Gemeente presenteert sluitende begroting
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5227763&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=telstar-online.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=263,264" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo telstar-online.nl

Gemeente presenteert sluitende begroting

  •   441 keer gelezen   Actueel

Pijnacker-Nootdorp - In de programmabegroting 2020-2023 presenteert het college van Pijnacker-Nootdorp de financiële én inhoudelijke uitwerking van het beleid voor de komende vier jaar. De cijfers laten zien dat de gemeente haar begroting structureel en meerjarig op orde heeft. "Het is mooi dat we onze ambities kunnen realiseren en fors kunnen investeren in de kwaliteit van de lokale samenleving."

Wethouder Peter Hennevanger geeft aan dat er bij de kadernota best een hoop wensen waren. "Deze hebben we nagenoeg allemaal kunnen inwilligen. Denk aan meer geld voor beheer van het openbaar groen, extra geld voor gemeentelijke handhavers en de nieuwe Jan Janssenhal in Nootdorp."

Uitgaven voor buitensportvoorzieningen (onder meer kunstgrasvelden), geld voor cultuur en verhoging van budgetten voor het opvangen van stijgende kosten voor met name jeugdhulp en WMO zijn in de begroting verwerkt. Ook de kosten voor de inzameling en verwerking van huisvuil zullen de komende jaren toenemen, dat is een landelijke trend. De belangrijkste redenen voor de huidige kostenstijging van zo'n 20% zijn divers: de extra rijksbelasting op restafval, de nieuwe kostenverdeling bij Avalex, hogere inzamel- en verwerkingskosten en het feit dat we ons afval nog onvoldoende scheiden (en daarmee grondstoffen verbranden in plaats van recyclen). Dit betekent dat volgens de huidige systematiek het tarief van de afvalstoffenheffing ook met 20% stijgt.

Toename reserves
De komende jaren zullen naar verwachting de vrij besteedbare reserves toenemen. Daarbij blijven de risico's, met name in het grondbedrijf, zeer beperkt. De benodigde reservepositie om eventuele risico's op te vangen is en blijft de komende jaren dan ook 'uitstekend'. Ook blijft het totaal van de schulden ten opzichte van de totale baten van de gemeente de komende jaren ruim binnen de gestelde maximale grens.

In november stelt de gemeenteraad de begroting vast
De gemeenteraad bespreekt de programmabegroting in november en stelt deze vast. Ook bepaalt de raad dan de definitieve belastingtarieven, waaronder de kosten van de afvalinzameling. Volgens de financiële regels van de gemeente worden de afvalstoffenheffing en de rioolheffing in principe 100 procent doorbelast aan inwoners. In de tussentijd bekijkt de gemeente hoe we de toenemende kosten voor de afvalinzameling en de stijging van het tarief kunnen beperken.

> Volledige begroting staat hier.


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5227763&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=telstar-online.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=263,264" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=9767773&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=telstar-online.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=263,264" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5227765&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=telstar-online.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=263,264" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>