Onderzoeker Mark van der Staaij (links) en raadslid Jolanda van Leeuwen van EA overhandigden het rapport en de aanbevelingen aan Sjaak Oudshoorn van de Stichting Cultuur Support. (foto: Wim Meijer)
Onderzoeker Mark van der Staaij (links) en raadslid Jolanda van Leeuwen van EA overhandigden het rapport en de aanbevelingen aan Sjaak Oudshoorn van de Stichting Cultuur Support. (foto: Wim Meijer)

Eerlijk Alternatief doet onderzoek naar evenementenbeleid

Actueel 2.905 keer gelezen

De lokale politieke partij Eerlijk Alternatief heeft serieus onderzoek laten doen naar het evenementenbeleid van de gemeente Pijnacker-Nootdorp. De aanleiding tot het onderzoek was de constatering dat een aantal populaire evenementen in de gemeente is komen te vervallen. Aansprekende evenementen als de grote feestavonden van de Oranjevereniging Pijnacker en de 12-inchrace zijn van de baan en de Nootdorpse Kermisfeesten hingen vorig jaar nog aan een zijden draadje. EA vroeg zich af 'hoe kan dat' en stelde een onderzoek in.

Het onderzoeksbureau Enneüs uit het verre Groningen heeft een aantal diepte-interviews gehouden met organisatoren van evenementen in de gemeente. Dit heeft geleid tot een rapport met heldere aanbevelingen. Het rapport is vrijdag aangeboden aan de burgemeester en de Stichting Cultuur Support. Raadslid Jolanda van Leeuwen overhandigde aan de Telstar/Eendracht een A-viertje met een aantal heldere aanbevelingen. EA komt naar aanleiding van het onderzoek tot vier speerpunten: krachten bundelen, draagkracht creëren, risicospreiding en win-winsituaties proberen te creëren. De gemeente kan volgens EA meer dan nu een stimulerende, coördinerende en faciliterende rol spelen.

In het kader van citymarketing kan de gemeente bevorderen dat organisatoren van evenementen beter samenwerken waarbij ook een rol is weggelegd voor bijvoorbeeld het Cultuur Platform Pijnacker-Nootdorp en de Stichting Cultuur Support Pijnacker-Nootdorp. De gemeente kan de regels van vergunningverlening vereenvoudigen en zou op het financiële vlak het organiseren van een evenement laagdrempeliger maken door zich garant te stellen voor een deel van de kosten. Dus: niet die kosten betalen maar het risico voor een deel overnemen. De conclusies vloeien voort uit de bevindingen van de onderzoekers die uitgebreid hebben gesproken met een aantal organisatoren van lokale evenementen. Meerdere van die organisatoren geven aan dat de eisen alleen maar strenger zijn geworden met als gevolg dat de kosten aanzienlijk zijn gestegen.

Een punt van kritiek is ook dat regels en voorwaarden steeds weer anders zijn en dat er te weinig eenduidigheid is in de gestelde voorwaarden. Er is ronduit ergernis over het gebrek aan eenheid in de openings- cq de sluitingstijden. De terugloop in het aantal evenementen en het bezoek aan evenementen wijten de organisatoren van de evenementen zeker niet aan verminderde belangstelling. Ze zijn er van overtuigd dat de meeste evenementen nog steeds heel gewild zijn bij de inwoners van Pijnacker-Nootdorp die ook regelmatig laten blijken dat ze het jammer vinden dat er minder te beleven valt in eigen dorp.

Terzijde: afgelopen zaterdag was het jaarlijkse Oliveofeest met 650 mensen 'stijf uitverkocht'. Kunnen uitgaan in eigen dorp voorziet nog steeds in een grote behoefte. De organisatoren geven aan dat ze meer ondersteuning verlangen van de gemeente en ze willen af van het met twee maten meten op het gebied van eisen en voorwaarden en de openingstijden. Wel vinden ze dat er een onderscheid moet zijn in kleine en grote evenementen en dat bij kleine evenementen geen onnodig strenge eisen moeten worden gesteld qua beveiliging, afzetten met hekken, ehbo-ers, enzovoort. De eisen moeten in verhouding zijn met de omvang en aard van een evenement. Ook de legeskosten die de gemeente voor een vergunning rekent zijn alleen maar hoger geworden. De organisatoren hebben er begrip voor dat de sluitingstijden van evenementen niet oneindig zijn.

Anderzijds vragen ze er begrip voor dat de tijden niet te veel worden beperkt en dat de gemeente als vergunningverlener in acht neemt dat het uitgaansgedrag van de jeugd anno 2018 nu eenmaal veel later begint dan voorheen. Eerlijk Alternatief hoopt dat het rapport aanleiding is voor een zodanige herijking van het evenementenbeleid dat er weer meer leuke evenementen komen, zoals het Toost Foodfestival. De burgemeester toonde veel interesse voor het rapport en de aanbevelingen.

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie

Uit de krant