Tien SchuldHulpMaten ontvingen donderdag 26 september hun diploma als resultaat van een driedaagse cursus.
Tien SchuldHulpMaten ontvingen donderdag 26 september hun diploma als resultaat van een driedaagse cursus.

SchuldHulpMaatjes ontvangen diploma

Actueel 1.261 keer gelezen

Pijnacker - In de Dorpskerk aan het Koningshof in Pijnacker was het donderdagavond 26 september even serieus feest. De eerste tien SchuldHulpMaatjes ontvingen hun diploma/certificaat als resultaat van een geslaagde driedaagse opleiding. Het zijn er elf: een kon niet aanwezig zijn.

SchuldHulpMaatje is een landelijke organisatie met lokale vertakkingen. In 93 gemeenten zijn plaatselijke afdelingen actief. Het doel is: mensen die in de schulden zitten zo begeleiden dat ze uit de schulden raken en hun leven weer kunnen oppakken. Schuldproblemen zijn schrijnend en een op de vijf gezinnen in Nederland krijgt er ooit korter of langer mee te maken. Op een bevolking van zeventien miljoen hebben anderhalf miljoen mensen schuldproblemen. In meer of mindere mate. George van den Bergh uit Nootdorp was met Klaas Smit uit Pijnacker de initiatiefnemer om ook in Pijnacker-Nootdorp een lokale afdeling van SchuldHulpMaatje van de grond te krijgen.

"Als privépersoon en diaken van de PKN-kerk in Nootdorp heb ik vijf keer iemand geholpen met het oplossen van schuldproblemen. In twee gevallen ging het om mensen met een eigen woning. Het kan iedereen overkomen. Leeftijd, opleiding en herkomst spelen geen rol. Vaak is het zo dat meerdere ongelukken tegelijk komen: echtscheiding, baanverlies, ziekte, psychische problemen, van alles kan het zijn. In veel gevallen verliezen de mensen het overzicht op hun inkomsten en uitgaven en blijven mensen te lang in hun oude uitgavenpatroon hangen.

Het gevolg is dat mensen dieper en dieper in de schulden raken en van de ene aanmaning naar de andere gaan. Totdat ze de enveloppen gewoon niet meer openmaken en uiteindelijk de bom dusdanig barst, dat mensen hun huis uit gezet dreigen te worden.

Vaak zoeken mensen pas hulp als afsluiting van gas en elektra of huisuitzetting dreigt. Via SchuldHulpMaatje hopen we ook te bereiken dat mensen eerder aan de bel trekken en om een maatje vragen. Hoe eerder je een maatje inschakelt, hoe eerder het samen lukt om de problemen onder de knie te krijgen" Gelukkig zijn er in Nederland meerdere organisatie die vrijwilligers in huis hebben om mensen te helpen bij het oplossen van de problemen. Humanitas doet dat en dus ook SchuldHulpMaatje. Bij het opzetten van de afdeling in Pijnacker-Nootdorp hebben alle kerken zonder uitzondering meegewerkt. Dat wil niet zeggen dat een 'maatje' per se kerkelijk of gelovig moet zijn en voor de 'hulpvragers geldt dat ook niet. Iedereen kan helpen iedereen kan worden geholpen.

George van den Bergh zegt dat bij flinke schulden het vaak een zaak van lange adem is. Minimaal een jaar kun je er voor uit trekken en soms nog flink wat langer. Het doel is: probleemoplossing en schuldsanering, zodanig, dat de kans op herhaling zo klein mogelijk is. Dat houdt in dat mensen vaak hun houding en gedrag dienen te veranderen. Belangrijk is overzicht te houden over je financiën en voor een buffertje proberen te zorgen zodat tegenvallers niet meteen fataal worden. Wethouder Hanneke van de Gevel reikte de diploma's donderdag uit. De gemeente stond meteen positief tegenover het initiatief en heeft een deel van de opleiding van de tien maatjes betaald. De gemeente heeft dagelijks te maken met deze problematiek die vaak niet op zichzelf staat. Er is vaak meer aan de hand. Zoals met alles is het ook hier zaak om zo snel mogelijk te ontdekken dat er problemen zijn en die in een zo vroeg mogelijk stadium aanpakken. De kernteams van de gemeente en allerlei sociale organisaties in Pijnacker-Nootdorp hebben een taak bij het signaleren en aanpakken van problemen.

Via de kerkbladen maar vooral via de Telstar/Eendracht en Telstar Online was er zo een team van tien SchuldHulpMaatjes die de nuttige en praktische cursus gingen doen. Je leert tijdens de cursus veel over regelingen en regelgeving en je leert dat niet jij als maatje de problemen moet oplossen maar de persoon of personen zelf. Je begeleidt en coacht ze, maar ze moeten zelf de stappen zetten. Anders werkt het niet.

Een landelijke medewerker vertelde dat het slagingspercentage van Schulphulpmaatje zeventig procent is. Dat is mooi. Landelijk zijn er overigens zo'n tweeduizend maatjes actief. In Pijnacker-Nootdorp nu dus tien. Die gaan nu welgemoed aan de slag. Een van hen is Gert-Jan de Knegt, in het dagelijks leven manager bij een zorgverzekeraar en in zijn vrije tijd onder meer actief in het kerkenwerk. Woont met partner en kinderen in Klapwijk. "Ik was diaken, maar dat hield op. Ik wilde graag iets doen voor de samenleving en voor mensen die het wat minder hebben getroffen betekenen en toen ik van dit project hoorde dacht ik: dat is wat voor mij. Ben de cursus gaan doen en die was heel goed opgezet en lekker praktisch. Het lijkt me ontzettend boeiend om nu als SchuldHulpMaatje aan de slag te gaan. Ik hoop echt iets voor mensen die in de financiële problemen zitten te kunnen betekenen."

Voor wie een SchuldHulpMaatje zoekt: neem contact op met de coördinatoren, Wil den Draak of Klaas Smit via email : coordinator@SHMPijnacker-Nootdorp.nl, telefoon: 06 395 68 705 of meld je aan op de website: www.SHMPijnacker-Nootdorp.nl.

Uit de krant