Langendoen: "Het is belangrijk dat mensen meedenken"
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5227763&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=telstar-online.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=263,264" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo telstar-online.nl
Daan staat deze week in het culturele zonnetje.
Daan staat deze week in het culturele zonnetje.

Langendoen: "Het is belangrijk dat mensen meedenken"

  •   601 keer gelezen   Actueel

Pijnacker-Nootdorp - "Kunst en cultuur is iets dat voor alle inwoners van belang is", zegt Daan Langendoen (61), voorzitter van het Cultuurplatform. Telstar Online sprak uitvoerig over het wel en wee van de Pijnacker-Nootdorpse culturele uitspattingen.

"We kunnen wel van alles bedenken, maar als niemand het weet of erachter staat dan sterft het weer, het moet wel gaan vliegen. Het Cultuurplatform is in 2013 ontstaan. De financiële crisis had ook zijn weerslag op het cultuurbeleid, maar vanuit de kunst- en cultuursector bestond wel de behoefte om met de gemeente in gesprek te gaan. Doel van het platform is om de gemeente gevraagd en ongevraagd te adviseren op het gebied van kunst en cultuur op onderwerpen die voor besluitvorming voorliggen bij de gemeente. Afhankelijk van je rol kun je daar speels mee omgaan, maar op momenten dat het ertoe doet formuleren wij een advies. Het college moet daar dan op reageren. Het Cultuurplatform bestaat grotendeels uit mensen uit het domein en daarmee is het ook een netwerk naar het domein toe. De idee is dat wij vanuit het netwerk signalen kunnen oppikken en de gemeente daarin dan kunnen meenemen. Als er ontwikkelingen zijn kunnen we daarover in gesprek gaan. Twee keer per jaar hebben we een ontmoetingsbijeenkomst, waarbij het doel is om mensen te ontmoeten en in gesprek te gaan."

"De laatste keer hebben we met de gemeente gesproken om een start te maken met de nieuwe cultuurnota: wat is nu belangrijk daarvoor? Ook kijken we of er initiatieven in het kunst- en cultuurdomein zijn die we kunnen steunen door bijvoorbeeld te verbinden aan een expertise of ervaringen elders. Van daaruit kunnen we de gemeente weer meenemen. Zelf ben ik rijksambtenaar, programmadirecteur bij een rijksvastgoedbedrijf. Ik breng derhalve veel bestuurlijke ervaring in, zoals hoe pak je zaken aan, hoe kun je iets snel voor elkaar krijgen. Ik schilder wel en speel gitaar, maar ik ben de enige in het platform die geen kunstenaar of iets dergelijks is. Sinds drie jaar wonen we in Pijnacker en ik ben hier echt geland. Ik heb iets met deze gemeente en wilde er een relatie mee leggen, dus toen ben ik eens gaan kijken hoe ik dat kon gaan doen. Ik zag de vacature en omdat ik wel iets heb met kunst en cultuur en al 40 jaar ervaring heb met het voorzitterschap leek me dat wel wat. Ik heb wel gezegd: als er een jaar niets gebeurt stop ik er weer mee, dan is er kennelijk geen behoefte aan."

"Ik ga niet op mijn handen zitten, ik wil wel iets gaan doen en effectief zijn. Het is wel leuk dat we inmiddels zichtbaar zijn, dat er resultaten worden geboekt en dat we ook gevraagd worden. Het is hartstikke leuk dat we zo kunnen samenwerken, het geeft me energie als er waardering is voor wat we doen. Het kernwoord is 'verbinding', met de gemeente, de bewoners, de doelgroepen en de vier kernen. We zijn een groeiende gemeente met meer dan 50.000 inwoners dus dan mag er ook wel meer aandacht voor komen. Als we meer willen zijn er dus wel mogelijkheden en gelukkig wil de gemeente ook meer. In mei of juni wordt daarover gesproken. Het is belangrijk dat mensen meedenken over wat zij belangrijk vinden in de komende ontwikkeling. Waar is behoefte aan en wat vergt het om dat te creëren? Wij houden dan vinger aan de pols, kijken of het loopt en of er wellicht advies nodig is."

"De vier kernen weten niet van elkaar wanneer ze iets organiseren, dus er is behoefte aan een gemeenschappelijke agenda zodat men niet de kaas van elkaars brood eet. Bovendien is er een sterke behoefte aan ruimte, zoals een multifunctioneel gebouw. Er is ook sprake van een bepaalde kwetsbaarheid: kennen we de behoefte van de bewoners? Denk erover mee en geef aan wat je wil, dan kunnen we proberen dat te realiseren. We willen graag een goed klimaat scheppen voor cultuurmakers en aandacht hebben voor talentontwikkeling en die steunen. Voor de gemeente is de opgave: er zijn vier kernen en wat is de gezamenlijkheid daarin? Bovendien is de vraag: wat bindt jongeren om binnen onze gemeente te blijven en van cultuur te genieten? Ik heb het idee dat daar weinig voor is, het is een leeftijdsgroep die vergeten wordt. Sfeer, een veilige omgeving en een afwisselend aanbod zijn daarbij sleutelwoorden." (cultuurplatformpn.nl)


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5227763&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=telstar-online.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=263,264" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=9767773&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=telstar-online.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=263,264" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5227765&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=telstar-online.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=263,264" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>