Directeur Lambert Greven van Rondom Wonen en wethouder José van Egmond van Pijnacker-Nootdorp feliciteren de gebroeders  Leon en Menno Ammerlaan met hun nieuwe aardwarmte mijlpaal. Foto: Martijn Mastenbroek
Directeur Lambert Greven van Rondom Wonen en wethouder José van Egmond van Pijnacker-Nootdorp feliciteren de gebroeders Leon en Menno Ammerlaan met hun nieuwe aardwarmte mijlpaal. Foto: Martijn Mastenbroek
Unicum in Nederland

Start aardwarmteproject Pijnacker-Noord

Actueel 143 keer gelezen

Pijnacker - Na positieve berichtgeving van de Europese subsidie Kansen voor West hebben Ammerlaan The Green Innovator en woningcorporatie Rondom Wonen definitief besloten aardwarmte te leveren aan 470 appartementen in de wijk Pijnacker Noord.

Het is het eerste project in Nederland waar glastuinbouw aardwarmte levert aan bestaande woningen en laat zien dat het mogelijk is de verwarming hiervan energieneutraal te maken.

Met de overstap van gas naar aardwarmte wordt 622 ton CO2 uitstoot bespaard, dit is een reductie van 95%. En met een verlaging van 54% van de schadelijke NOx uitstoot verbetert  ook de luchtkwaliteit in de omgeving van de zestien flats in de wijk Pijnacker Noord.

'Lichtend' voorbeeld 
Al in 2010 realiseerde Ammerlaan met succes een aardwarmteboring en een jaar later legde het bedrijf -als eerste glastuinbouwbedrijf in Nederland- de koppeling naar de utiliteitsbouw: het nabij gelegen sport- en zwemcomplex De Viergang en het Stanislascollege. Sindsdien zijn nog een tiental tuinders aangesloten op het aardwarmtenetwerk, dat zo ontworpen is dat in de toekomst meerdere duurzame warmtebronnen hierop aangesloten kunnen worden. Ammerlaan realiseert met dit netwerk een CO2-reductie van 7.000 ton, en nog eens 622 ton met de 470 appartementen in Noord.  

Image and video hosting by TinyPic

Het nieuws siert vandaag de voorpagina van Telstar.

Er wordt een warmtepomp geplaatst om een energie-efficiënte aardwarmtelevering aan de flats mogelijk te maken. Met de levering is 10% van de broncapaciteit van 200 m3/uur gemoeid. Ammerlaan mag met recht een lichtend voorbeeld genoemd worden voor de glastuinbouw sector.

Leon Ammerlaan: "We zijn in korte tijd veranderd van een energieslurper in een duurzame energieleverancier. De aardwarmtelevering aan Pijnacker Noord kostte ons drieënhalf jaar aan voorbereiding maar kan nu de uitvoering in. Het is mogelijk geworden in nauwe samenwerking met Rondom Wonen en actieve ondersteuning van de gemeente."

Duurzaam wooncomfort
Rondom Wonen verhuurt 2500 woningen in Pijnacker-Nootdorp. De woningcorporatie zoekt actief naar nieuwe en betaalbare energieconcepten om de bestaande woningvoorraad te verduurzamen. Het aardwarmteproject in Pijnacker Noord bood die kans -dankzij subsidie- ook al waren de HR ketels in de flats pas vervangen tijdens de renovatie in 2008.

De aardwarmte die aan de flats geleverd wordt heeft een temperatuur van 65 °C. Dit is lager dan  de gaswarmte van de huidige HR ketels. Om de woningen goed te kunnen verwarmen worden de radiatoren vervangen door laagtemperatuur radiatoren met een groter warmteafgifte-vermogen. De HR ketels blijven als back up in de ketelhuizen van de flats staan, zodat bij calamiteiten, de bewoners niet in de kou komen te zitten.

Lambert Greven, directeur: "We praten hier over echt ' schone' energie. Dit biedt de bewoners van de 470 flatwoningen duurzaam wooncomfort en Rondom Wonen levert een actieve bijdrage aan duurzaamheid."

Image and video hosting by TinyPic

Aardwarmte wordt diep uit de Pijnackerse grond gehaald.

Aanleg warmtedistributienetwerk
Maandag 13 juli zijn de bewoners van de flats tijdens een bewonersbijeenkomst geïnformeerd over de overstap van gas naar aardwarmte, de aanleg van het warmtedistributienetwerk en de aanpassingen in de woning. Het werk wordt in drie fases opgepakt van juli tot december en bestaat onder meer uit graaf- en boorwerkzaamheden, waarna de leidingen op een meter diep onder de grond komen te liggen. Het werk zal enige verkeershinder en geluidsoverlast met zich meebrengen. De flatbewoners en omwonenden worden hierover per fase tijdig geïnformeerd.

Energieneutrale gemeente
De gemeente Pijnacker-Nootdorp wil in 2050 energieneutraal zijn. Dit betekent dat alle energie die we in de gemeente gebruiken fossiel vrij moet zijn en lokaal opgewekt en/of door middel van restwarmte geleverd wordt. De gemeente ondersteunt de samenleving bij deze energie-verandering onder meer door kennisoverdracht en actieve ondersteuning bij concrete initiatieven. De afgelopen jaren heeft zij meerdere aardwarmteprojecten met raad en daad bijgestaan. In het aardwarmteproject Pijnacker-Noord heeft de gemeente geparticipeerd in de projectgroep en bemiddeld bij  het verkrijgen van de benodigde subsidies.

José van Egmond, wethouder glastuinbouw en duurzaamheid: "We zijn er trots op dat we ondernemers binnen onze gemeente hebben die het aandurven om als ware pioniers voorop te gaan. Dit soort innovatieve ontwikkelingen is goed voor het voortbestaan van een vernieuwende sector als de glastuinbouw. Het actief faciliteren door de gemeente van initiatieven werpt zijn vruchten af."

Het project is financieel haalbaar geworden door subsidie van het Stadsgewest Haaglanden en subsidie uit het Europese Fonds voor Regionale ontwikkeling voor Kansen voor West.

Image and video hosting by TinyPic

De bekende bloemen- en plantenchauffeur (Opa) Koos kwam ook even een kijkje nemen bij de start van het aardwarmteproject. Hij zit er in zijn cabine al jaren warm bij.

Uit de krant