Een feestelijk moment bij de wildopvang.
Een feestelijk moment bij de wildopvang.

Oorkonde voor wildopvang

za 9 mrt 2019, 12:01 Actueel

Delft - De Partij voor de Dieren heeft een oorkonde van mededogen uitgereikt aan Winanda de la Rambelje van de wildopvang in Delft.

Met deze oorkonde spreekt de partij haar waardering uit voor de meer dan 40 jaar lange inzet van mevrouw de la Rambelje en ook de andere medewerkers en vrijwilligers om gewonde, zieke en hulpbehoevende wilde dieren te helpen. Fractievoorzitter Carla van Viegen: "De provincie kan als overheid haar medeverantwoordelijkheid voor de zorg van gewonde wilde dieren niet over de schutting gooien van de samenleving. Ik wil dat de provincie gaat meebetalen aan de wildopvangcentra in Zuid-Holland. Daarom moet de opvang van wilde dieren door de provincie goed worden geregeld en worden meegenomen in de jaarlijkse begroting."

In de Wet Natuurbescherming staat dat de provincies verantwoordelijk zijn voor de bescherming van en een goede zorgplicht voor wilde dieren. Zowel in stedelijk als in landelijk gebied kunnen in het wild levende dieren gewond raken – vaak door toedoen van mensen. Zo worden er in de Nederlandse vogelasielen jaarlijks ruim honderdduizend gewonde en zieke vogels opgenomen.

Uit de krant