Afbeelding

Verkiezingen - VVD: ruim baan voor een provincie die werkt

Actueel 7 keer gelezen

De VVD is een partij die altijd haar verantwoordelijkheid neemt. In goede en slechte tijden. Lokaal, nationaal, maar zeker ook provinciaal. De VVD ziet de provincie als een belangrijke bestuurlijke schakel in het geheel. 

Wel wil de VVD de komende vier jaar de provincie goed onder de loep nemen. Heel veel taken zijn naar de gemeenten toe gegaan en dus is het tijd om de structuur en zeker ook de omvang van de provincie te herijken. 

De VVD streeft naar een doelmatig en daadkrachtig provinciaal bestuur, met een helder en veel meer zichtbaar beleid dat ten dienste staat van de zestig gemeenten in de provincie en de ruim drie miljoen inwoners. 

Die inwoners hebben er recht op dat de provincie meer naar buiten treedt over de zaken waar ze mee bezig is op het gebied van ruimtelijke ordening, economische beleid, groen, natuur en recreatie. Kortom, alle taken die op het bord van de provincie liggen. 

Ben de Vries
De in Pijnacker opgegroeide Nootdorper Ben de Vries, voormalig raadslid van de gemeente Nootdorp en oud-wethouder van de gemeente Pijnacker-Nootdorp, staat in de startblokken om in Provinciale Staten aan de slag te gaan. 

Ben wil zich vooral richten op economische groei. "Innovatieve bedrijven, in welke sectoren ook werkzaam, dienen de kans te krijgen zich te ontwikkelen en te ontplooien. De regelgeving van de overheid moet die bedrijven niet tegenhouden maar juist stimuleren en aansporen." 

Ruimte moet er ook zijn voor startende ondernemers. Figuurlijk maar ook letterlijk door leegstaande gebouwen te bestemmen voor beginnende bedrijvigheid. 

"Starters zijn mensen die de durf hebben om vanuit de overzichtelijkheid van een loondienstverband een eigen bedrijf te beginnen, wat vaak niet zonder risico is. Mensen die durven te ondernemen; ze vormen de ruggengraat van de samenleving en die mensen wil de VVD alle kans geven. Dat is ook goed voor de werkgelegenheid."

Ben de Vries wijst er op dat de economie de laatste tijd weer aantrekt, mede dankzij het strakke bezuinigingsbeleid dat onder leiding van de VVD is gevoerd.

De oud-wethouder verdient de kost als docent Economie en heeft dagelijks te maken met jonge mensen die in de startblokken staan om een goed bestaan op te bouwen met een leuk huis en een interessante en uitdagende baan. Hij vindt het heel bemoedigend dat de economie weer aantrekt en dat het aantal banen weer toeneemt.  

"Het bedrijfsleven en de samenleving creëren banen, niet de overheid. Die moet door een zo efficiënt mogelijke organisatie en door een terughoudende regelgeving de ideale voorwaarden en omstandigheden creëren. De overheid moet aanmoedigen en stimuleren, niet tegenhouden. Dat is onze heilige overtuiging, zonder dogma's maar vanuit onze filosofie dat mensen zelf in vrijheid in staat zijn om hun eigen keuzes te maken."

Ruimte voor economie vereist doorstroming van efficiënt verkeer. De VVD ziet verkeer en vervoer als een totaalverhaal. "De ene keer neem ik de auto naar mijn werk, zeker als ik een hoop spullen moet meenemen. Ik verwacht dan dat ik kan doorrijden. Een volgende keer haal ik de fiets uit de schuur en dan is een lekker glad asfaltfietspad ideaal. En als ik het openbaar vervoer neem, dan verwacht dat de bus, de tram of de trein mij op tijd daarheen brengt waar ik zijn wil of moet. Goede doorstroming in het verkeer is een en-en-en-verhaal, dus is asfalt voor ons absoluut geen vies woord. Daar waar nodig leggen we wegen aan, verbreden we wegen of verbeteren we knooppunten. En daarnaast maken we ook fietspaden en verbeteren we het openbaar vervoer. Het is een totaalverhaal."

Piet van Adrichem
Veiligheid en vrijheid zijn voor de VVD onlosmakelijk verbonden. De VVD werkt op alle niveaus aan veiligheid en zal dat blijven doen. Een bijzondere vorm van veiligheid is waterveiligheid en ook dat is bij de VVD in goede handen. 

De lokale kandidaat bij de waterschapsverkiezingen is ook een ervaren bestuurder, oud-wethouder Piet van Adrichem. 

In de bebouwde kom en buitengebied, in stad en natuur, dient het oppervlaktewater kwalitatief en kwantitatief onder controle te zijn. Land- en tuinbouw moeten over goed teeltwater kunnen beschikken maar hebben ook zelf een taak bij het schoon houden van het water. 

Piet van Adrichem kijkt er naar uit om vanuit zijn achtergrond als gemeente- en tuinbouwbestuurder aan de slag te gaan bij het hoogheemraadschap Delfland. Er is nog veel te doen, ook in de regio rond Pijnacker-Nootdorp, maar tegelijk ziet de VVD er scherp op toe dat een organisatie als Delfland efficiënt werkt en de kosten onder controle houdt. Net als de provincie is ook een hoogheemraadschap geen doel op zich maar een middel. 

Stem 18 maart VVD, want: De VVD houdt koers. Ook als de golven hoog zijn.

Uit de krant