Warning: this woman is not a toy

Algemeen 52 keer gelezen

Regio - Is het een veilige relatie? Of is het een loverboy; een pooier? Om jonge vrouwen te ondersteunen in het herkennen van een gevaarlijkje liefde heeft het Jongeren Informatie Punt (JIP) een online zelftest ontwikkeld. Met 16 vragen wordt duidelijk hoe de jongere er voor staat.

Mensen met goede en minder goede bedoelingen, ze kunnen op je pad komen. Vooral voor jongeren is het soms lastig om de ‘good guys’ van de ‘bad guys’ te onderscheiden. Om Jeugdprostitutie en gedwongen prostitutie terug te dringen heeft het JIP de zelftest en de website voor de regio Haaglanden ontwikkeld. Meer kennis en inzicht maakt meiden en jongens weerbaarder voor deze vorm van mensenhandel. De zelftest en de website maken deel uit van de integrale ketenaanpak jeugdprostitutie in Den Haag.

Zelftest

De zelftest op www.loverboytest.nl bestaat uit 16 vragen over de relatie en over hoe de jongere met bepaalde situaties om gaat, zoals ‘Neemt je vriend je wel eens mee naar de rosse buurt?’, of ‘vind je het lastig om nee te zeggen?’. Op basis van de antwoorden krijgt de jongere een passend antwoord en zo nodig het advies om er met het Meldpunt Jeugdprostitutie en Loverboys over de situatie te praten. Natuurlijk kunnen jongeren ook met hun vragen bij het JIP terecht. De zelftest biedt jonge vrouwen de mogelijkheid om hun twijfels aan hand van de test te spiegelen en de stap naar hulp te verkleinen.

Info voor jongeren

Naast de test biedt de website www.jipdenhaag.nl/loverboys jongeren handvaten om een loverboy te kunnen herkennen, tips om weerbaar te staan tegen loverboys, adressen voor hulp in Haaglanden, links en de mogelijkheid om online vragen te stellen.

Uit de krant

Uit de krant