartsen ondersteunen zodat kinderen en (pleeg)ouders de juist zorg en ondersteuning krijgen. De drie zitten helemaal op één lijn in hun opvatting dat geestelijke gezondheidsproblemen zo jong en vroeg mogelijk onderkend moeten worden en het beste 'bestreden' kunnen worden met gericht maatwerk. Alleen al bij het onderkennen dat er een probleem is, speelt de familie een rol. De naasten zien dingen waar de 'patiënt' zelf geen zicht op heeft.

Bij wat wordt genoemd Bijzondere Opname Psychiatrische Zorg (BOPZ) – dat is iemand verplicht opnemen omdat hij of zij een gevaar is voor zichzelf en voor anderen – werd in het verleden de familie in de haast of in de chaos overgeslagen. Ze stonden er hooguit bij. "De nood kan zo hoog zijn dat de zorgverleners er simpelweg niet aan toe komen om de familie te raadplegen of te informeren", zegt Van de Gevel. Jan Zandijk weet uit eigen ervaring hoe belangrijk de familie is. Hij hoopt met Erik en Hanneke dat er zo veel mogelijk mensen die betrokken zijn er naar toe komen, om informatie te krijgen en te delen. Professionals vanuit de diverse organisaties en instellingen, huisartsen, jongerenwerkers, maar zeker dus ook mensen die in hun omgeving te maken hebben met broodnodige 'geestelijke gezondheidszorg'.
Hanneke, Erik en Jan vinden het een goede zaak dat de gemeente een grotere rol krijgt. Erik zegt dat de WMO-kernteams een belangrijke signalerende en coördinerende rol hebben. De wethouder merkt op dat psychische problemen meestal niet op zichzelf staan. Vaak is er meer aan de hand: relationele problemen binnen huwelijk, gezin en/of woonomgeving, financiële struikelblokken, geen werk of problemen op het werk; van alles kan dat zijn. Oorzaak en gevolg lopen hierbij vaak door elkaar. "Als gemeente wegen we steeds goed af wat we zelf oppakken en waar externe dienstverleners wenselijk zijn. Dat betekent dat we zelf zorgverleners en specialisten in huis halen. In sommige gevallen werkt dat beter en is het ook nog eens goedkoper."

Café, maandag 14 oktober, 16.00 – 19.00 uur, met een broodje ertussendoor. Locatie: Bestuurscentrum, Emmastraat 165. Iedereen is welkom!

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie

Uit de krant