Foto: Telstar
Foto: Telstar

Motie leegstand winkelcentrum verworpen

Actueel 9 keer gelezen

Pijnacker-Nootdorp - De motie die de fractie van Liberaal Lokaal samen met de VVD in de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp tijdens de raadsvergadering van donderdag 17 december 2015 indiende over de bestrijding van leegstand in de winkelcentra, werd door een meerderheid van de Raad verworpen.

De fracties van Liberaal Lokaal en VVD vroegen het college in de motie, bij het agendapunt visieverkenning Pijnacker centrum, om de opzet van het zogenaamde project Hengelo in deze visie te verwerken. Dit project in de gemeente Hengelo geeft starters de mogelijkheid om een half jaar lang tegen energiekosten een leegstaand winkelpand te "huren."

Dit gaat leegstand tegen en geeft starters een kans. Na een succesvolle start kunnen deze huurders overgaan tot een permanente huur van het winkelpand. De ervaringen in Hengelo zijn positief.

Bij de stemming over de motie werd deze, behalve door Liberaal Lokaal en de VVD, gesteund door de Partij voor de Arbeid, Groen Links, Partij voor de Dieren en Trots, totaal 11 zetels. De overige partijen, een meerderheid van 17 zetels, stemde tegen de motie zodat deze werd verworpen.

Uit de krant