Afbeelding

Wijkverpleegkundigen slaan handen ineen

Algemeen 18 keer gelezen

ADVERTENTIE - Zorgaanbieders Careyn en Pieter van Foreest slaan de handen in één op het gebied van wijkgericht werken in de regio. Deze week was de startbijeenkomst 'wijkgericht werken'.

De wijkverpleegkundige zorg wordt onderverdeeld is twee segmenten: wijkgericht werken (Segment 1) en verpleging en verzorging aan de individuele klant (Segment 2), maar wat is nu precies het verschil? Wij lichten dit graag toe:

Wijkgericht werken (segment 1)
Onder wijkgericht werken vallen activiteiten die niet direct zijn te koppelen aan een individueel zorgtraject van een cliënt. Kenmerkend hieraan is dat het gaat om activiteiten die het medische en sociale domein verbinden. Voor wijkgericht werken heeft de overheid landelijk een budget beschikbaar gesteld van € 40 miljoen. 'Dit bedrag wordt door de zorgverzekeraar ingezet in die wijken waar de grootste toegevoegde waarde wordt verwacht van een extra investering', zo zegt Staatssecretaris Van Rijn.

Verpleging en verzorging aan de individuele klant (segment 2)
Daarnaast is er landelijk een budget beschikbaar van €3,1 miljard voor individuele verpleging en verzorging binnen de aanspraak wijkverpleging. Dit bestaat uit het verrichten van verpleegkundige en verzorgende handelingen die betrekking hebben op de zorg voor individuele cliënten, hieronder vallen taken als indiceren, stimuleren, coördineren voor cliënten die in zorg zijn bij de zorgaanbieder. Hierbij wordt breder gekeken dan alleen de oorspronkelijke zorgvraag van de cliënt, er wordt bijvoorbeeld ook gekeken naar zelfredzaamheid en de sociale omgeving.

Belangrijke taak 
De wijkverpleegkundigen hebben een belangrijke taak om het voor een ieder mogelijk te maken om zo lang mogelijk thuis te kunnen blijven wonen en aan huis te helpen. De wijkverpleegkundigen van zowel Careyn als Pieter van Foreest werken als één team in de gemeente, met als uitgangspunt dat de wijkverpleegkundige het gezicht in de 'wijk' is voor zorgvragers, hulpbehoevenden, hun mantelzorgers en dus ook als signaleringsfunctie, waarbij er continue contacten zullen worden onderhouden met o.a. de huisartsenpraktijken en de sociale wijkteams.

Uit de krant