Logo telstar-online.nl
Het is lastig om een locatie te vinden voor het project Hoffelijk Wonen.
Het is lastig om een locatie te vinden voor het project Hoffelijk Wonen.

Hoffelijk Wonen zit muurvast

  •   keer gelezen   Actueel

Een groepje Pijnackerse senioren is al een jaar of vijf bezig om het zogenoemde woonproject 'Hoffelijk Wonen' voor senioren van de grond te krijgen. Grond. Dat is nu juist het grote probleem. De gemeente staat in principe positief tegenover het particuliere initiatief, maar het stuit af op een locatie waar het project van rond de dertig woningen rondom een centrale hof gerealiseerd zou kunnen worden. Die locatie zou niet vindbaar zijn.

We praten er over met Kees van Luttervelt en Ane Ybema, die deel uitmaken van de projectgroep Hoffelijk Wonen. De opzet van het project is dat senioren gewoon zelfstandig wonen in een koopwoning in het middensegment. Het idee is dat de woningen worden gebouwd rondom een gezamenlijke 'hof' die de bewoners/eigenaren als het ware met elkaar delen. Deze woningen zouden zodanig worden ingericht dat zij in het bijzonder voor ouderen geschikt zouden zijn maar ook goed bewoond kunnen worden door jongeren, die prijs stellen op goed onderling contact tussen de bewoners.

Er zijn schetsen gemaakt maar tot een gedetailleerde uitwerking is het tot heden nog niet gekomen. Ane en Kees vertellen dat architecte Linda van der Zanden er niettemin heel veel tijd en energie in heeft gestoken evenals haar collega Ger Warries. Het principe achter Hoffelijk Wonen is – of was – samen bouwen, samen wonen en elkaar ontmoeten. "We wonen zelfstandig maar niet alleen", aldus de folder die destijds gemaakt is na een goed bezochte informatiebijeenkomst. "De gemeente, in de personen van wethouder Jaap van Staalduine en later zijn collega Piet Melzer, was enthousiast. Men stelde gratis de raadzaal beschikbaar en daar konden we een goed bezochte informatiebijeenkomst houden in 2016. Daar kwamen rond de zestig mensen op af. Wethouder Piet Melzer heeft toen ook nog kort een woordje gedaan. Ze vonden het prachtig dat er een particulier initiatief was voor een moderne en eigentijdse woonvorm", aldus Kees van Luttervelt. Toen de uitwerking toch lastig bleek en de praktijk weerbarstiger dan de theorie, wendden de mensen van Hoffelijk Wonen zich ook tot de fracties van de gemeenteraad. Die reageerden ook allemaal enthousiast.

Iedereen is enthousiast maar het grote probleem is dat in de nieuwbouwlocaties die Pijnacker-Nootdorp ontwikkelt – met name Keijzershof en Ackerswoude – voor Hoffelijk Wonen geen plek te vinden is. Van Luttervelt: "De gemeente heeft de gronden allemaal uitgegeven aan de ontwikkelaars/bouwers en daar zijn wij dus afhankelijk van. We hebben een gesprek gehad met Heijmans die voor de gemeente Keijzershof ontwikkelt, maar zij hebben geen belangstelling voor ons project en willen op de gronden die zij contractueel hebben afgenomen van de gemeente hun eigen plannen ten uitvoer brengen. Dat zijn dan vooral traditionele eengezinswoningen en appartementen. Een bijzonder project als dat van ons brengt wellicht minder op. Ze zeggen bij Heijmans ook gewoon: we zijn een bedrijf dat geld moet verdienen en winst maken."

De heren laten tekeningen zien en een folder waarin we ook een foto zien van de goed bezochte informatiebijeenkomst. We zien hoop- en verwachtingsvolle nieuwsgierigheid bij senioren die veelal nu nog in een te groot eengezinshuis wonen en uitkijken naar een levensloopbestendige seniorenwoning met bijbehorende voorzieningen. "Er is heel veel vraag naar geschikte woonruimte voor senioren. Zo veel is er niet beschikbaar", zegt Ane Ybema..

Van Luttervelt heeft in allerlei bestuurs- en overlegorganen gezeten en is maatschappelijk heel betrokken. Hij ziet dat de overheid wel er op aandringt dat ouderen langer thuis blijven wonen doch dat het aanbod van daarvoor geschikte woningen ver achterblijft bij de vraag. Hij is er intussen een beetje cynisch van geworden. "Ik heb al meerdere malen meegedaan aan woonwensonderzoeken van de gemeente. Heel goed dat ze dat doen maar uit niets blijkt dat ze er vervolgens iets mee doen. Dus daar doe ik nu niet meer aan mee." Omtrent Hoffelijk Wonen geven ze de moed nog niet op. Als college en gemeenteraad zo enthousiast zijn over het initiatief en het plan, dan moet er toch op de een of andere manier een stukje betaalbare grond te vinden zijn… We wachten af of er toch misschien iets uit een hoge hoed te voorschijn komt.

Reactie gemeente
De gemeente vindt het heel goed dat er particuliere initiatieven zijn voor het realiseren van woningen voor ouderen. "We kunnen er echter niet om heen dat grond in dit stuk van Nederland inderdaad erg schaars en duur is. Het blijft dus een grote uitdaging om hier ruimte voor te vinden. In de projecten zoals Ackerswoude, Keijzershof en Tuindershof werkt de gemeente samen met diverse projectontwikkelaars. Om financiële redenen passen hier helaas geen initiatieven voor middeldure woningen waar relatief veel grond voor nodig is. Wij hopen dat de projectontwikkelaar die het particuliere initiatief Hoffelijk Wonen begeleidt van een privé eigenaar een stuk grond kan verwerven waarop een woonbestemming rust of kan komen. De gemeente staat altijd open voor gesprekken met de initiatiefnemers. Als gemeente besteden we speciale aandacht aan de doelgroepen senioren en starters. Voor hen is er een groot tekort aan betaalbare woningen. Daarom willen we in het centrum appartementen realiseren om aan de grote behoefte aan woningen te voldoen", aldus de gemeente in een officiële reactie.

Meer berichten